Sidor

fredag 2 oktober 2009

USA håller Ryssland på mattan

Ordföranden i Svenska FN-förbundet, Aleksander Gabelic, vill att USA ska dra tillbaka sina taktiska kärnvapen från Europa. Han har inte samma krav på Ryssland eftersom "Rysslands är utplacerade i kärnvapenstaten själv och inte spridda i icke-kärnvapenstater".

Jag tycker att Gabelic är naiv och hans krav helt fel i tiden. Det är mycket obehagligt att tänka sig vad Ryssland kan ta för sig om dets svängrum i Europa ökar. Det behövs ett tryck på Ryssland i Europa så att det inte får för sig att ge sig på stater så som t ex Georgien drabbades av. Låt oss hoppas att president Obama inte visar sig vek.

Så länge det håller Ryssland på mattan är det bra för Europa att USA har taktiska kärnvapen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar