Sidor

torsdag 27 maj 2010

Hellre Thatcher än Brandt

Idag debatterades i Kommunfullmäktige den gästprofessur till Willy Brandts minne vid Malmö högskola som Malmös skattebetalare finansierar. De rödgröna (S, V, MP) drev igenom en tioårig fortsättning av detta hårt politiserade projekt. Bl a vi moderater kritiserar och undrar vad Willy Brandt har med Malmö att göra.
Jag tycker att Kvällspostens politiske redaktör Peter J Olsson får till det bra i sin bloggkommentar till beslutet: "Bara namnet är lite besvärande. Hur ska man få en borgerlig vetenskapsman att vilja söka en professur med så strak socialdemokratisk bindning?
Kanske skulle man de kommande åren istället uppkalla professuren efter Margaret Thatcher.
Mot det kan invändas att Thatcher inte har något med Malmö och migration att göra.
Men det gäller i än högre grad Willy Brandt, Margaret börjar ju faktiskt på M, precis som Malmö och migration..."

... och M som i Moderaterna ... vill jag tillägga. ;-)

För övrigt tycker jag att ska Malmö stad hedra någon så är Margaret Thatcher synnerligen lämplig.