Sidor

söndag 24 maj 2009

Hellre Tour de France än sommar-OS

Ännu en gång lyfts idén att Köpenhamn ska söka ett sommar-OS och att Malmö ska vara med på ett hörn som arrangör. Det är venstrepolitikern Pia Allerslev, kandidat till posten som överborgmästare i Köpenhamn, som tar upp saken i en intervju i dagens Sydsvenskan. Även Malmös "överborgmästare" Ilmar Reepalu uttalar sig och ger idén sitt helhjärtade stöd. Som jag förstår det, inte främst för att han tror att Köpenhamn/Malmö kan vinna spelen utan för att marknadsföra Malmö i världen.

Jag är mycket tveksam till om det är en bra idé för Malmö att vara med på ett hörn som arrangör av ett sommar-OS. Detta evenemang har blivit allt mer ohanterligt och är oerhört riskfyllt för alla inblandade ut ett ekonomiskt perspektiv. Jag uppfattar också att allt fler idrotter och idrottsutövare inte ser OS som den viktigaste tävlingen, som det var förr, utan att andra arrangemang har högre status. Dessutom är den Internationella Olympiska Kommittén en föråldrad relik från en annan tid. IOK´s syn på diktaturer och mänskliga fri- och rättigheter måste förändras radikalt innan jag kan stödja att Malmö ska ha med den organisationen att göra.

Jag anser i stället att Malmö, tillsammans med Köpenhamn, ska satsa på att få en etapp av Tour de France till regionen. Det är världens mest uppmärksammade årliga arrangemang och ses av hundratals miljoner tv-tittare över hela världen. Det arrangemanget passar enligt min mening bättre in. Det är hanterbart och ger unika möjligheter att marknadsföra regionen.

onsdag 20 maj 2009

Förslag till alkohollag gynnar organiserad kriminalitet

Den här debattartikeln fick jag publicerad i Kvällsposten den 19 maj 2009:

"Alkohollagsutredningen har lagt fram sitt förslag. Det är nog tänkt att uppfattas som någon slags uppluckring men liberaliseringarna är mycket försiktiga samtidigt som det också finns skärpningar. Det går inte att komma ifrån att det även fortsättningsvis kommer att vara en lagstiftning byggd på moraluppfattningar. Medborgarna ska fostras och hållas kort.

Man upptäcker snabbt att en del rent trams tas upp i utredningens förslag. Det stipuleras till exempel hur många millimeter en annons för alkoholvaror får vara i en tidning av tabloidformat.

Viktigare är att detaljhandelsmonopolet inte förändras enligt förslaget. Det blir alltså inte möjligt att handla öl, vin och sprit där det säljs andra livsmedel, vilket naturligtvis vore det enda rimliga. Inte ens så kallad gårdsförsäljning föreslås bli tillåten. Alltså att alkoholdryckstillverkare kan sälja i anslutning till sina produktionsanläggningar. Det hade ur ett skånskt perspektiv varit mycket önskvärt. Här finns flera tillverkare som skulle gynnas om sådan försäljning blev tillåten. Många uppskattar att efter ett studiebesök kunna köpa med sig några flaskor hem.

Det i förslaget som antagligen får störst betydelse för Malmö är att alkoholservering inte ska kunna medges längre än till 03, i stället för som i dag till 05. En handfull nattklubbar i Malmö tvingas alltså att tidigarelägga stängningsdags om utredningens förslag antas av Riksdagen. Det finns inga hållbara argument för en sådan inskränkning. Däremot finns många emot. Först att Staten inte har att göra med när på dygnet folk är ute på krogen eller nattklubbar och dricker alkohol. Sedan att om det behövs restriktioner av till exempel ordnings- eller störningsskäl är kommunerna mycket mer lämpliga att göra de lokala bedömningarna, utan statliga pekpinnar. En annan konsekvens kan bli att fler svartklubbar etableras. Det finns en efterfrågan på att kunna festa framåt småtimmarna och tillgodoses inte den av en laglig marknad så uppstår en svart.

Förhoppningsvis leder remissrundan åtminstone fram till att gårdsförsäljning blir tillåten och att inskränkningarna av öppettiderna tas bort. Det vore bra för Skåne och Malmö. Gårdsförsäljning skulle kunna bli en injektion för framför allt mindre producenter över hela regionen. En inskränkning av öppettiderna skulle bara gynna de kriminella verksamheterna och göra utelivet otryggare."

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet

tisdag 12 maj 2009

Vändpunkt i Rosengård?

På bland annat mitt initiativ har vi i dag haft extra sammanträde i Räddningstjänsten Syds direktion med anledning av situationen i Rosengård.

När polisen för ett par veckor sedan inte vågade patrullera delar av Rosengård, och inte gjorde ingripanden där, tyckte jag att en avgörande gräns hade överträtts. Det var som om rättsstaten övergivit området och lät anarkin råda. Polisens passivitet ledde bland annat till att räddningstjänsten inte kunde räkna med tillräcklig uppbackning för att på ett säkert sätt utföra sina uppgifter. Min uppfattning är att det fanns en uppenbar risk att individer och egendom i området inte skulle få tillräckligt skydd i händelse av en olycka, brand eller annan nödsituation. Då uppmanade jag ordföranden i Räddningstjänsten Syd att skyndsamt kalla till extra sammanträde för direktionen så att vi kunde informeras om den aktuella situationen och eventuellt ta nödvändiga beslut. Det dröjde längre än jag önskat till sammanträdet men det kom i alla fall till stånd in dag.

Sedan polisen uttalat att man inte vågade arbeta i Rosengård har det tack och lov hänt en del. Justitieminister Beatrice Ask (M) har gett klart besked: "Polisen får aldrig väja för de insatser som behövs.". Kanske som svar på det har polisen nu gjort helt om och finns ständigt på plats i de aktuella områdena med stora resurser. Det är mycket bra.

En av mina målsättningar med dagens möte var att direktionen skulle uttala krav på polisen så att räddningstjänstens säkerhet kan garanteras. Men efter att ha informerats om det samarbete som nu finns mellan räddningstjänsten och polisen, där polisen bland annat försäkrar att man kommer att arbeta uthålligt med de resurser som behövs för att upprätta ordning och säkerhet i området, tycker inte jag att ett sådant specifikt uttalande behövs. Polisen har uppenbart växlat upp sin närvaro och sina insatser i området och räddningstjänstens ledning tror att räddningsinsatserna kan genomföras tillräckligt säkert framöver.

Om en månad sammanträder direktionen igen och jag hoppas att vi då kan konstatera att den akuta situationen är under kontroll.

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

fredag 8 maj 2009

Viktigt besked från justitieministern

I dagens Sydsvenskan säger justitieminister Beatrice Ask (M) apropå situationen i Rosengård att "Polisen får aldrig väja för de insatser som behövs." Det är ett viktigt besked!

De senaste veckorna har polisen uttalat att man inte vågar patrullera Rosengård och inte göra ingripanden där. Det anser jag vara helt oacceptabelt och därför välkomnar jag justitieministerns tydlighet. Självklart ska de boende i Rosengård, och inte minst på Herrgården, kunna lita på att polisen ingriper när det behövs. Och gör det med nödvändiga resurser. T ex måste det vara självklart att polisen eskorterar och skyddar insatser från räddningstjänst och ambulans när det är nödvändigt.

På grund av polisens passivitet uppmanade jag förra veckan Räddningstjänsten Syds ordförande att kalla till extra möte i direktionen. Vi kommer därför att träffas nästa vecka och då kommer jag att argumentera för att direktionen ställer krav på polisen så att Räddningstjänsten Syd kan utföra sina viktiga uppdrag även i Rosengård.

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Sydsvenskan

fredag 1 maj 2009

Sahlin hånar ungt engagemang


Mona Sahlins första maj-tal i Malmö innehöll inga överraskningar. Sahlin bekräftade att socialdemokraterna är ett bidragsparti och att deras slogan "jobben först" är en floskel utan innehåll.

Sahlin var störd av att en grupp ungmoderater kampanjade utanför Folkets park. Hon sa ungefär att första maj är arbetarrörelsens dag och att ungmoderaterna kunde hålla sig till första april i stället. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att en ledande politiker hånar ungt seriöst politiskt engagemang på det sättet. Hon borde i stället glädja sig åt att unga visar genuint intresse för samhällsfrågor och respektfullt bemöta argumenten i stället. Men hon reagerar som den pressade svaga ledaren hon är och visar att hon inte är av rätta virket.

Svenska Dagbladet