Sidor

torsdag 29 oktober 2009

Skydda parkerna!

Det finns planer att använda delar av en park i Lugnet i centrala Malmö till en förskola. Spontant tycker jag att det är en dålig idé. I centrala Malmö finns det snarare för lite parkområden än för mycket. Det ansvariga kommunalrådet Anders Rubin (S) tycker enligt Sydsvenskan inte att det är något problem och säger "Det är ett grönområde med låg kvalitet som är avgränsat av murar och annat.". Om grönområdet är av låg kvalitet menar jag att en upprustning borde vara alternativet. Inte att minska parkytorna i centrala Malmö.

Det här fallet visar hur viktig den förändring i Malmös nya miljöprogram är som vi moderater och folkpartister i Miljönämnden fått igenom, att stärka skyddet för Malmlös parker och grönområden.

onsdag 28 oktober 2009

Bidrag(S)partiet sifferdribblar


(S)-partiledaren Mona Sahlin rabblar i sin stora debattartikel inför kongressen statistik som besvärjelser. Procentsatserna ska motivera att mer bidrag och mer makt till politikerna är vägen till fler jobb. Jag tycker inte att hon lyckas. Snarare tyder sifferdribblandet på osäkerhet inför de egna idéerna.

Sahlin (S) skriver "Vi socialdemokrater sätter i stället jobben först. Och i dag har vi en vassare jobbpolitik och en starkare arbetslinje." När jag läser presentationen av den nya jobbpolitiken (S) ser jag att mer bidrag och mer makt till politikerna är den socialdemokratiska vägen till fler jobb. Inget tyder på att bidragspartiet Socialdemokraterna skulle ha den bästa jobbpolitiken, däremot verkar man satsa på att bli bäst på att administrera arbetslöshet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:

(S) irrar runt i återvändsgränden

Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet

tisdag 27 oktober 2009

Stärkande frimureri

När jag för drygt tio år sedan blev uppmanad att gå med i Frimurarna var jag mycket motvillig. Fördomsfullt undrade jag vad jag, som libertarian och inte särskilt religiös, skulle i ett konservativt religiöst sällskap att göra. Nu vet jag bättre och jag är glad att jag till slut lät mig övertalas. För just mig med mina värderingar och min livsåskådning passar Svenska Frimurareorden perfekt. Frimureriet har inte förändrat mina värderingar men stärkt min förmåga att stå upp för dem.Med viss regelbundenhet "avslöjas" Frimurarna i t ex Aftonbladet. Men mycket till avslöjande blir det inte numera. Ordens matrikel är tillgänglig för alla och frimurarhusen runt om i landet håller då och då öppet hus för allmänheten. Det går inte att tala om ett hemligt slutet sällskap som i lönndom konspirerar och underminerar demokratin. Det låter spännande, och kan utgöra stoff till spännande böcker och filmer, men har inget med verkligheten att göra.

Men frimureriet är ändå tillräckligt spännande. De hemliga ritualerna som utgör den pedagogiska modellen ger oerhört mycket. De flera hundra år gamla ritualerna ställer mig inför tidlösa problemställningar som jag har nytta av i livet. Inte minst i min roll som politiker är frimureriet ett stöd som hjälper mig att stå upp för mina egna värderingar.

(S) irrar runt i återvändsgränden

I en debattartikel skriver riksdagsledamoten Luciano Astudillo (S) om Socialdemokraternas jobbprogram som han varit med att utveckla. Socialdemokraterna har kommit fram till att jobben är viktiga. För Sverige och för den enskilde. Full sysselsättning ska vara målet. Det är inga kontroversiella slutsatser och de stämmer väl överens med Moderaternas, som låg till grund för arbetslinjen och valsegern 2006. Ska man vara lite kritisk kan man tycka att Socialdemokraterna är sena och att man försöker kopiera Moderaternas framgång.

Även om Astudillos (S) artikel är vag när det gäller konkreta förslag, han beskriver mest att Socialdemokraterna vill allmänt väl, så tycker jag mig kunna utläsa att det handlar om traditionell socialdemokratisk politik. Jobbprogrammet består av trygghetsgaranti, kompetensförsäkring och en reformering av Arbetsförmedlingen. Jobben ska alltså komma genom mer bidrag och mer makt till politikerna. Efter flera års arbete tycks Socialdemokraterna irra runt i samma återvändsgränd som man befann sig i redan inför valet 2006.

måndag 26 oktober 2009

Avreglera fjärrvärmen!

Kommunalrådet i Malmö Anders Rubin (S), Regionrådet i Skåne Anders Åkesson (MP) och vice VD:n i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Per Tryding skriver i en debattartikel att fjärvärmenäten i Skåne bör bindas samman och att spillvärme från olika verksamheter bör tas tillvara bättre. Det har dom naturligtvis rätt i. Men jag tycker att dom går som katten runt het gröt när dom beskriver nödvändigheten, förutsättningarna och nyttan. Jag har vid flera tillfällen tagit upp den här frågan tidigare och menar att det handlar om att avreglera fjärrvärmemarknaden på ungefär samma sätt som gjorts med elmarknaden.

I dag har den som äger fjärrvärmenät monopol på att leverera fjärrvärme till slutkund. Öppnas näten för konkurrens kan olika energiproducenter sälja direkt till slutkund via samma nät. Som alltid när ett monopol tas bort på en marknad skulle fjärrvärmebranschen effektiviseras och inte minst hushållen skulle bli vinnare.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Händelserikt sammanträde i Miljönämnden

söndag 25 oktober 2009

Framgångsrik Skånsk femklöver förebild

Debattens vågor går höga om vad som händer om Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare i Riksdagen efter 2010-års val. Vem ska samarbeta med vem? Vem ska bryta blockpolitiken? Det framstår som självklart för alla att främlingsfientliga SD inte ska få något avgörande inflytande och det tycker jag är bra.

Som jag ser det har vi i Sverige två tydliga politiska block. Ett borgerligt med M, FP, C och KD samt ett socialistiskt med S och V. MP hör inte hemma i något av dessa. Det skulle förvåna mig om det samarbete som de rödgröna för närvarande försöker sy ihop i rikspolitiken i framtiden skulle ses som något annat än en ofruktbar parentes.

Situationen med SD som vågmästare uppstod i Region Skåne efter valet 2006. Då bildades en majoritet i form av Femklövern (M, FP, C, KD, MP) som framgångsrikt styrt regionen den här mandatperioden. Femklövern i Region Skåne borde stå som förebild om det främlingsfientliga SD blir vågmästare i Riksdagen 2010.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(SD) hör hemma på vänsterkanten

Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet

lördag 24 oktober 2009

Attraktiva moderata listor


Nu har vi moderater i Skåne fastställt våra listor till riksdags- och regionfullmäktigevalen nästa år. Malmös lista till Riksdagen toppas av migrationsminister Tobias Billström följd av politiske sekreteraren Patrick Reslow, riksdagsledamoten Olof Lavesson och jur kand Kajsa Lunderquist. Det är en listtopp som jag tycker ser mycket bra ut och den borde vara attraktiv för många malmöbor att rösta på.
Tyvärr har en gammal dispyt mellan två av våra riksdagskandidater kommit upp till ytan under nomineringstiden och resulterade i att den ene hoppar av sin kandidatur och att den andre fick dåligt stöd och kom långt ner på listan.Jag har tidigare skrivit om mina synpunkter på att nomineringskommittéerna flyttat ner mig på listorna genom köns- och bakgrundskvotering. Dessutom har den moderata Kretsstyrelsen i Malmö under nomineringsprocessen beslutat att det ska vara möjligt att stå på maximalt två listor. Beslutet är visserligen att betrakta som en rekommendation men jag väljer ändå att inte stå på den åttondeplats på riksdagslistan som jag föreslogs till. Eftersom jag har för avsikt att satsa på en seriös kandidatur i det för mig viktiga kommunfullmäktigevalet vill jag inte riskera den genom att utmana Kretsstyrelsens vilja. Jag vill inte att provvalet och nomineringskommitténs arbete ska fläckas av en diskussion om Kretsstyrelsens förbud att stå på fler än två listor. Jag tycker att Kretsstyrelsens beslut är dåligt och jag tycker att det är olyckligt att det kommit mitt i nomineringsprocessen. Jag menar att det bästa för Malmömoderaterna hade varit om vi inte begränsat oss på det sättet Kretsstyrelsen vill utan att vi efter valet med största möjliga handlingsfrihet hade kunnat formera vår bästa laguppställning utifrån valresultaten.

Malmös lista till Regionfullmäktige toppas av Carl Johan Sonesson följd av Carl-Axel Roslund, Cornelia Björklund Röjner, mig själv, Anders Lunderquist och Caroline Månsson. Även den tycker jag ser bra ut och den borde kunna uppfattas som attraktiv av många.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:

onsdag 21 oktober 2009

Reepalu (S) backar om värdering av skolresultat

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde i Malmö ställde jag en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S). Det var med anledning av att han i en debattartikel i Svenska Dagbladet hävdat att skolresultaten skulle vara bättre i Malmö än i Stockholm. Det hade KS-ordföranden kommit fram till genom att i stället för att jämföra faktiska resultat, jämföra utifrån SALSA-modellen som väger in sociala faktorer som utländsk härkomst, andel pojkar och föräldrars utbildningsnivå. Därför frågade jag om han menar att ambitionerna för malmöbarnens faktiska skolresultat ska vara lägre än för stockholmsbarnens.

Ilmar Reepalu (S) svarade att han självklart håller med mig om att ambitionerna för malmöbarnens faktiska skolresultat ska vara lika höga som för stockholmsbarnens. Jag uppfattar också att han håller med mig om att malmöbarnen efter skolan måste kunna klara av att konkurrera om utbildningar och jobb ute i verkligheten där verkliga resultat räknas. Det tycker jag är bra och jag önskar därför att han framöver inte förvirrar debatten genom att använda jämförelsemodeller som inte ser till verkligheten utan som genom missriktad välvilja övervärderar Malmös skolresultat.

Tyvärr kunde KS-ordföranden inte hålla sig ifrån att lägga skulden för de bristfälliga skolresultaten i Malmö på Regeringen som han påstår undandragit malmöskolorna ett antal miljoner. Oavsett om det påståendet är sant eller inte anser jag att det är något som i realiteten inte påverkar skolresultaten mer än marginellt. Jag menar att det i första hand inte är bristande resurser som är orsaken till att malmöskolornas resultat är för låga. För att förbättra resultaten vill jag se ett tydligare fokus på kunskap i skolan, bättre ordning och reda i klassrummen samt en höjning av lärarnas status.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(S), (V) & (MP) vårdar sin fåfänga på barnens bekostnad
Ilmareffekten bygger på lögner
S, V & MP oförmögna att leda Malmö
(M) gör Malmö attraktivt

tisdag 20 oktober 2009

Intervjuad av Sydsvenskan

I dag har jag blivit intervjuad av Sydsvenskans Britt-Marie Bergström i tidningens temaserie Valet i Malmö 2010. Jag tycker att jag fick bra möjligheter att berätta om hur jag ser på politiken i Malmö och vad malmömoderaterna och jag vill. Ska bli spännande att se vad det blir av det hela när hon samlar sina intryck från alla hon pratat med.

Som exempel på konkret påverkan jag lyckats med nämnde jag min fyrverkerimotion, e-projekten och projekthanteringen i Miljönämnden. Exempel där mitt engagemang och mina aktiviteter lett till positiva förändringar.

På frågan vad som är viktigast för politiken i Malmö svarade jag att det är att göra Malmö ännu mer attraktivt för boende, besökare och verksamma. Staden ska vara trygg och ren, erbjuda attraktivt boende, rekreation, kultur, sport & idrott samt bra skolor & äldreomsorg. Dessutom ska den kommunala byråkratin vara minimal och effektivt inte minst för företag när det gäller bygglov, nyttjande av allmän platsmark, tillsyn av alkoholutskänkning, livsmedel & miljö.

Jag underströk att de rödgröna är oförmögna att styra Malmö och att moderat visionsarbete från 80- & 90-talen ligger till grund för mycket av det som i dag är utgör det framgångsrika Malmö. Jag pekade också på att Malmös misslyckanden sker på de områden där de rödgröna (S, V, MP) samarbetar: skola, äldreomsorg, utanförskap och trygghet.

Jag fick också beräta om mina personliga visioner om en Tour de France-etapp över Bron i Själand och Skåne samt en nergrävd Pildammsväg från Stadiongatan till Hovrätten.

(MP) pucklar på (S)

Jag noterar en aning förundrad Miljöpartiets frontalangrepp i Sydsvenskan på sin koalitionspartner Socialdemokraterna i koldioxidfrågan m a a Öresundsverket i Malmö. Lari Pitkä-Kangas (MP) skriver bl a "Kommunalrådet Anders Rubin (S) försvarar detta storslagna klimatsvek ..." och "... upprepar ... de förvrängda fakta som Eon leverat till honom." Ord och inga visor ...

Detta är ett exempel på det som jag tagit upp tidigare; att de rödgröna i Malmö är oförmögna att styra staden. De är oense i nästan alla för Malmö viktiga frågor och i de frågor de är överens är misslyckandena regel.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(S), (V) & (MP) vårdar sin fåfänga på barnens bekostnad
Ilmareffekten bygger på lögner
S, V & MP oförmögna att leda Malmö
(M) gör Malmö attraktivt

Prioritera rätt i miljöarbetet

Miljödebatten har under flera år kommit att handla allt mer om klimatförändringar och fokus har riktats på utsläppen av koldioxid. Det är en viktig debatt men den får inte dominera så att alla andra miljöfrågor överskuggas och nedprioriteras.

De senaste dagarna har vi påmints om ett gammalt, men alltid aktuellt, miljöproblem: giftiga ämnen. Den här gången misstänkta gifter i marken i anslutning till en förskola. Jag tycker att det är viktigt att det framtida miljöarbetet i Malmö tar den här typen av miljöproblem på största allvar. De får stora konsekvenser för enskilda både vad gäller hälsa och ekonomi.

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

Fel med politiska pekpinnar

Ena dagen skriver folkhälsominister Maria Larsson (KD) i en debattartikel "Även vi kristdemokrater har haft en tendens att se livets knepigheter – stora som små – som politiska problem, där politikens redskap kan och ska användas för att lägga till rätta och styra upp. Det finns alltså skäl för oss kristdemokrater att pröva vårt eget agerande. Vi har ett utmärkt verktyg i subsidiaritetsprincipen som i korthet innebär att beslut ska fattas så nära människor det är praktiskt möjligt."

En annan dag för hon fram ett förslag som vässar redan vassa pekpinnar genom att ställa sig positiv till att tvinga fram varnande skräckbilder på cigarettpaketen.

Inte minst (KD) tycks ha en lång väg kvar innan de litar på att människor kan ta vara på sina egna liv.

Dagens Nyheter

måndag 19 oktober 2009

(SD) hör hemma på vänsterkanten

Medierna har rapporterat flitigt från Sverigedemokraternas landsdagar. Förutom en fascination över partiledare Åkessons viktminskning har vi kunnat ta del av hur partiets politik beskrivs ta en kraftig vänstersväng.

För mig betyder den omtalade påstådda vänstersvängen ingenting för min uppfattning av Sverigedemokraterna, förutom en bekräftelse. Jag har inte kunnat förstå varför partiet tidigare kallats för ett högerparti. Sverigedemokraterna har för mig tydliga socialistiska drag med sitt kramande av välfärdsstaten, sitt kollektivistiska synsätt och sin oförmåga att se individen. Sverigedemokraterna passar mycket väl in bland (S) och (V) på politikens höger-vänster-skala.

Det är också riktigt roande att betrakta hur (S)-företrädare krumbuktar sig för att försöka fjärma sig från (SD) samtidigt som de vill attrahera den gemensamma väljarbasen. Partiledare Sahlin lyckades inget vidare i lördagsintervjun och det gör inte heller Catherine Persson (S), oppositionsråd i Trelleborg, när hon försöker förklara att (S) inte gör sig beroende av (SD) trots att deras agerande inte kan tolkas som något annat.

Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Kvällsposten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Sydsvenskan

Intressanta klimatförslag från Lomborgs Center

Björn Lomborg, chef för tankesmedjan Copenhagen Consensus Center, skriver i Sydsvenskan att det stora klimatmötet i Köpenhamn i december riskerar att bli ett fiasko. Han uppmanar därför världens ledare att hitta en ny strategi. Lomborg förslår en strategi som är resultatet av ett forskningsinitiativ från det egna Centret.

"Centret samlade en expertpanel bestående av fem av världens ledande ekonomer, däribland tre Nobelpristagare, för att gå igenom ny forskning på området och identifiera de bästa – och de sämsta – lösningarna."

Man fann att en dyr global koldioxidskatt skulle vara det sämsta alternativet. Istället rekommenderade panelen att fokusera på forskning kring klimatingenjörskonst som kortsiktig lösning, och på koldioxidfri energiproduktion som långsiktig lösning.

Jag kan tycka att klimatingenjörskonst, som konstgjorda vita moln som ska reflektera solljus, låter som science fiction men ändå väl värt att seriöst överväga när alternativen oftast handlar om stoppad utveckling och minskat välstånd. Centrets rekommendation andas framtidsoptimism och möjligheter som står i kontrast mot domedagsprofeternas hopplösa uppgivenhet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Hinner klimatdimman skingras?
Stryp inte klimatdebatten!
Sans och balans i klimatdebatten
Liberaler! Stå upp i klimatdebatten!
Bredda klimatdebatten!
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

torsdag 15 oktober 2009

(S), (V) & (MP) vårdar sin fåfänga på barnens bekostnad

Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att skolresultaten i det rödgröna Malmö är bättre än i alliansstyrda Stockholm. För att komma fram till den slutsatsen jämför han inte faktiska skolresultat utan hänvisar till en mätmetod som väger in andelen elever med utländsk bakgrund, andelen pojkar och föräldrarnas utbildningsnivå.

Jag förstår att Malmös rödgröna styre griper varje halmstrå som kan dölja deras misslyckade skolpolitik. Men vad hjälper det Malmös skolbarn som i framtiden ska ut och konkurrera i en verklighet där faktiska resultat och kunskaper gäller vid utbildnings- och jobbansökningar? Att som Malmös rödgröna styre försöka få stadens skolresultat att framstå som tillfredsställande är att göra barnen en stor björntjänst. Malmös rödgröna styre borde tänka mer på barnen och deras framtid än på att tillfredsställa sin egen fåfänga.

Självklart borde ambitionerna för malmöbarnens skolresultat vara lika höga som för stockholmsbarnens.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Ilmareffekten bygger på lögner
S, V & MP oförmögna att leda Malmö
(M) gör Malmö attraktivt

onsdag 14 oktober 2009

Politiskt våld alltid oacceptabelt

Journalisten, och tidigare aktive vänsterpartisten, Behrang Kianzad är i ett inlägg på Sydsvenskans kultursida kritisk mot Sydsvenskans granskning av den militanta vänstern. Han tycker att Sydsvenskan gör fel när den granskar den militanta vänstern eftersom "För när dog senast någon till följd av vänsterextremt våld?". Kianzad avslutar "Så vad är det märkvärdiga med det vänsterextrema våldet? Att några medborgares kälkborgerliga nattsömn och söndagspromenad har störts och att polis­uppbådet kostat skattepengar? En billig nota om man jämför med alla de liv som högerextremt våld har på sitt samvete. Att uppmärksamma mordet på Björn Söderberg på tioårsdagen är en bra början till att sätta fokus på det verkliga hotet mot demokratin och dess försvarare."

För min del gör jag ingen skillnad på om de antidemokratiska krafterna är extrema till vänster eller till höger. Det är lika fel vilket som och de måste bekämpas. Men precis som Kianzad har många, även inom politiken etablerade, på vänsterkanten förståelse för de våldsamma och aggressiva vänsteraktivisterna och bagatelliserar deras attacker mot demokratin. Jag anser att den inställningen försvagar vår demokrati.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bra med a(V)stånd från politiskt våld
Vänsteraktivisterna som trotsiga barnungar
Aktivisterna stöds av (S), (V) & (MP)
Fatta nu, lämna Malmö ifred!
Tar (S, V, MP) avstånd från Reclaim Rosengård?
Lokal polis ökar tryggheten
Snuten kvar i Rosengård!
Fortsätt med hög polisnärvaro i Rosengård!
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!
Rödgrönt (S, V, MP) stöd åt ligisterna?

Sydsvenskan

Bevakningskameror hade varit önskvärt

Länsstyrelsen har nu sagt nej till Räddningstjänsten Syds ansökan om att få utrusta brandbilar med bevakningskameror. Tanken med kamerorna var att kunna dokumentera stenkastare och andra som attackerar brandmän och fordon vid insatser i t ex Rosengård. Jag tycker att det är synd att det inte gått att hitta en lösning som enligt Länsstyrelsen tar tillräcklig hänsyn ur integritetssynpunkt.

Nu kom inte svaret som en överraskning. Vi i direktionen har hela tiden vetat att Länsstyrelsen är mycket restriktiv. Stenkastare och vandaler ska ändå inte känna sig säkra på att inte hamna på bild när de angriper räddningstjänsten eftersom vid utryckningar filmas ofta insatserna med handkamera för att kunna utvärderas.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:

Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd

Svenska Dagbladet, Sydsvenskan

tisdag 13 oktober 2009

Förbjud mopeder på cykelbanorna!

I närmare tio år, och inte minst under förra mandatperioden när jag var viceordförande i Tekniska nämnden, har jag argumenterat för att mopedernas tillgång till cykelbanorna ska begränsas. Tyvärr har det rödgröna motståndet varit stort.

Jag menar att det är en betydande trafikfara att låta mopeder köra på cykelbanorna. Inte minst eftersom en hel del cykelbanor i Malmö är kombinerade med gångbanor. Många mopedister använder inte heller sina mopeder i första hand som transportmedel utan som leksaker och då ökar riskerna ytterligare för andra trafikanter. Föräldrar har stort ansvar att se efter sina mopedburna barn i det avseendet.

Det är med tillfredsställelse jag noterar att media tar upp och belyser frågan. Förutom som trafikproblemen uppfattas mopeder nu också som redskap vid stölder, rån och överfall.

Genom att förbjuda mopeder på cykelbanor skulle tryggheten för många malmöbor förbättras avsevärt.

Sydsvenskan, Sydsvenskan

Bra med a(V)stånd från politiskt våld

Två ledande vänsterpartister i Lund tar i en debattartikel avstånd från vänstergruppers våldsamma metoder och säger att våld som politisk metod är fel i Sverige i dag, att våld är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle och att våld leder till att många låter bli att engagera sig. Utmärkt tycker jag! ... och hoppas att de lyckas övertyga fler rödgröna så att de våldsamma aktivisterna framöver känner att de saknar stöd från den etablerade politiken.

Jag reagerar dock på artikelförfattarnas exempel på när våld som politisk metod är acceptabel: "Vi menar att våld som politisk metod endast kan vara acceptabelt för dem som lever under ockupation eller diktatur. Vi stödjer exempelvis det irakiska folkets legitima rätt till motstånd mot ockupationsmakterna ..." Synd att de inte kunde utelämna sitt USA-hat.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Vänsteraktivisterna som trotsiga barnungar
Aktivisterna stöds av (S), (V) & (MP)
Fatta nu, lämna Malmö ifred!
Tar (S, V, MP) avstånd från Reclaim Rosengård?
Lokal polis ökar tryggheten
Snuten kvar i Rosengård!
Fortsätt med hög polisnärvaro i Rosengård!
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!
Rödgrönt (S, V, MP) stöd åt ligisterna?

måndag 12 oktober 2009

Framgångsrikt arbete räcker inte - nerflyttad på listorna

Nomineringskommittéerna för Malmömoderaternas listor till Riksdagen och Regionfullmäktige har presenterat sina förslag inför nomineringsstämman den 24 oktober. För min del är det tråkig läsning och jag kan konstatera att hårt, effektivt och framgångsrikt politiskt arbete inte är lika viktiga meriter som kön och bakgrund.

Jag är mycket glad och stolt över mina fina placeringar i provvalen och ser dem som kvitton på att jag gör rätt i mitt politiska arbete och att jag gör det bra. I provvalet till Riksdagen hamnade jag på sjätte plats och i provvalet till Regionfullmäktige tog jag tredjeplatsen. Därför känns det konstigt att nomineringskommittén för riksdagslistan placerar mig på en niondeplats, utanför de åtta som vid nomineringsstämman får konkurrera om topplatserna. Kommittén flyttar upp två kvinnor och en "med annan bakgrund" före mig. Konstigt känns det också när nomineringskommittén för regionlistan placerar mig på fjärde plats genom att flytta upp en kvinna på tredje.

Som jag ser det är det fel signaler som nomineringskommittéerna i Malmö sänder ut: Att kön och bakgrund är viktigare meriter än prestation och resultat.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:

Framgångsrika provval

lördag 10 oktober 2009

Hellre Bush än Obama

Sällan har väl en hel värld blivit så häpen. "Årets Nobels fredspris går till ... president Barack Obama ..." Nämen, han måste ju ha sagt fel. Det kan väl inte vara på allvar att priset ges till en som inte uträttat något utan endast pratat pompöst. Dessutom är ju president Obama en fara för situationen i världen när han gullar med Iran och andra diktaturer. Något har blivit helt fel och den norska nobelpriskommittén är ett skämt.

T ex president George W Bush hade varit en värdigare pristagare. Genom rejäla tumskruvar på flera av världens diktatorer och genom att störta Saddam Hussein, och därigenom lägga grunden för demokrati i Irak, visade han i handling vägen mot en bättre värld.

President Obama såg besvärad ut när han kommenterade utmärkelsen. Och det är klart, nu kanske världen förväntar sig att han verkligen lever upp till utnämningen och då duger inte bara prat utan också handling.

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan

fredag 9 oktober 2009

Krångla inte till alkoholförsäljningen

Förhållandet till alkohol är komplicerat i Sverige. Det märks inte minst vid hanteringen av utskänkningstillstånd. Sydsvenskan skriver om en krog som fått sitt utskänkningstillstånd ifrågasatt med anledning av att den erbjudit internetspel med penningpriser vilket tydligen är ett brott mot lotterilagen (som man också kan ha synpunkter på). Utskänkningstillstånd ifrågasätts också av andra anledningar som t ex om en krog har dispyter med skattemyndigheten.

Jag menar att en näringsidkares utskänkningstillstånds vara eller inte vara ska bero på hur just utskänkningen av alkohol hanteras. Som det är nu verkar det som om myndigheten försöker hitta skäl, ofta helt ovidkommande, för att förhindra och försvåra alkoholförsäljning. Det är inte acceptabelt!

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Systembolaget motarbetar gårdsförsäljning
Gårdsförsäljning bra för Skåne

Gör SVT oberoende av staten

Två moderata riksdagsledamöter föreslår, enligt Svenska Dagbladet, i en motion att alla SVT:s nyhetsprogram ska granskas fortlöpande. Deras motivering är att SVT:s nyhetsprogram färgats under Socialdemokraternas tid vid makten och sedan inte återgått till en neutral rapportering.

Jag uppfattar också SVT:s nyhetsrapportering som vänstervriden och utöver det menar jag att inslagen ofta är osakliga. Enligt min mening löser man dock inte problemet med en löpande granskning utan för mig är problemet att SVT är en statlig verksamhet som förväntas hålla sig neutral. Enligt min uppfattning ska inte staten driva medieföretag och ínte producera nyheter. En av medias viktigaste uppgifter är att granska makten, och däribland staten. Då går det inte att vara beroende av staten.

Ett bättre förslag tycker jag hade varit att staten ska göra sig av med SVT och ta bort licensfinansieringen. Då hade fria och oberoende aktörer kunnat växa fram vilket i dag omöjliggörs i skuggan av statsstödda SVT.

Svenska Dagbladet

torsdag 8 oktober 2009

Snabba förslag från ministern (M)

Det är endast några veckor sedan justitieminister Beatrice Ask (M) var i Rosengård och talade med bl a Miljöförvaltningens personal som arbetar med de vanskötta bostadshusen där. Efter det mötet var personalen mycket nöjd med att justitieminister Ask (M) varit engagerad, lyssnande och visade vilja att agera för nödvändiga lagändringar. Samma vilja visade hon när jag i samma veva var i kontakt med henne. Därför känns det mycket bra att det redan finns förslag från ministern (M) på förändringar som skulle underlätta för Miljönämnden när vi agerar mot fastighetsägare som gravt missköter sina bostadshus. Det är viktigt att signalen till oseriösa fastighetsägare är att myndigheterna varken står med armarna i kors eller är bakbundna när bostadshus missköts.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:

Rapport från Miljönämnden 9/09
Rapport från Miljönämnden
Socialtjänstens ansvar

tisdag 6 oktober 2009

Varför begränsat föräldraansvar?

För cirka tio år sedan, när jag var ledamot i Malmö stads brottsförebyggande råd, gick det till min stora förvåning upp för mig att föräldrar faktiskt inte ansvarar för skador som deras barn kan ställa till med. Att det ansvaret borde ligga på föräldrarna är självklart för mig och därför tycker jag att justitieminister Beatrice Asks (M) förslag om just detta är bra.

Utgångspunkten för mig är: om ett barn ställer till med skada för någon annan, vem ska då betala? Jag kan inte komma på något annat rimligt svar än att det ska föräldrarna göra. Vem annars? Därför är jag frågande till att justitieministern föreslår ett maxbelopp för föräldrarnas ansvar på 8 000:-. Om den uppkomna skadan är större, vem ska då betala resten?

Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Sydsvenskan

måndag 5 oktober 2009

Vänsteraktivisterna som trotsiga barnungar

Bilden av de våldsamma vänsteraktivisterna som naiva, bortskämda och trotsiga barnungar stärks när Sydsvenskans temaserie fortsätter. De är inte nöjda med hur samhället ser ut men respekterar inte de demokratiska spelreglerna när de agerar för förändring. I stället tycks de mena att deras synsätt har företräde framför alla andras. De är t o m beredda att ta till våld mot andra människor i sin politiska kamp.

De här grupperingarna är farliga för demokratin och för enskilda personer. Även om de beter sig och tänker som barnungar är de vuxna människor som kan ställa till med mycket skada. Det är viktigt att alla vi som värnar om frihet och demokrati tydligt visar vår avsky för deras metoder och att polisen tar hoten på allvar.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Aktivisterna stöds av (S), (V) & (MP)
Fatta nu, lämna Malmö ifred!
Tar (S, V, MP) avstånd från Reclaim Rosengård?
Lokal polis ökar tryggheten
Snuten kvar i Rosengård!
Fortsätt med hög polisnärvaro i Rosengård!
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!
Rödgrönt (S, V, MP) stöd åt ligisterna?

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Sydsvenskan

söndag 4 oktober 2009

Aktivisterna stöds av (S), (V) & (MP)

Sydsvenskan skriver om de våldsamma vänsteraktivisterna, vad de kostar samhället och intervjuar några av dem. Det står klart att de våldsamma vänsteraktivisterna kostar mycket pengar. Det som kostar är polisinsatser för att skydda andra medborgares liv, lem och egendom samt den skadegörelse som trots alla insatser aktivisterna ändå lyckas åstadkomma.

De intervjuade aktivisterna framstår som naiva, bortskämda och trotsiga barnungar. De tycks drömma om ett samhälle där de ska få allt de pekar på medan någon annan ska betala för dem. De slänger sig med utopiska socialistiska slogans men verkar inte reflektera över innebörderna.

Vad jag saknar i reportagen är Malmös rödgröna majoritets förhållning till de våldsamma vänsteraktivisterna. De borde få svara på frågan varför de inte tar avstånd från aktivisterna och våldet utan i stället med kommunala medel ger stora stöd till dem.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Fatta nu, lämna Malmö ifred!
Tar (S, V, MP) avstånd från Reclaim Rosengård?
Lokal polis ökar tryggheten
Snuten kvar i Rosengård!
Fortsätt med hög polisnärvaro i Rosengård!
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!
Rödgrönt (S, V, MP) stöd åt ligisterna?

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

Lokal polis möjliggör rätt prioriteringar

Det spektakulära helikopterrånet har satt strålkastarljus på polisens organisation med en rikspolisstyrelse och 21 regionala polismyndigheter. Flera debattörer menar att den organisationen gör polisen ineffektiv och att polisen borde vara en rikstäckande myndighet. Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder tar upp detta i sin söndagskrönika. Han håller med om att det behövs kraftsamling och samordning. Men samtidigt tar han upp problemen med "vardagsbrottsligheten": inbrotten, hoten, misshandeln, stölderna och skadegörelsen som drabbar människor i deras vardag. Han menar att för at komma tillrätta med den behövs en polis med lokal förankring och skriver: "Men säg mig det kommunalråd som skulle våga strunta i frågorna om lag och ordning ifall dessa kunde avgöra hur det går i nästa val. Säg mig vilken ansvarig lokalpolitiker som skulle gå med på att polisstationen dras in eller att den får stå obemannad på kvällar och helger och ersätts med ett par radiobilar som har hela länet som bevakningsområde?"

Jag håller med Linder och önskar att det blir möjligt med kommunala ordnings- och trafikpoliser som de lokala politikerna ansvarar för. Trygghetsfrågorna är viktiga för många medborgare i deras vardag och hänger intimt samman med lokala frågor som stadsutveckling, infrastruktur, skola och sociala frågor. Därför är det lämpligt att kommuner kan styra prioriteringarna även på detta området.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Lokal polis en del av lösningen
Lokal polis ökar tryggheten
Möjliggör kommunala poliser!

Dagens Nyheter

fredag 2 oktober 2009

Hämma inte internettrafiken

Mats Skogkär på Sydsvenskans ledarsida försvarar att internetoperatörer ska tvingas kontrollera trafiken i sina nät. Han jämför med banker som enligt penningtvättslagen är skyldiga att ställa närgångna frågor till kunder som vill sätta in stora kontantbelopp och med restaurangägare som om de vill behålla sina utskänkningstillstånd förväntas vägra servera alkohol till överförfriskade gäster. Intressanta exempel eftersom det verkligen finns anledning att diskutera legitimiteten hos dessa krav.

Jag menar att internetoperatörerna inte kan ställas till svars för vad som transporteras i deras nät. På samma sätt som att Vägverket inte står till ansvarar för att rånaren tar sig till banken via deras vägar, att Skånetrafiken inte står till ansvar för att inbrottstjuven med sitt stöldgods reser med deras tåg och att Posten inte står till ansvar för att förskingrarligan korresponderade via brev som Posten levererat.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Frihetliga vindar i Sverige?
FRA-lagen: Regeringen kanske inte heller fattar
Stoppa massavlyssningen!
FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet

IOK, nyttig idiot?

Sydsvenskans Anja Gatu möter det olympiska högdjuret Gunilla Lindberg i Köpenhamn i samband med att Internationella Olympiska Kommittén, IOK, har sin 121:a sessionen där. Bl a ska värdstaden för sommar-os 2016 utses. Gatu beskriver hur Lindberg kindpussande kryssar fram i hotellobbyn och glatt hälsar på andra dignitärer i och omkring den olympiska rörelsen. Tyvärr ställer Gatu ingen fråga om den mäktiga organisationens ansvar för mänskliga rättigheter.

I grunden tycker jag att den internationella olympiska rörelsen är bra och att den uträttar mycket gott. Men den har åtminstone en allvarlig brist. Den är politiskt naiv, och låter diktaturer delta i verksamheten på till synes samma villkor som andra och riskerar därför att legitimera brott mot mänskliga rättigheter. Man skulle t ex utövat mycket hårdare tryck på den kinesiska regimen inför och under OS i Peking förra året.

Jag menar att IOK tydligt måste visa att man står upp för mänskliga rättigheter och använda sitt stora inflytande för att påverka diktaturer. Annars förlorar organisationen sin legitimitet och blir en nyttig idiot i händerna på skrupelfria diktaturer.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Låt inte OS legitimera diktaturer
Heder åt modiga idrottare!
Kina-OS? Ja, men inte på diktaturens villkor
Möt gärna Kineser, men med rak rygg

Svenska Dagbladet

USA håller Ryssland på mattan

Ordföranden i Svenska FN-förbundet, Aleksander Gabelic, vill att USA ska dra tillbaka sina taktiska kärnvapen från Europa. Han har inte samma krav på Ryssland eftersom "Rysslands är utplacerade i kärnvapenstaten själv och inte spridda i icke-kärnvapenstater".

Jag tycker att Gabelic är naiv och hans krav helt fel i tiden. Det är mycket obehagligt att tänka sig vad Ryssland kan ta för sig om dets svängrum i Europa ökar. Det behövs ett tryck på Ryssland i Europa så att det inte får för sig att ge sig på stater så som t ex Georgien drabbades av. Låt oss hoppas att president Obama inte visar sig vek.

Så länge det håller Ryssland på mattan är det bra för Europa att USA har taktiska kärnvapen här.

torsdag 1 oktober 2009

Rapport från Miljönämnden 9/09

Vid Miljönämndens sammanträde den 21/9 blev det hela fyra reservationer från oss i oppositionen. Men jag tror inte att något av ärendena kommer att göra några större avtryck i historieböckerna. Två av reservationerna gällde yttranden över planprogram och i sådana ärenden är vi nästan alltid oense i några delar. Framförallt ogillar vi de rödgrönas bilhat.

Den pågående saneringen av de ökända fastigheterna i Rosengård fick vi muntlig information om. Tyvärr är samarbetsviljan från fastighetsägaren inte den bästa och nämndens tålamod är på upphällningen. Förvaltningen gör imponerande insatser men de boende sitter i kläm och det går inte att utesluta hälsorisker om inte saneringsarbetet tar fart på allvar.

Ekonomisk delårsrapport. Nämnden ligger på plus mot budget och därför diskuterade vi om det kunde ges klartecken för några tidigare nedprioriterade åtgärder. Vi kom överens om några tidsbegränsade administrativa insatser samt smärre kompletteringar till ombyggnaden av förvaltningens lokaler. Det kom också fram ett förslag att nämnden skulle föra över en halv miljon kronor till Malmö stads monter vid en mässa i Shanghai. Det tyckte vi borgerliga var en dålig idé eftersom det är Kommunstyrelsens projekt och inget som Miljönämndens resurser ska gå till. De rödgröna tog tillbaka förslaget.

Revidering av taxor. För sin tillsyn tar Miljönämnden ut många olika taxor av verksamhetsidkare. Taxorna revideras årligen för att belasta så rättvist som möjligt. Den här gången diskuterade vi speciellt taxorna för anmälan av luftvärmepump respektive kompost för biologiskt avfall. Många malmöbor har hört av sig och tyckt att det är konstigt att det ska vara förenligt med kommunala avgifter när de investerar miljövänligt. Vi är överens i nämnden att frågeställningarna är rimliga och därför bestämde vi att ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att på något sätt ta bort avgifterna och återkomma med ett konkret förslag.

Mångfaldsplan. Nämndens mångfaldsplan togs upp i ett ärende och vi borgerliga uppmärksammade att det i den står att andelen medarbetare ska spegla Malmö gällande etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vi undrade då hur man rent praktiskt gör för att uppnå detta. Då vi inte fick några klargörande svar yrkade vi på återremiss vilket inte hörsammades. Reservation.

Pandeminberedskap. Den här gången fanns pandemiberedskapen med som ett informationsärende. Förra gången tog jag upp detta under övriga frågor och fick svar som gick ut på att hade vi tur skulle det nog gå bra. Man erkände att man efter det tänkt efter och därför utarbetat Pandemiberedskapsplan 2009. Det ser bra och betryggande ut. Miljönämndens ansvarsområden ska kunna upprätthållas även vid stor personalfrånvaro. Vi uppskattar att man lyssnat på oss borgerliga och nu delar uppfattningen att det är viktigt att vi är väl förberedda.

Min motion Tillsätt en haverikommision för Miljöprogrammet! var uppe för yttrande. De rödgröna i nämnden anser att motionen ska anses besvarad medan vi borgerliga vill att Kommunfullmäktige ska bifalla den. Reservation.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Rapport från Miljönämnden 8/09

Rödgrönt bilhat

Kvällspostens Peter J Olsson har rätt när han skriver "Spårvagnar är en del av den moderna storstadens transporter. Men det är bilen också."

Han kommenterar hur Karin Svensson Smith, nu (MP) tidigare (V), vill finansiera utbyggnad av spårtrafik genom att ”nolla alla motorvägsutbyggnader och ge pengarna till banverket”. När jag lyssnar till Svensson Smith och många andra rödgröna slås jag av att deras omsorg om miljön så påtagligt överskuggas av deras hat mot bilen. Jag misstänker att det är just bilen som frihetssymbol som provocerar de rödgröna och som gör att en aldrig så miljövänlig bil kommer att blidka deras bilhat.