Sidor

torsdag 15 oktober 2009

(S), (V) & (MP) vårdar sin fåfänga på barnens bekostnad

Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att skolresultaten i det rödgröna Malmö är bättre än i alliansstyrda Stockholm. För att komma fram till den slutsatsen jämför han inte faktiska skolresultat utan hänvisar till en mätmetod som väger in andelen elever med utländsk bakgrund, andelen pojkar och föräldrarnas utbildningsnivå.

Jag förstår att Malmös rödgröna styre griper varje halmstrå som kan dölja deras misslyckade skolpolitik. Men vad hjälper det Malmös skolbarn som i framtiden ska ut och konkurrera i en verklighet där faktiska resultat och kunskaper gäller vid utbildnings- och jobbansökningar? Att som Malmös rödgröna styre försöka få stadens skolresultat att framstå som tillfredsställande är att göra barnen en stor björntjänst. Malmös rödgröna styre borde tänka mer på barnen och deras framtid än på att tillfredsställa sin egen fåfänga.

Självklart borde ambitionerna för malmöbarnens skolresultat vara lika höga som för stockholmsbarnens.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Ilmareffekten bygger på lögner
S, V & MP oförmögna att leda Malmö
(M) gör Malmö attraktivt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar