Sidor

fredag 28 november 2008

Reepalu (s) i armkrok med aggressiva aktivister

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i går fick jag svar på min enkla fråga om kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) är beredd att verka för att Malmö stad ska ersätta de privatpersoner, fastighetsägare och företag som drabbades av skadegörelse och andra kostnader i samband med European Social Forum (ESF) i Malmö tidigare i höst. Kommunstyrelsens ordförande var själv för andra gången frånvarande när frågan skulle besvaras och hade överlämnat den till kommunalrådskollegan Kent Andersson (s).

Kommunalrådet (s) svarade att man inte är beredd att verka för att de drabbade ersätts. Som skäl angavs att kommunen inte har den rätten. Den slutsatsen har socialdemokraterna i Malmö kommit fram till genom erfarenheterna från det ekonomiska haveriet i samband med Bo01. Kommunalrådet gjorde också en jämförelse med händelser i samband med fotbollsmatcher.

För det första är Bo01 och ESF inte jämförbara. Bo01 handlade om affärsuppgörelser där företag själva valde att delta.
De som drabbades på grund av ESF kunde inte värja sig utan blev direkt påverkade av aktiviteterna som Malmö stad direkt medverkade i.

Jämförelsen med fotbollen är också den riktigt dålig och direkt oförskämd mot Malmö FF och fotbollens organisationer som arbetar aktivt, målmedvetet och framgångsrikt med att minska våldet och skadegörelsen i samband med fotbollsmatcherna. Dom tar i problemen och jobbar hårt för att lösa dom. Motsvarande kan man inte säga om ESF som inte tar avstånd från de maskerade och våldsamma aktivisterna utan försvarar i stället deras tilltag. Jag kan konstatera att de maskerade och våldsamma aktivisterna är en del av ESF-rörelsen.

Riskerna med ESF var kända men nonchalerades av Kommunstyrelsens ordförande (s) och hans majoritet. Den nonchalansen får nu privatpersoner, fastighetsägare och företag betala kostnaderna för.

Jag tycker att det är bekymmersamt att Malmös kommunstyrelseordförande (s) hellre väljer att gå i armkrok med aggressiva politiska aktivister än att värna malmöborna och andra som verkar i staden.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Enkel fråga: Vill (s) ersätta ESF:s offer?
ESF 2008: (S)tä(mp)la rätt ans(v)ariga
ESF 2008: Accepterar våld och skadegörelse
ESF 2008: Låt kommunen betala
ESF 2008: Kramar förtryck och diktatur
ESF 2008: Svansen regeradeESF 2008: Lite avundsjuk
ESF 2008: Lugn inledning
ESF 2008: Välkomna till Malmö!
Fel stödja ESF
Reepalu mjuk mot huliganer

Sydsvenskan

onsdag 26 november 2008

Insändare: Malmö stad är företagarfientligt

På sidan C4 i dagens Sydsvenskan (endast som pdf) rapporteras att Malmö skolrestauranger förväntas gå med närmare fyra miljoner kronor i underskott i år. Med anledning av det har jag till malmötidningar sänt denna insändare:

"Media rapporterar att Malmö skolrestauranger, som är en verksamhet under den kommunala Serviceförvaltningen, i år väntas gå med närmare fyra miljoner i underskott. Det är i och för sig inget överraskande utan precis som det brukar vara: 2005: -1,35 miljoner, 2006: -2 miljoner, 2007: -3,1 miljoner. Malmös skattebetalare får alltså än en gång täcka verksamhetens underskott.

Ett viktigt problem med detta är att Malmö skolrestauranger inte bara är en intern kommunal verksamhet utan att den också konkurrerar med riktiga företag på den öppna marknaden. Malmö skolrestauranger tar alltså mindre betalt för måltiderna än vad det kostar dem att tillverka. Så kan den göra som har skattebetalarnas pengar i ryggen. De privata företagen man konkurrerar med kan inte som kommunen tvångstaxera någon utan måste bygga på frivilliga pengar. Och det är just därför offentliga och privata verksamheter aldrig konkurrerar på lika villkor.
Jag vill att Malmö ska vara en attraktivt stad för företag att verka i och etablera sig i. Därför är det så viktigt att Malmö stad, på alla områden, slutar att konkurrera med riktiga företag så att dessa kan utvecklas utan att skattepengar snedvrider marknaden."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Insändare: Företag utkonkurreras m h a skattepengar
Insändare: Kommunen konkurrerar med riktiga företag

tisdag 11 november 2008

Skamlig behandling av gamla

Både i går och i dag skriver Sydsvenskan om hur Malmö stad behandlar sina riktigt gamla invånare. Det finns tydligen ingen beredskap för att ens par som levt ihop i 70 år ska kunna fortsätta med det när den enes vårdbehov blivit för stort för att den ska kunna bo kvar hemma. Det är en skam!

Egentligen tycker jag att det är upp till var och en att planera för livets olika faser. Men så länge den extremt hårda beskattningen i Sverige består måste också kraven på den offentliga servicen vara hög. Det är inte värdigt att gamla människor behandlas så styvmoderligt som Sydsvenskans artiklar beskriver. Självklart ska inte par behöva separeras när de på ålderns höst behöver mer daglig omsorg. Jag förväntar mig att stadens ansvariga omedelbart agerar så att inga fler ska behöva drabbas.

lördag 8 november 2008

Reepalu (s) borde välja vänner mer noggrant

Jag läser i dagens Sydsvenskan att Malmös kommunstyrelseordförande, Ilmar Reepalu (s), blev illa berörd när ledaren för Dansk folkeparti, Pia Kjærsgaard, via länk dök upp på Malmö arenas invigning och lyckönskade. Jag förstår Reepalus (s) motvilja. Dansk folkeparti är ett obehagligt populistiskt parti som fiskar i mycket grumliga vatten och spelar på människors oro och tveksamhet när det gäller invandrare och främmande kulturer. Dansk folkeparti finns det all anledning att hålla på minst armlängds avstånd. Samtidigt förstår jag att det privata företaget bakom Malmö arena inte gjort några djupare politiska överväganden när man bjudit i företrädare för folkvalda partier i Danmark och Köpenhamn. Det finns ingen anledning att kritisera dem.

Det är bra att Reepalu (s) markerar mot ett parti som Dansk folkeparti. Men tyvärr är Reepalu (s) inte konsekvent. Medan han skjuter Dansk folkeparti ifrån sig stryker han andra obehagliga krafter i samhället medhårs. Jag syftar på hans stöd av European Social Forum (ESF) och de våldsamma aktivister som ingår i den rörelsen. Jag önskar att han vore lika tydlig i det fallet. Dessutom tycker jag att han ska prata med sitt (anti)demokratikommunalråd och se till att Malmö stad har en tydlig hållning mot de antidemokratiska krafter som härjat på Malmös gator vid ett par tillfällen under hösten.