Sidor

måndag 28 september 2009

Brandmän och poliser av rätta virket?

Sydsvenskan skriver i dag på ledarplats om att Rikspolisstyrelsen nu inleder ett tvåårigt projekt för att se hur polisens utrustning ska kunna anpassas. Översynen görs eftersom den tunga utrustningen leder till att tiden i yttre tjänst blir kortare. Det förekommer att poliser får skrivbordstjänst redan efter tre, fyra år av medicinska skäl.

Sydsvenskan undrar om det inte finns anledning att också se över de fysiska kraven för att bli och vara polis och menar att kraven tonats ner är en del i vällovliga strävanden att öka mångfalden inom kåren. Sydsvenskan avslutar: "Men vissa yrken ställer krav på kondition och muskelstyrka. Att bortse från detta medför – oavsett intentionerna bakom – risker. Det kan ställa till organisatoriska problem, leda till att människor slits ut i förtid och i värsta fall till att liv går till spillo."

Jag har tagit upp motsvarande tidigare när det gäller räddningstjänstens fysiska krav på personalen och skrev då när Räddningsverket ville att de fysiska kraven på de som vill bli brandmän skulle sänkas och det angavs som  skäl  att det är för få kvinnor som blir brandmän och att "räddningstjänsten ska avspegla samhället i stort": "Det kan finnas anledning att ändra de fysiska kraven. Men kraven måste sättas utifrån vad en brandman ska kunna prestera i arbetet. Innebär ändringarna av de fysiska kraven som Räddningsverket efterfrågar att räddningstjänstens prestationer vid utryckningar försämras, alltså att färre liv kan räddas och att egendomsskadorna blir större, måste deras förslag avvisas."

Det menar jag fortfarande gäller för räddningstjänsten och på motsvarande sätt för polisen.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Brandmän - av rätta virket?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar