Sidor

tisdag 27 oktober 2009

Stärkande frimureri

När jag för drygt tio år sedan blev uppmanad att gå med i Frimurarna var jag mycket motvillig. Fördomsfullt undrade jag vad jag, som libertarian och inte särskilt religiös, skulle i ett konservativt religiöst sällskap att göra. Nu vet jag bättre och jag är glad att jag till slut lät mig övertalas. För just mig med mina värderingar och min livsåskådning passar Svenska Frimurareorden perfekt. Frimureriet har inte förändrat mina värderingar men stärkt min förmåga att stå upp för dem.Med viss regelbundenhet "avslöjas" Frimurarna i t ex Aftonbladet. Men mycket till avslöjande blir det inte numera. Ordens matrikel är tillgänglig för alla och frimurarhusen runt om i landet håller då och då öppet hus för allmänheten. Det går inte att tala om ett hemligt slutet sällskap som i lönndom konspirerar och underminerar demokratin. Det låter spännande, och kan utgöra stoff till spännande böcker och filmer, men har inget med verkligheten att göra.

Men frimureriet är ändå tillräckligt spännande. De hemliga ritualerna som utgör den pedagogiska modellen ger oerhört mycket. De flera hundra år gamla ritualerna ställer mig inför tidlösa problemställningar som jag har nytta av i livet. Inte minst i min roll som politiker är frimureriet ett stöd som hjälper mig att stå upp för mina egna värderingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar