Sidor

onsdag 30 september 2009

Minska kulturens bidragsberoende

Några av den svenska kultursfärens främsta storfräsare, bl a kulturcheferna för de viktigaste tidningarna, påstår i en artikel som publiceras i sex stora tidningar att "Staten vill inskränka debatten.". Det låter verkligen hemskt; Sverige inte bättre än varken Venezuela, Cuba eller Nordkorea? Men så är det naturligtvis inte. Det som upprör kulturcheferna är att Regeringen vill förändra stödet till kulturtidskrifter. Regeringen vill att "stödet i första hand bör gå till att främja utgivning av tidskrifter vars huvudsakliga inriktning är kulturell debatt samt analys och presentation inom de skilda konstarternas områden". Det tycker jag är ett steg i rätt riktning men tycker också att man borde gå vidare och ifrågasätta om det ska finnas något statligt stöd överhuvudtaget till kulturtidskrifter. De borde, som alla andra, motivera sina existenser genom att erbjuda marknaden tidskrifter som läsarna är villiga att betala för.

Kulturcheferna skriver "Sverige kommer att bli tystare. Offentligheten tamare. Kultursidorna, som alltid fått impulser från alla dessa tidskrifter, klart fattigare." och "Staten bör inte diktera vad kulturtidskrifterna ska skriva om."

Jag håller med om att Staten inte ska diktera vad kulturtidskrifter ska skriva om. Det är inte heller vad förslaget handlar om utan om att dom som vill ha statligt stöd ska uppfylla vissa kriterier. Precis som vid alla vettigt utformade stöd. Om Sverige på det beskrivna sättet skulle bli tystare genom den här reformen är det ett riktigt dåligt betyg till kultursidorna. Jag tror att kulturcheferna underskattar sig själva. Så illa är det nog inte med vare sig kreativitaten eller förmågan.

Jag tycker alltså att även kulturtidskrifter borde sträva efter att göra produkter som går att sälja, och på så sätt komma ur sitt bidragsberoende.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Demokrati inte beroende av bidrag
Mana förringar yttrandefriheten

Aftonbladet, Dagens Nyheter

Hinner klimatdimman skingras?

Det är en njutning att läsa Hans Bergströms kolumn Global dimma i DN. Elegegant skriver han klarspråk om det korrupta FN som gullar med diktatorer och med skarp klarsyn analyserar han förhandlingsläget inför klimatmötet i Köpenhamn.

Bergström skriver: "Jag har försökt förstå vad EU vill uppnå i Köpenhamn, nu med Sverige som ordförande, men texterna är suddiga. Vill man att europeiska låginkomsttagare ska betala gigantiska belopp, via skatt eller prishöjningar, till någon FN-fond som sedan ska slussa ”klimatbistånd” till diktatorer i Afrika? Det enda säkra med ett sådant projekt är att det skulle leda till enorm korruption i två led, först inom FN, sedan från styrande skikt i de länder dit biståndet går." och avslutar med: "Med bara ett par månader kvar till FN:s klimatmöte i Köpenhamn borde det vara dags att lämna det politiska tungomålstalandet och ta den konkreta diskussionen om vad som är möjliga och lämpliga medel inom en global ram. Helgens deklaration från G 20 i Pittsburgh sa ingenting."

Så är det nog. Det får inte bli så i Köpenhamn att man kommer överens om något just bara för att man måste
komma överens om något. Ett eventuellt Köpenhamnsprotokoll måste vara en överenskommelse som verkligen leder till förbättringar och inget framkrystat som gör mer skada än nytta.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Stryp inte klimatdebatten!
Sans och balans i klimatdebatten
Liberaler! Stå upp i klimatdebatten!
Bredda klimatdebatten!
Granska klimatalarmisterna!
Vinande piskor (mp)

Sydsvenskan

Frihetliga vindar i Sverige?

Jag har fastnat för två intressanta artiklar om integritet och Statens kontroll av medborgarna. Professor Ulf Bjereld har analyserat siffror från 2008-års SOM-undersökning och ser att svenskarna blivit mer negativa till statlig övervakning. Svenska folket har under senare år blivit mer negativt inställt till telefonavlyssning, post- och paketkontroll, åsiktsregistrering och förbud mot demonstrationer och möten. Professor Bjereld hävdar att "Frihetliga vindar blåser över Sverige.". Det låter som ljuv musik i mina öron. Jag hoppas att Regeringen lyssnar och tar till sig inför den fortsatta hanteringen av FRA-lagen och andra relaterade frågor.

Det som förvånar och kanske oroar mig med Bjerelds analysresultat är att han ser indikationer på att det är personer med vänstersympatier, som vänsterpartister, socialdemokrater och miljöpartister, som är mest negativa till statlig kontroll av medborgarna. Medan borgerliga är mindre negativa. Min egen lilla reflektion över detta är att det kanske spelar roll att vi har en borgerlig regering och att det påverkar hur individer med olika politiska sympatier ställer sig till statlig kontroll för stunden. Inställningen kanske skulle ändras snabbt vid ett regeringsskifte. Inte minst när borgerliga väljare skulle få klart för sig att Lars Ohly (V) och hans kamrater förfogade över kontrollverktygen.

Den andra artikeln är skriven av IT&Telekomföretagen som representerar interenetoperatörerna. De uttrycker sin oro för att internetoperatörerna tvingas kontrollera trafiken i sina nät. De hävdar att det leder till strypt yttrandefrihet och ökade kostnader. Jag delar deras oro och vill att internetnäten ska ses som infrastruktur precis som vägar, kollektivtrafik eller postgång. Vägverket står inte till ansvarar för att rånaren tar sig till banken via deras vägar, Skånetrafiken står inte till ansvar för att inbrottstjuven med sitt stöldgods reser med deras tåg och Posten står inte till ansvar för att förskingrarligan korresponderade via brev som Posten levererat.

Bara för att det är tekniskt relativt enkelt att kontrollera trafiken på Internet är det inte acceptabelt att Staten gör det. Eller att den tvingar operatörerna att ta ansvar för vad nyttjarna av infrastrukturen använder den till. Tvärtom borde Staten garantera ett starkt skydd för ytrandefrihet och andra friheter även på Internet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Regeringen kanske inte heller fattar
Stoppa massavlyssningen!
FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

Svenska Dagbladet, Sydsvenskan

tisdag 29 september 2009

Bra med förebyggande brandskydd

Jag läser i Sydsvenskan att räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp efter den svåra branden i Staffanstorp i början av september som kostade fem personer livet börjat arbeta förebyggande genom att knacka dörr och informera om brandsäkerhet. Det tror jag är rätt satsning för att minska riskerna för att svåra bränder ska inträffa i framtiden.

I Räddningstjänsten Syd (Malmö, Lund, Eslöv, Kävlinge, Burlöv), där jag är ledamot i direktionen, har vi sedan en tid tillbaka lagt om brandmännens tid så att 20% ägnas åt förebyggande arbete. Det handlar om en omfattande förändring av organisationens sätt att arbeta som tagit både resurser och tid att förbereda och genomföra. Det ska bli mycket intressant att framöver se om utvärderingarna visar på de goda resultat vi räknar med.

måndag 28 september 2009

FRA-lagen: Regeringen kanske inte heller fattar

När jag läser Anders R Olssons artikel på kultursidorna i Sydsvenskan undrar jag om han missat hela FRA-debatten. Han skriver att när integritet diskuteras i dag handlar det inte om Statens möjligheter att veta allt mer om medborgarna utan om att vem-som-helst med några knapptryckningar kan ta reda allt om alla. Men den på alla sätt största integritetsdebatten på senare tid, FRA-debatten, handlar om just Statens möjligheter att övervaka medborgarna.

Min, och många andras, grundläggande kritik mot FRA-lagen är att Staten kopplar in sig på de privata internetkablarna och möjliggör ständig statllig kontroll av all internettrafik. Att sedan Regeringen svarar med "integritetsskydd" som handlar om formalia runt hur personuppgifter ska hanteras kan inte lastas oss kritiker.

Men kanske har inte Regeringen, precis som inte Olsson , förstått vad den grundläggande kritiken handlar om: Det är fel av Staten att avlyssna internettrafik utan att misstanke om brott föreligger!! Det är fel av Staten att koppla upp sig på de privata internetkablarna!! Det kränker människor och Staten möjliggör insamlande av information den inte har med att göra.

FRA-lagen måste rivas upp och göras om!

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Stoppa massavlyssningen!
FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter

Brandmän och poliser av rätta virket?

Sydsvenskan skriver i dag på ledarplats om att Rikspolisstyrelsen nu inleder ett tvåårigt projekt för att se hur polisens utrustning ska kunna anpassas. Översynen görs eftersom den tunga utrustningen leder till att tiden i yttre tjänst blir kortare. Det förekommer att poliser får skrivbordstjänst redan efter tre, fyra år av medicinska skäl.

Sydsvenskan undrar om det inte finns anledning att också se över de fysiska kraven för att bli och vara polis och menar att kraven tonats ner är en del i vällovliga strävanden att öka mångfalden inom kåren. Sydsvenskan avslutar: "Men vissa yrken ställer krav på kondition och muskelstyrka. Att bortse från detta medför – oavsett intentionerna bakom – risker. Det kan ställa till organisatoriska problem, leda till att människor slits ut i förtid och i värsta fall till att liv går till spillo."

Jag har tagit upp motsvarande tidigare när det gäller räddningstjänstens fysiska krav på personalen och skrev då när Räddningsverket ville att de fysiska kraven på de som vill bli brandmän skulle sänkas och det angavs som  skäl  att det är för få kvinnor som blir brandmän och att "räddningstjänsten ska avspegla samhället i stort": "Det kan finnas anledning att ändra de fysiska kraven. Men kraven måste sättas utifrån vad en brandman ska kunna prestera i arbetet. Innebär ändringarna av de fysiska kraven som Räddningsverket efterfrågar att räddningstjänstens prestationer vid utryckningar försämras, alltså att färre liv kan räddas och att egendomsskadorna blir större, måste deras förslag avvisas."

Det menar jag fortfarande gäller för räddningstjänsten och på motsvarande sätt för polisen.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Brandmän - av rätta virket?

söndag 27 september 2009

Laglöshet aldrig acceptabelt


I sin söndagskrönika tar Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder upp bränderna och stenkastningen i områden som t ex Rosengård. Han skriver:

"Men alldeles oavsett grundläggande orsaker och långsiktiga lösningar måste den korta sikten hanteras. Bränderna och stenkastningen måste få ett slut även om det kräver omfattande närvaro av polis utifrån som inte har hunnit skaffa sig lokal förankring. Små barn ska inte behöva se sina föräldrar förtvivla över att natten är laglös och att familjens besparingar står i lågor på parkeringen."

Detta är oerhört viktigt! Vi hade ju en situation i Rosengård i våras då polisen inte vågade patrullera och inte gjorde ingripanden. Rosengård var under en tid laglöst område och det var inte ens säkert att brandkår och ambulans kunde komma till nödställda invånares undsättning. Inte förrän justitieminister Beatrice Ask (M) klargjorde att "Polisen får aldrig väja för de insatser som behövs." tog polisen på allvar tag i situationen.

Resultatet blev att polisen gjorde en rejäl satsning i Rosengård med ständig närvaro dygnet runt. Satsningen hade omedelbar effekt och tryggheten ökade markant för alla i området.

På lång sikt måste orsakerna till oroligheterna i områden som Rosengård lösas. Men i väntan på de lösningarna får laglösheten inte härja, utan polisen måste sätta in de resurser som behövs för att garantera lugn och trygghet för invånarna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Polisnärvaro ger effekt
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!

lördag 26 september 2009

Framgångsrika provval

Nu är de moderata provvalen i Skåne inför nästa års val till Riksdagen och Regionfullmäktige klara. För min del gick det mycket bra. Min valkrets är i båda fallen Malmö. I provvalet till Riksdagen kom jag på sjätte plats och till Regionfullmäktige på tredje. Det är mycket bra resultat som gör mig både glad och stolt. Stort stort TACK för allt stöd!!
De som är före mig på listan till Riksdagen är ett statsråd, tre riksdagsledamöter och en politisk sekreterare. Före mig på listan till Regionfullmäktige är endast Carl Johan Sonesson, som är en av regionens främsta företrädare, samt en av malmöpolitikens största profiler, det förra kommunalrådet och den förre riksdagsledamoten, Carl-Axel Roslund.

Resultaten för alla Skånes valkretsar kan läsas på Skånemoderaternas hemsida.

Nästa steg i processen är att nomineringskommittén för riksdagslistan väljer ut cirka 10 kandidater som vid nomineringsstämman den 24 oktober får presentera sig för stämmodelegaterna som genom mentometeromröstning rangordnar den slutgiltiga listan. Nomineringskommittén för regionlistan lägger till samma stämma fram ett rangordnat förslag till slutgiltig lista.

Jag hoppas på att komma med bland de riksdagskandidater som får presentera sig på stämman och att nomineringskommittén föreslår mig till att stå på tredje plats på regionlistan.

Sydsvenskan

Sahlin (S) en lättviktare


En stor undersökning som presenteras i dag visar att förtroendet för statsminister Fredrik Reinfeldt (M) som just statsminister är överlägset större än för oppositionsledaren Mona Sahlin (S). Medierna utropar att Statsministern leder kampen med 6-0. Statsminister Reinfeldt (M) har alltså störst förtroende i alla grenar.

Det ser därför onekligen mycket bra ut inför valet nästa år. Jag är också säker på att ju närmare valet vi kommer desto viktigare blir statsministerfrågan för väljarna. Det är viktigt vem som är ytterst ansvarig och vem som leder landet. I den kampen uppfattas Sahlin (S) som en lättviktare medan Statsminister Reinfeldt (M) redan visat att han framgångsrikt kan leda landet och framgångsrikt representera det i världen.

Foto: Emilia Öije

Sydsvenskan, Svenska Dagbladet

torsdag 24 september 2009

Bron måste jämställas med Förbifarten


Jag och Vellinges borgmästare Göran Holm har fått den här publicerad som insändare:
24/9/09 i City Malmö-Lund
25/9/09 i Kvällsposten
2/10/09 i Skånska Dagbladet
2/10/09 i Trelleborgs Allehanda

"”Förbifarten skapar ökad konkurrenskraft för regionen, minskar köerna vid infartslederna och skapar förutsättningar för bättre kollektivtrafik." Så sade infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) när hon i början av september presenterade Regeringens beslut att den 21 kilometer långa trafikleden Förbifart Stockholm ska byggas. Vi missunnar verkligen inte stockholmarna förbifarten som enligt ministerns beskrivning på många sätt har stora likheter med vår öresundsförbindelse. Vi som sett Brons betydelse för vår regions utveckling förstår hur viktig förbifarten måste vara för stockholmsregionen. Men samtidigt menar vi att trafikanterna på Bron och på Förbifart Stockholm ska behandlas lika av Staten. Det ska inte kosta mer att resa på Öresundsförbindelsen! Därför måste Öresundsförbindelsen tillföras statliga medel i samma relation som Förbifart Stockholm."

Svenska Dagbladet

Demokrati inte beroende av bidrag

Regeringen vill förändra stödet till kulturtidskrifter. Regeringen vill att "stödet i första hand bör gå till att främja utgivning av tidskrifter vars huvudsakliga inriktning är kulturell debatt samt analys och presentation inom de skilda konstarternas områden". Det tycker jag är ett steg i rätt riktning men tycker också att man borde gå vidare och ifrågasätta om det ska finnas något statligt stöd överhuvudtaget till kulturtidskrifter. De borde motivera sina existenser med att erbjuda marknaden tidskrifter som läsarna är villiga att betala för.

Som väntat skriker branschen i högan sky. Siri Reuterstrand, ordförande i Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter, FSK, säger: "Det här är en demokratifråga. Om man ska ta bort stödet från de här tidskrifterna måste man hitta ett annat sätt att stödja dem på. Vi behöver den här typen av tidskrifter för att ha ett demokratiskt fungerande samhälle och en bra samhällsdebatt." Vilket trams! Det har inget med demokrati att göra att bidragsfinansiera tidskrifter som inte är tillräckligt läsvärda för att överleva på en fri marknad.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:

Mana förringar yttrandefriheten

måndag 21 september 2009

Rätt avskaffa statliga konstnärslönen


Den statliga "konstnärslönen" avskaffas. Helt riktigt tycker jag eftersom det är fel att Staten ger vissa "yrkesutövare" inkomstgaranti.

Den tidigare partiledaren (FP) och ministern Bengt Westerberg, ordförande i Författarfonden, säger: "Det är ett orimligt slag mot svenskt kulturliv. Den som under många år har utövat konstnärskap på hög nivå och gått från stipendium till stipendium bör kunna få en långsiktig inkomstgaranti." Varför då? undrar jag!

Den som inte kan försörja sig på sitt kulturutövande tycker jag måste skaffa sig ytterligare inkomstkällor. Och då menar jag inte bidrag utan att de kombinerar med ytterligare arbete. Precis som alla andra.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
A-kassan - inget extra stöd till kulturens division 4

Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet

lördag 19 september 2009

Ilmareffekten bygger på lögner

Den 19 september 2009 skrev Sydsvenskan om en Ilmareffekt som skulle göra att egentligen borgerliga väljare lägger sina röster på socialdemokraterna i Malmö. Det är möjligt att en sådan effekt finns men Sydsvenskans artikel visar samtidigt att den vilar på en bräcklig grund eftersom den bygger på en felaktig beskrivning av verkligheten.
Grunden för effekten är kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalus (S) berättelse om Malmös närhistoria där han tar åt sig äran av allt positivt som hänt i Malmö, och skyller problemen på andra. Han nämner naturligtvis inte heller att på de områden som utgör kärnan i det politiska samarbetet mellan (S), (V) och (MP) i Malmö är misslyckandena monumentala.

Jag har fått två artiklar om just detta publicerade i Kvällsposten i augusti i år som går att läsa här och här.

Min poäng är att det var under de båda moderatledda majoritetsperioderna 1985-1988 och 1991-1994 som grunden lades, och det togs många steg, som gjort de senaste tjugo årens positiva utveckling i Malmö möjlig. Malmö öppnade sig mot havet vilket Västra hamnen är ett viktigt resultat av, goda kommunikationer prioriterades vilket lett fram till bl a Öresundsbron och Citytunneln, förutsättningarna för ett attraktivt krogliv och ett levande City förbättrades vilket i dag lockar fler och fler besökare från när och fjärran samt kulturlivet utvecklades och Malmö blev landets mest spännande kulturstad. Malmö högskolas etablering är också ett resultat av moderata företrädares idoga arbete.Reepalus (S) malmöberättelse visar stolthet över att Malmö växer så att det knakar och att framförallt ungdomar flyttar hit. Han är också stolt över att företag och huvudkontor flyttar till Malmö som aldrig förr och att Malmö och Öresundsregionen utgör en av de mest attraktiva tillväxtregionerna i norra Europa. Som moderat delar jag den stoltheten eftersom det är en samsyn mellan Moderaterna och Socialdemokraterna som möjliggjort de satsningar som lett fram till dessa framgångar. Det handlar om infrastruktur som Öresundsbron, effektiva vägnät och exploatering av Västra hamnen, om etableringen av Malmö högskola, om öppenhet mot näringslivet samt om utvecklingen av ett attraktivt City. De flesta av dessa framåtskridanden är Socialdemokraternas koalitionspartners (V) och (MP) emot.

Någon stolthet för t ex skolan, integrationen samt trygghet på gator och torg ger Reepalu (S) inget uttryck för. Och det är förståeligt. För på dessa områden, som också är avgörande för Malmös framtid och där Socialdemokraterna förlitar sig på sina koalitionspartners (V) och (MP), är det politiska misslyckandet kapitalt.

I kommunpolitikens olika instanser framför vi moderater ständigt förslag på hur bland annat skolan, integrationen samt tryggheten på gator och torg kan förbättras. Men något ska ju utgöra kärnan i den rödgröna koalitionen (S, V, MP) och något inflytande ska ju bakåtsträvarna i (V) och (MP) ha. Därför viftas våra förslag oftast undan.

Snarare förvärrar (S), (V) och (MP) situationen genom sitt agerande. Ett exempel på det är att i stället för att försöka skapa trygghet på gator och torg bagatelliserar (S), (V) och (MP) våldet från aggressiva vänsteraktivister och stöder till och med deras aktiviteter med kommunala medel.

Det faktum att det går så illa på alla de områden som är den styrande rödgröna koalitionens (S, V, MP) kärna visar att den saknar förmåga att framgångsrikt leda Malmö. Framgångarna i Reepalus (S) malmöberättelse bygger till stora delar på moderata idéer och moderat stöd.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
S, V & MP oförmögna att leda Malmö
(M) gör Malmö attraktivt

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Kvällsposten, SDS, KvP

tisdag 15 september 2009

Bo Lundgren, comeback kid

Bo Lundgren vann inget val åt Moderaterna och han blev inte statsminister. Han fick istället mycket av skulden för valfiaskot 2002, ersattes av Fredrik Reinfeldt och sedan har det inte pratats mycket om hans partiledartid. Men kanske var han en betydelsefull brygga till det nya moderata partiet genom bl a viktiga rekrytering. Det antyddes vid dagens välbesökta frukostmöte med Rapidus.

 
Den skicklige och väl förberedde Jan Wifstrand ledde samtalet genom Bo Lundgrens karriär. Allvar blandades med humor och anekdoter.

Bo Lundgren är numera en över hela världen aktad Riksgäldsdirektör med rykte om sig att veta hur man framgångsrikt hanterar banker under finanskriser. Han är en riktig comeback kid.

Stoppa idioterna på Malmös gator!

Polisen misstänker brott när ett äldre par dödades i en trafikolycka vid IKEA i Malmö förra veckan. En bil med tre unga män körde enligt polisen i mycket hög fart på det äldre parets bil. Kollisionen blev våldsam. Föraren, i 20-årsåldern, misstänks för grov vårdslöshet i trafik samt vållande till annans död.

Oavsett ansvarsfrågan i just det här fallet blir jag tyvärr inte förvånad när jag hör om den tragiska olyckan. Det är ofta jag ser bilar med unga män som kör mycket fort och leker i malmötrafiken. Det är oacceptabelt att någon på det sättet visar nonchalans för andra människors liv och hälsa.

Polisen måste prioritera så att dessa livsfarliga idioter på Malmös gator stoppas.

söndag 13 september 2009

Satsa på Öresundsregionen!

Tunga företrädare för Öresundsregionen kritiserar i en debattartikel i Svenska Dagbladet regeringarna i Sverige och Danmark för ignorans. Det krävs omfattande infrastrukturinvesteringar i regionen för att tillväxten och den goda utvecklingen ska kunna fortsätta och kritiken går ut på att regeringarna inte arbetar strategiskt med Öresundsregionen.

Det är bra att framträdande representanter för Öresundsregionen påminner de statliga makthavarna på båda sidor sundet om vad som behövs för att regionen ska fortsätta utvecklas väl. Utöver infrastrukturfrågor menar jag att det också handlar om att arbetsmarknadsregler och socialförsäkringar måste harmonieras. Som jag ser det går de processerna alldeles för sakta.

Betydelsen av Öresundregionen gör att satsningar här är bra även för Sverige och Danmark som helhet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Gränsgångarstrulet: Har Regeringen gett upp?

Vinster säkrar välfärden

PJ Anders Linder, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, skriver i dag om Socialdemokraternas och Vänsterns attacker på att företag gör vinster när de levererar välfärd som betalas med pengar som tagits in skattevägen. Frågan till Mona Sahlin, Carin Jämtin, Lars Ohly m fl är Skulle företagen erbjuda bättre produkter och bättre service om det var förbjudet för dem att tjäna pengar?

Linder avslutar med: "Med vinstförbud för H&M och Ikea hade vi inte haft billigare kläder och snofsigare möbler. Däremot hade Sverige blivit utan två av världens mest framgångsrika företag. Med vinstförbud för välfärdsföretagande blir vi med säkerhet utan morgondagens H&M och Ikea. Det bekymrar tydligen inte de nya mervärdesteoretikerna inom socialdemokratin, och det bekymrar med säkerhet inte Lars Ohly och Rossanna Dinamarca."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Vinst är bra - även i vården

Dagens Nyheter

lördag 12 september 2009

Aggressiva hundar: Koppeltvång tandlöst

Sydsvenskan skriver den 11 september 2009 att det inte blir något förslag till koppeltvång för hundar i hela Malmö. Det tycker jag är bra!

Problemet som behöver kommas åt är aggressiva och farliga hundar. Det gör man inte genom ett allmänt koppeltvång. I stället begränsar och förstör man för många många seriösa hundägare.

För det första är koppel inte speciellt effektivt när det gäller att förhindra att aggressiva och farliga hundar ställer till skada. Kopplade hundar når att bita, hundar sliter sig och hundar rymmer. För det andra har hundar som är aggressiva och farliga ofta oseriösa ägare som inte sällan är kriminellt belastade. Dessa ägare bryr sig knappast om ett koppelförbud.

Jag fortsätter att argumentera för en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. Alltså att alla hundägare måste försäkra sina hundar så att ett försäkringsbolag garanterar att betala för de skador hundarna förorsakar. Premien skulle då utgå bl a från hundras och ägarens skötsamhet, precis som vid andra försäkringar. Den som vägrar att försäkra sina hundar skulle inte tillåtas att äga hund och hundarna skulle kunna omhändertas omedelbart. Visst blir det mer kostsamt för alla hundägare, även de seriösa och skötsamma, men jag är säker på att många av de problem som finns i dag efterhand skulle försvinna.

En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle tvinga hundägarna att ta större ansvar. Försäkringsbolagen skulle ställa krav som jag tror skulle minska risken för att hundar enkelt rymmer och sliter sig. Jag tror också att kraven skulle göra att hundägare ser till att hitta tillräckligt lämpliga personer som tillfälligt passar och rastar hundarna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Aggressiva hundar: Rättssäkerheten ska värnas
Aggressiva hundar: Lagen måste effektiviseras
Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg

Sydsvenskan

måndag 7 september 2009

Systembolaget motarbetar gårdsförsäljning

Rubriken på DN-debattartikeln den 7 september 2009 är direkt missvisande. Den lyder "Gårdsförsäljning av vin blir möjlig inom kort". Men artikeln som är signerad av Systembolagets VD Magdalena Gerger handlar inte alls om att göra gårdsförsäljning av alkoholvaror möjligt i Sverige utan tvärtom hur det ska förhindras. Systembolaget vill möta kravet på gårdsförsäljning med en e-handelstjänst. Det är trams och en fortsättning på omyndigförklarandet av Sveriges befolkning.

Bland annat gårdsförsäljning togs upp i Alkohollagsutredningen. Den har jag kommenterat tidigare. Bl a i en debattartikeln publicerad i Kvällsposten den 19 maj 2009:

"Alkohollagsutredningen har lagt fram sitt förslag. Det är nog tänkt att uppfattas som någon slags uppluckring men liberaliseringarna är mycket försiktiga samtidigt som det också finns skärpningar. Det går inte att komma ifrån att det även fortsättningsvis kommer att vara en lagstiftning byggd på moraluppfattningar. Medborgarna ska fostras och hållas kort.

Man upptäcker snabbt att en del rent trams tas upp i utredningens förslag. Det stipuleras till exempel hur många millimeter en annons för alkoholvaror får vara i en tidning av tabloidformat.

Viktigare är att detaljhandelsmonopolet inte förändras enligt förslaget. Det blir alltså inte möjligt att handla öl, vin och sprit där det säljs andra livsmedel, vilket naturligtvis vore det enda rimliga. Inte ens så kallad gårdsförsäljning föreslås bli tillåten. Alltså att alkoholdryckstillverkare kan sälja i anslutning till sina produktionsanläggningar. Det hade ur ett skånskt perspektiv varit mycket önskvärt. Här finns flera tillverkare som skulle gynnas om sådan försäljning blev tillåten. Många uppskattar att efter ett studiebesök kunna köpa med sig några flaskor hem.

Det i förslaget som antagligen får störst betydelse för Malmö är att alkoholservering inte ska kunna medges längre än till 03, i stället för som i dag till 05. En handfull nattklubbar i Malmö tvingas alltså att tidigarelägga stängningsdags om utredningens förslag antas av Riksdagen. Det finns inga hållbara argument för en sådan inskränkning. Däremot finns många emot. Först att Staten inte har att göra med när på dygnet folk är ute på krogen eller nattklubbar och dricker alkohol. Sedan att om det behövs restriktioner av till exempel ordnings- eller störningsskäl är kommunerna mycket mer lämpliga att göra de lokala bedömningarna, utan statliga pekpinnar. En annan konsekvens kan bli att fler svartklubbar etableras. Det finns en efterfrågan på att kunna festa framåt småtimmarna och tillgodoses inte den av en laglig marknad så uppstår en svart.

Förhoppningsvis leder remissrundan åtminstone fram till att gårdsförsäljning blir tillåten och att inskränkningarna av öppettiderna tas bort. Det vore bra för Skåne och Malmö. Gårdsförsäljning skulle kunna bli en injektion för framför allt mindre producenter över hela regionen. En inskränkning av öppettiderna skulle bara gynna de kriminella verksamheterna och göra utelivet otryggare."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Gårdsförsäljning bra för Skåne

Svenska Dagbladet

fredag 4 september 2009

Viktigt med polisnärvaro

Jan-Olof Bengtsson tar i sin kvällspostenledare den 4 september 2009 upp viktiga aspekter på utvecklingen i Rosengård. Han konstaterar bl a att hårda tag under vissa omständigheter visst löser problem. Som ett exempel tar Bengtsson upp utvecklingen i Rosengård där en svårt kaotiskt situation börjat röra sig mot normalitet när polisen förändrat sitt arbetssätt.

Jag har tagit upp detta tidigare och skrev då: Jag tycker att utvecklingen i Rosengård visar hur viktig polisiär närvaro är för att trygga vardagen för vanligt folk vilket jag menar är en av statens absolut viktigaste uppgifter.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Polisnärvaro ger effekt
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!

Sydsvenskan, Sydsvenskan

torsdag 3 september 2009

Skrota LAS!

Enligt Svenska Dagbladet vill Folkpartiet luckra upp arbetsrätten. Genom att bland annat göra det möjligt för företag att undanta fyra i stället för två anställda från turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, LAS.

Det är naturligtvis ett välkommet steg i rätt riktning men jag anser att LAS ska skrotas helt. Det borde vara självklart att det är arbetsgivaren som bestämmer vilka som ska vara anställda i dens verksamhet. Uppsägningstider, lön m m bör regleras av avtal som upprättas när arbetstagare och arbetsgivare kommer överens om en anställning. Den överenskommelsen har inte Staten med att göra.

På DN-debatt den 11/1 2009 presenterade professor Magnus Henrekson flera goda argument för att den nuvarande Lagen om anställningsskydd, LAS, bör skrotas. Han skriver att LAS kanske var bra i en annan tid men inte fungerar på den moderna arbetsmarknaden. Dessutom skyddar den enskilda arbetstagare dåligt eftersom makten lagts hos fack och arbetsgivare som kan förhandla om turordningen, ÄVEN för individer som inte är fackligt anslutna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Skrota LAS!
DN vill att politiker ska styra och reglera
Individer vet själva bäst

Kvällsposten, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter

onsdag 2 september 2009

Begränsa inte offentlighetsprincipen!

När det för ett år sedan pågick en intensiv debatt efter att det uppmärksammats att det gick att ladda ner förundersökningsmaterial via internet skrev jag så här på denna sida:
"Jag menar att man inte ens ska överväga begränsningar och förbud. Bland det allra viktigaste i den svenska demokratin är just offentlighetsprincipen. Den håller tummen i ögat på politiker och offentliga tjänstemän och möjliggör en effektiv granskning av den offentliga makten."

Därför känns det bra nu när en utredning av saken kommit fram till att inga begränsningar behövs. Min förhoppning är att justitieministern följer utredarens förslag.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Begränsa inte offentlighetsprincipen!

Kvällsposten, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter

tisdag 1 september 2009

Gårdsförsäljning bra för Skåne

Företrädare för IOGT-NTO skriver den 1 september 2009 i Kvällsposten positivt om alkohollagsutredningens förslag. Det gjorde inte jag när jag fick den här debattartikeln publicerad i Kvällsposten den 19 maj 2009:

"Alkohollagsutredningen har lagt fram sitt förslag. Det är nog tänkt att uppfattas som någon slags uppluckring men liberaliseringarna är mycket försiktiga samtidigt som det också finns skärpningar. Det går inte att komma ifrån att det även fortsättningsvis kommer att vara en lagstiftning byggd på moraluppfattningar. Medborgarna ska fostras och hållas kort.

Man upptäcker snabbt att en del rent trams tas upp i utredningens förslag. Det stipuleras till exempel hur många millimeter en annons för alkoholvaror får vara i en tidning av tabloidformat.

Viktigare är att detaljhandelsmonopolet inte förändras enligt förslaget. Det blir alltså inte möjligt att handla öl, vin och sprit där det säljs andra livsmedel, vilket naturligtvis vore det enda rimliga. Inte ens så kallad gårdsförsäljning föreslås bli tillåten. Alltså att alkoholdryckstillverkare kan sälja i anslutning till sina produktionsanläggningar. Det hade ur ett skånskt perspektiv varit mycket önskvärt. Här finns flera tillverkare som skulle gynnas om sådan försäljning blev tillåten. Många uppskattar att efter ett studiebesök kunna köpa med sig några flaskor hem.

Det i förslaget som antagligen får störst betydelse för Malmö är att alkoholservering inte ska kunna medges längre än till 03, i stället för som i dag till 05. En handfull nattklubbar i Malmö tvingas alltså att tidigarelägga stängningsdags om utredningens förslag antas av Riksdagen. Det finns inga hållbara argument för en sådan inskränkning. Däremot finns många emot. Först att Staten inte har att göra med när på dygnet folk är ute på krogen eller nattklubbar och dricker alkohol. Sedan att om det behövs restriktioner av till exempel ordnings- eller störningsskäl är kommunerna mycket mer lämpliga att göra de lokala bedömningarna, utan statliga pekpinnar. En annan konsekvens kan bli att fler svartklubbar etableras. Det finns en efterfrågan på att kunna festa framåt småtimmarna och tillgodoses inte den av en laglig marknad så uppstår en svart.

Förhoppningsvis leder remissrundan åtminstone fram till att gårdsförsäljning blir tillåten och att inskränkningarna av öppettiderna tas bort. Det vore bra för Skåne och Malmö. Gårdsförsäljning skulle kunna bli en injektion för framför allt mindre producenter över hela regionen. En inskränkning av öppettiderna skulle bara gynna de kriminella verksamheterna och göra utelivet otryggare."

Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Kvällsposten