Sidor

onsdag 30 september 2009

Frihetliga vindar i Sverige?

Jag har fastnat för två intressanta artiklar om integritet och Statens kontroll av medborgarna. Professor Ulf Bjereld har analyserat siffror från 2008-års SOM-undersökning och ser att svenskarna blivit mer negativa till statlig övervakning. Svenska folket har under senare år blivit mer negativt inställt till telefonavlyssning, post- och paketkontroll, åsiktsregistrering och förbud mot demonstrationer och möten. Professor Bjereld hävdar att "Frihetliga vindar blåser över Sverige.". Det låter som ljuv musik i mina öron. Jag hoppas att Regeringen lyssnar och tar till sig inför den fortsatta hanteringen av FRA-lagen och andra relaterade frågor.

Det som förvånar och kanske oroar mig med Bjerelds analysresultat är att han ser indikationer på att det är personer med vänstersympatier, som vänsterpartister, socialdemokrater och miljöpartister, som är mest negativa till statlig kontroll av medborgarna. Medan borgerliga är mindre negativa. Min egen lilla reflektion över detta är att det kanske spelar roll att vi har en borgerlig regering och att det påverkar hur individer med olika politiska sympatier ställer sig till statlig kontroll för stunden. Inställningen kanske skulle ändras snabbt vid ett regeringsskifte. Inte minst när borgerliga väljare skulle få klart för sig att Lars Ohly (V) och hans kamrater förfogade över kontrollverktygen.

Den andra artikeln är skriven av IT&Telekomföretagen som representerar interenetoperatörerna. De uttrycker sin oro för att internetoperatörerna tvingas kontrollera trafiken i sina nät. De hävdar att det leder till strypt yttrandefrihet och ökade kostnader. Jag delar deras oro och vill att internetnäten ska ses som infrastruktur precis som vägar, kollektivtrafik eller postgång. Vägverket står inte till ansvarar för att rånaren tar sig till banken via deras vägar, Skånetrafiken står inte till ansvar för att inbrottstjuven med sitt stöldgods reser med deras tåg och Posten står inte till ansvar för att förskingrarligan korresponderade via brev som Posten levererat.

Bara för att det är tekniskt relativt enkelt att kontrollera trafiken på Internet är det inte acceptabelt att Staten gör det. Eller att den tvingar operatörerna att ta ansvar för vad nyttjarna av infrastrukturen använder den till. Tvärtom borde Staten garantera ett starkt skydd för ytrandefrihet och andra friheter även på Internet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Regeringen kanske inte heller fattar
Stoppa massavlyssningen!
FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

Svenska Dagbladet, Sydsvenskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar