Sidor

lördag 22 maj 2010

Demokratins kärna inte förhandlingsbar

I debatten om hoten mot Lars Vilks har en del slirat på hur omfattande yttrandefriheten ska vara. T ex två av oppositionens partiledare (V, MP). Det är oroväckande. Därför är det bra att Heidi Avellan i sin ledare i dag är så tydlig:

"Men en grundbult i detta multikulturella samhälle är att det finns en gemensam kärna:

Lagen och grundläggande normer som demokrati och mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet och yttrandefrihet, jämlikhet och allas rätt att fritt välja sitt liv ...

... Dessa värderingar är inte förhandlingsbara."

Detta skriver jag helhjärtat under på!