Sidor

fredag 7 september 2012

Inte bättre med koppeltvång

I går behandlade kommunfullmäktige i Malmö ett förslag om utökat koppeltvång för hundar. Alltså inom vilka geografiska områden hundar måste hållas kopplade. Redan innan var koppeltvånget ganska omfattande och förslaget handlade om att utvidga det till de nya bebyggda områden som Västra hamnen.

Jag är ende fullmäktigeledamoten som är emot ett koppeltvång överhuvudtaget och jag tog tillfället i akt att yrka på att koppeltvånget helt ska avskaffas. Men förslaget om en utökning vann fullmäktiges majoritet.

Därför är jag emot koppeltvång:
Problemet som behöver kommas åt är aggressiva och farliga hundar. Det gör man inte genom koppeltvång. I stället begränsar och förstör man för många många seriösa hundägare.

För det första är koppel inte speciellt effektivt när det gäller att förhindra att aggressiva och farliga hundar ställer till skada. Kopplade hundar når att bita, hundar sliter sig och hundar rymmer. För det andra har hundar som är aggressiva och farliga ofta oseriösa ägare som inte sällan är kriminellt belastade. Dessa ägare bryr sig knappast om ett koppeltvång.

Dessutom gör varken polisen eller kommunen något för att koppeltvånget ska följas.

Det finna också redan nationella lagar som bestämmer vad som gäller för den som har hund och ett koppeltvång i Malmö förändrar inget till det bättre.

SkD