Sidor

måndag 29 mars 2010

Staten fortsätter missköta djurskyddet

Än en gång får vi läsa om att staten inte klarar av djurskyddstillsynen. I dag är det en av Länsstyrelsens inspektörer som vittnar om den bristande förmågan och menar att låg bemanning förlängt djurens lidande i ett aktuellt fall.

När förslaget om att flytta djurskyddet från kommunerna till länsstyrelsen diskuterades kritiserades det av en enig miljönämnd i Malmö. Vi menade bl a att den lokala kännedomen och samordningen med annan tillsyn gör kommunerna bättre lämpade som ansvariga för djurskyddet.

Nu måste staten, utan vidare dröjsmål, ta sitt ansvar organisatoriskt och ekonomiskt så att djurskyddet fungerar och djur slipper lida.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Staten måste ta sitt ansvar!
Djurskyddet missköts
Länsstyrelsen fullgör inte djurskyddet
Oacceptabla handläggningstider för djurskyddet