Sidor

fredag 21 augusti 2009

S, V & MP oförmögna att leda Malmö

Den 21 augusti 2009 publicerade Kvällsposten min replik i debatten jag har med Ilmar Reepalu (S) om Malmös rödgröna majoritets bristande förmåga att leda staden in i framtiden:

"Det finns ett ryskt ordspråk som säger: "I Ryssland finns det ingenting så oförutsägbart som vårt eget förflutna." Det passar även bra för Malmö när stadens kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) uttalar sig om Malmös politiska närhistoria (t ex Kvp 17/8). Han tillrättalägger för sina egna syften och hånar dem som beskriver händelseutvecklingarna på andra sätt. Att Reepalu (S) förutsätter att jag med min artikel (Kvp 14/8) försöker lura malmöborna säger mer om honom själv än om mig.

Reepalu (S) vill inte erkänna att Moderaterna på något sätt bidragit till de positiva delarna av Malmös utveckling. Men jag förstår Ks-ordförandens frustration. Det går riktigt bra för Malmö på de områden där det från (S) finns samsyn med Moderaterna och övriga allianspartier medan det går direkt uselt på de områden där (S) samarbetar med de bakåtsträvande i (V) och (MP).

Ks-ordföranden är stolt över att Malmö växer så att det knakar och att framförallt ungdomar flyttar hit. Han är också stolt över att företag och huvudkontor flyttar till Malmö som aldrig förr och att Malmö och Öresundsregionen utgör en av de mest attraktiva tillväxtregionerna i norra Europa. Som moderat delar jag den stoltheten eftersom det är en samsyn mellan Moderaterna och Socialdemokraterna som möjliggjort de satsningar som lett fram till dessa framgångar. Det handlar om infrastruktur som Öresundsbron, effektiva vägnät och exploatering av Västra hamnen, om etableringen av Malmö högskola, om öppenhet mot näringslivet samt om utvecklingen av ett attraktivt City. De flesta av dessa framåtskridanden är Socialdemokraternas koalitionspartners (V) och (MP) emot.

Någon stolthet för t ex skolan, integrationen samt trygghet på gator och torg ger Reepalu (S) inget uttryck för. Och det är förståeligt. För på dessa områden, som också är avgörande för Malmös framtid och där Socialdemokraterna förlitar sig på sina koalitionspartners (V) och (MP), är det politiska misslyckandet kapitalt.

I kommunpolitikens olika instanser framför vi moderater ständigt förslag på hur bland annat skolan, integrationen samt tryggheten på gator och torg kan förbättras. Men något ska ju utgöra kärnan i den rödgröna koalitionen (S, V, MP) och något inflytande ska ju bakåtsträvarna i (V) och (MP) ha. Därför viftas våra förslag oftast undan.

Det faktum att det går så illa på alla de områden som är den styrande rödgröna koalitionens (S, V, MP) kärna visar att den saknar förmåga att framgångsrikt leda Malmö."


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(M) gör Malmö attraktivt

Sydsvenskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar