Sidor

söndag 4 oktober 2009

Lokal polis möjliggör rätt prioriteringar

Det spektakulära helikopterrånet har satt strålkastarljus på polisens organisation med en rikspolisstyrelse och 21 regionala polismyndigheter. Flera debattörer menar att den organisationen gör polisen ineffektiv och att polisen borde vara en rikstäckande myndighet. Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder tar upp detta i sin söndagskrönika. Han håller med om att det behövs kraftsamling och samordning. Men samtidigt tar han upp problemen med "vardagsbrottsligheten": inbrotten, hoten, misshandeln, stölderna och skadegörelsen som drabbar människor i deras vardag. Han menar att för at komma tillrätta med den behövs en polis med lokal förankring och skriver: "Men säg mig det kommunalråd som skulle våga strunta i frågorna om lag och ordning ifall dessa kunde avgöra hur det går i nästa val. Säg mig vilken ansvarig lokalpolitiker som skulle gå med på att polisstationen dras in eller att den får stå obemannad på kvällar och helger och ersätts med ett par radiobilar som har hela länet som bevakningsområde?"

Jag håller med Linder och önskar att det blir möjligt med kommunala ordnings- och trafikpoliser som de lokala politikerna ansvarar för. Trygghetsfrågorna är viktiga för många medborgare i deras vardag och hänger intimt samman med lokala frågor som stadsutveckling, infrastruktur, skola och sociala frågor. Därför är det lämpligt att kommuner kan styra prioriteringarna även på detta området.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Lokal polis en del av lösningen
Lokal polis ökar tryggheten
Möjliggör kommunala poliser!

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar