Sidor

tisdag 20 oktober 2009

Prioritera rätt i miljöarbetet

Miljödebatten har under flera år kommit att handla allt mer om klimatförändringar och fokus har riktats på utsläppen av koldioxid. Det är en viktig debatt men den får inte dominera så att alla andra miljöfrågor överskuggas och nedprioriteras.

De senaste dagarna har vi påmints om ett gammalt, men alltid aktuellt, miljöproblem: giftiga ämnen. Den här gången misstänkta gifter i marken i anslutning till en förskola. Jag tycker att det är viktigt att det framtida miljöarbetet i Malmö tar den här typen av miljöproblem på största allvar. De får stora konsekvenser för enskilda både vad gäller hälsa och ekonomi.

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar