Sidor

måndag 31 maj 2010

S, V, MP förhalar medan hundarna biter

Återigen har en aggressiva hundar ställt till skada i Malmö. En kvinna blev svårt biten av en kopplad hund och en man av en lösspringande.

Problemen med aggressiva hundar i Malmö har jag tagit upp vid flera tillfällen här på bloggen, det har flitigt debatterats i olika forum samt det ligger sedan länge två motioner i ämnet i Malmö kommunfullmäktige och väntar på beslut. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i maj fanns de två motionerna med på dagordningen. Men vid sammanträdets öppnande meddelade ordföranden (S) att ärendena dragits tillbaka eftersom de inte var färdigberedda. Den styrande rödgröna majoriteten (S, V, MP) i Malmö klarar inte av att komma fram med förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemen med aggressiva hundar i staden. Den fortsätter istället att förhala frågan. Det är inte bra för Malmö och tryggheten i staden.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Rätt att avvisa koppeltvång
Koppeltvång inte lösningen
Tandlöst styre (S, V, MP) i Malmö
Aggressiva hundar: Koppeltvång tandlöst
Aggressiva hundar: Rättssäkerheten ska värnas
Aggressiva hundar: Lagen måste effektiviseras
Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg

SkD