Sidor

måndag 1 mars 2010

S, V och MP riskerar enskildas liv och hälsa

Jag intervjuas i Sydsvenskan om hur vi moderater i Miljönämnden ser på Malmö som klimatsmart kommun. Vi stödjer arbetet för att kommunens egen verksamhet ska vara klimatsmart men motsätter oss kommunal lobbying och opinionsbildning.

Malmö stad är, inte minst genom Miljöstrategiska avdelningen som sorterar under Miljönämnden, mycket framgångsrikt med sitt miljöarbete. Det goda arbetet är vida känt och uppmärksammas positivt både i Sverige och utomlands. Det är bra för Malmö.

Men vi ogillar alltså kommunal lobbying och opinionsbildning. En utveckling som speciellt oroar oss är att den rödgröna majoriteten (S, V, MP) förändrar Miljönämndens miljö- och livsmedelstillsynsarbete. Förändringen innebär att myndighetsfunktionen kombineras med opinionsbildande arbete. Sammanblandningen gör att det blir oklart för verksamhetsutövare vad som är den kommunala myndighetens lagstyrda tillsyn och vad som är stadens politiska majoritets opinionsbildning. Vi menar att en sådan sammanblandning absolut inte får ske. Det måste vara otvetydigt vad som är lagreglerad tillsyn, som kan resultera i olika sanktioner mot den enskilde verksamhetsutövaren, och de styrande politikernas tyckande, som inte kan backas upp med lagliga sanktioner. Det är inte osannolikt att det är just den osäkerheten den rödgröna majoriteten (S, V, MP) vill uppnå för att få bättre effekt i sin opinionsbildning. För den enskilde verksamhetsutövaren kan det vara svårt att avgöra vilket i det som den kommunala myndighetspersonen påpekar som är lagens krav och vilket som inte är annat än politiska ambitioner. Vi allianspartier (M, FP) i nämnden tar kraftigt avstånd från denna förändring som leder till rättsosäkerhet och i förlängningen kan skada det viktiga tillsynsarbetet vars syfte är att skydda enskildas liv och hälsa.

Läs även Fredrik Grubbs inläggMalmömoderatbloggen i samma ämne.