Sidor

tisdag 1 september 2009

Gårdsförsäljning bra för Skåne

Företrädare för IOGT-NTO skriver den 1 september 2009 i Kvällsposten positivt om alkohollagsutredningens förslag. Det gjorde inte jag när jag fick den här debattartikeln publicerad i Kvällsposten den 19 maj 2009:

"Alkohollagsutredningen har lagt fram sitt förslag. Det är nog tänkt att uppfattas som någon slags uppluckring men liberaliseringarna är mycket försiktiga samtidigt som det också finns skärpningar. Det går inte att komma ifrån att det även fortsättningsvis kommer att vara en lagstiftning byggd på moraluppfattningar. Medborgarna ska fostras och hållas kort.

Man upptäcker snabbt att en del rent trams tas upp i utredningens förslag. Det stipuleras till exempel hur många millimeter en annons för alkoholvaror får vara i en tidning av tabloidformat.

Viktigare är att detaljhandelsmonopolet inte förändras enligt förslaget. Det blir alltså inte möjligt att handla öl, vin och sprit där det säljs andra livsmedel, vilket naturligtvis vore det enda rimliga. Inte ens så kallad gårdsförsäljning föreslås bli tillåten. Alltså att alkoholdryckstillverkare kan sälja i anslutning till sina produktionsanläggningar. Det hade ur ett skånskt perspektiv varit mycket önskvärt. Här finns flera tillverkare som skulle gynnas om sådan försäljning blev tillåten. Många uppskattar att efter ett studiebesök kunna köpa med sig några flaskor hem.

Det i förslaget som antagligen får störst betydelse för Malmö är att alkoholservering inte ska kunna medges längre än till 03, i stället för som i dag till 05. En handfull nattklubbar i Malmö tvingas alltså att tidigarelägga stängningsdags om utredningens förslag antas av Riksdagen. Det finns inga hållbara argument för en sådan inskränkning. Däremot finns många emot. Först att Staten inte har att göra med när på dygnet folk är ute på krogen eller nattklubbar och dricker alkohol. Sedan att om det behövs restriktioner av till exempel ordnings- eller störningsskäl är kommunerna mycket mer lämpliga att göra de lokala bedömningarna, utan statliga pekpinnar. En annan konsekvens kan bli att fler svartklubbar etableras. Det finns en efterfrågan på att kunna festa framåt småtimmarna och tillgodoses inte den av en laglig marknad så uppstår en svart.

Förhoppningsvis leder remissrundan åtminstone fram till att gårdsförsäljning blir tillåten och att inskränkningarna av öppettiderna tas bort. Det vore bra för Skåne och Malmö. Gårdsförsäljning skulle kunna bli en injektion för framför allt mindre producenter över hela regionen. En inskränkning av öppettiderna skulle bara gynna de kriminella verksamheterna och göra utelivet otryggare."

Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Kvällsposten

2 kommentarer:

 1. Alkoholpolitiken handlar när det gäller monopol och andra inskränkningar av tillgängligheten om en avvägning mellan folkhälsan och intresset hos producenter och andra att göra ökad vinst.

  För mig är det självklart att prioritera att färre människor ska lida på grund av alkohol och att samhällskostnaderna ska begränsas, framför privata företags vinstintresse.

  Att vara för gårdsförsäljning om man är emot Systembolaget som sådant är dock fullt logiskt. Att tillåta gårdsförsäljning går helt emot systembolaget och Sveriges tidigare utgångspunkter för alkoholpolitiken och det riskerar också att monopolet ifrågasätts av EU om vi tillåter inhemska producenter att sälja alkohol.

  När det gäller öppettider så finns det ett tydligt samband mellan öppettiderna (eller snarare serveringstiderna) och våldet som sker på stan. Vill vi minska våldet är det effektivaste sättet troligen att minska tillgängligheten och ett sätt är att begränsa öppettiderna. En klar majoritet av Sveriges länspolismästare menar att ytterligare begränsningar gällande öppettider skulle leda till minskat våld.

  Således tycker jag att alkohollagsutredningen är någorlunda positiv, även om det är små steg i rätt riktning och även finns oroväckande inslag. Det är viktigt att vi slår vakt om den restriktiva alkoholpolitiken eftersom den leder till mindre död och lidande i alkoholens spår. Det tycker jag alltid är viktigare än privata aktörers intresse att göra vinst på detta lidande...

  SvaraRadera
 2. Till Niklas:

  Du bortser från en part i din avvägning: människorna.

  Jag är inte emot den svenska restriktiva alkoholpolitiken för att försvara "privata aktörers intresse att göra vinst". Det är bra om privata aktörer gör vinst, men det är inte mitt syfte i det här sammanhanget.

  Jag argumenterar för en liberalare svensk alkoholpolitik eftersom jag anser att det är fel med en sådan förmyndarpolitik som vi har i dag. De allra flesta människor klarar av att hantera alkohol och därför ska de få göra det utan långtgående restriktioner och moraliska pekpinnar.

  SvaraRadera