Sidor

måndag 26 oktober 2009

Avreglera fjärrvärmen!

Kommunalrådet i Malmö Anders Rubin (S), Regionrådet i Skåne Anders Åkesson (MP) och vice VD:n i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Per Tryding skriver i en debattartikel att fjärvärmenäten i Skåne bör bindas samman och att spillvärme från olika verksamheter bör tas tillvara bättre. Det har dom naturligtvis rätt i. Men jag tycker att dom går som katten runt het gröt när dom beskriver nödvändigheten, förutsättningarna och nyttan. Jag har vid flera tillfällen tagit upp den här frågan tidigare och menar att det handlar om att avreglera fjärrvärmemarknaden på ungefär samma sätt som gjorts med elmarknaden.

I dag har den som äger fjärrvärmenät monopol på att leverera fjärrvärme till slutkund. Öppnas näten för konkurrens kan olika energiproducenter sälja direkt till slutkund via samma nät. Som alltid när ett monopol tas bort på en marknad skulle fjärrvärmebranschen effektiviseras och inte minst hushållen skulle bli vinnare.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Händelserikt sammanträde i Miljönämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar