Sidor

måndag 29 mars 2010

Staten fortsätter missköta djurskyddet

Än en gång får vi läsa om att staten inte klarar av djurskyddstillsynen. I dag är det en av Länsstyrelsens inspektörer som vittnar om den bristande förmågan och menar att låg bemanning förlängt djurens lidande i ett aktuellt fall.

När förslaget om att flytta djurskyddet från kommunerna till länsstyrelsen diskuterades kritiserades det av en enig miljönämnd i Malmö. Vi menade bl a att den lokala kännedomen och samordningen med annan tillsyn gör kommunerna bättre lämpade som ansvariga för djurskyddet.

Nu måste staten, utan vidare dröjsmål, ta sitt ansvar organisatoriskt och ekonomiskt så att djurskyddet fungerar och djur slipper lida.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Staten måste ta sitt ansvar!
Djurskyddet missköts
Länsstyrelsen fullgör inte djurskyddet
Oacceptabla handläggningstider för djurskyddet

lördag 13 mars 2010

Lästips: Moderat opposition i Malmö

Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan skriver att hon saknar opposition i malmöpolitiken. Hon utgår från den aktuella uppståndelsen kring Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) och hans uttalanden om antisemitismen i staden. Avellan tycks också ha fallit i fällan och verkar tro att Malmös fantastiska utveckling de senaste 25 åren bygger på socialdemokratisk idéutveckling.

Det finns opposition i malmöpolitiken. Och aktuell sådan med anledning av Reepalus (S) häpnadsväckande uttalanden om antisemitismen. Det finns också opposition som förklarar vilken idéutveckling Malmös utveckling verkligen bygger på.

Mitt lästips till Heidi Avellan, och andra intresserade, är min egen blogg. :-)

Utvalda artiklar med anledning av

Malmös utveckling:
M i Malmö delaktiga i designpris!
Ilmareffekten bygger på lögner
S, V och MP oförmögna att leda Malmö
(M) gör Malmö attraktivt

Reepalugate:
Har Reepalus (S) ära kränkts?
Tvivlar på Reepalus (S) "nyvunna" insikt
Reepalu (S) har inte förstått, eller bryr sig inte
Mona Sahlin (S) bländar Judiska församlingen
Bra om Reepalu (S) nu förstått
Allvarliga anklagelser mot Reepalu (S)
Reepalu (S) självkritisk
Vad tycker partiledare Sahlin (S)?
Antiisraeliskt (s)tyre i Malmö?
Rödgrönt (S, V, MP) svek i Malmö
S, V och MP i Malmö bagatelliserar vänstervåldet

SDS

måndag 1 mars 2010

Har Reepalus (S) ära kränkts?

Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) överväger enligt Sydsvenskan att polisanmäla radioprogrammet Godmorgon Världen i Sveriges Radio P1 för ärekränkning. Skälet är förläggaren Svante Weylers krönika i söndags där han kritiserar Reepalus förhållande till antisemitismen Malmö. Jag skrev på min Facebooksida, efter att ha avlyssnat krönikan, att "Det är de starkaste och hårdaste synpunkter på en svensk politiker jag någonsin hört." Men om det var ärekränkning har jag inte kompetens att bedöma.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Tvivlar på Reepalus (S) "nyvunna" insikt
Reepalu (S) har inte förstått, eller bryr sig inte
Mona Sahlin (S) bländar Judiska församlingen
Bra om Reepalu (S) nu förstått
Allvarliga anklagelser mot Reepalu (S)
Reepalu (S) självkritisk
Vad tycker partiledare Sahlin (S)?
Antiisraeliskt (s)tyre i Malmö?
Rödgrönt (S, V, MP) svek i Malmö
S, V och MP i Malmö bagatelliserar vänstervåldet

SvD, SkD, KB, DN, SDS, SkD, SDS, SDS, SkD, SvD, SkD

S, V och MP riskerar enskildas liv och hälsa

Jag intervjuas i Sydsvenskan om hur vi moderater i Miljönämnden ser på Malmö som klimatsmart kommun. Vi stödjer arbetet för att kommunens egen verksamhet ska vara klimatsmart men motsätter oss kommunal lobbying och opinionsbildning.

Malmö stad är, inte minst genom Miljöstrategiska avdelningen som sorterar under Miljönämnden, mycket framgångsrikt med sitt miljöarbete. Det goda arbetet är vida känt och uppmärksammas positivt både i Sverige och utomlands. Det är bra för Malmö.

Men vi ogillar alltså kommunal lobbying och opinionsbildning. En utveckling som speciellt oroar oss är att den rödgröna majoriteten (S, V, MP) förändrar Miljönämndens miljö- och livsmedelstillsynsarbete. Förändringen innebär att myndighetsfunktionen kombineras med opinionsbildande arbete. Sammanblandningen gör att det blir oklart för verksamhetsutövare vad som är den kommunala myndighetens lagstyrda tillsyn och vad som är stadens politiska majoritets opinionsbildning. Vi menar att en sådan sammanblandning absolut inte får ske. Det måste vara otvetydigt vad som är lagreglerad tillsyn, som kan resultera i olika sanktioner mot den enskilde verksamhetsutövaren, och de styrande politikernas tyckande, som inte kan backas upp med lagliga sanktioner. Det är inte osannolikt att det är just den osäkerheten den rödgröna majoriteten (S, V, MP) vill uppnå för att få bättre effekt i sin opinionsbildning. För den enskilde verksamhetsutövaren kan det vara svårt att avgöra vilket i det som den kommunala myndighetspersonen påpekar som är lagens krav och vilket som inte är annat än politiska ambitioner. Vi allianspartier (M, FP) i nämnden tar kraftigt avstånd från denna förändring som leder till rättsosäkerhet och i förlängningen kan skada det viktiga tillsynsarbetet vars syfte är att skydda enskildas liv och hälsa.

Läs även Fredrik Grubbs inläggMalmömoderatbloggen i samma ämne.