Sidor

måndag 31 augusti 2009

Vinst är bra - även i vården

Den här insändaren fick jag publicerad i Skånska Dagbladet den 28 augusti 2009:

"Den ledande socialdemokraten Carin Jämtin skyller skolans dåliga resultat, en otillräcklig hemtjänst, bristfällig mat på äldreboenden och köer i sjukvården på att privata entreprenörer i dessa branscher driver sina verksamheter med vinst. Hon vill därför införa ”begränsningar av vinstuttag för välfärdsentreprenörer”. Jämtin (S) exemplifierar med att det skulle gälla friskolor, privatdrivna förskolor, äldreboenden, gruppboenden och hemtjänst på entreprenad.

Resonemanget är ohederligt, ofullständigt och talar emot bättre vetande. Det finns inget som tyder på att vinstdrivande välfärdsentreprenörer leder till sämre resultat i verksamheterna. Snarare tvärtom! Undersökningar visar t ex att de medborgare som använder entreprenörernas tjänster är nöjdare än andra. Andra undersökningar visar att entreprenörerna är effektivare än de offentligt drivna. Alltså att de ger mer välfärd av högre kvalitet för lika mycket, eller mindre, pengar. I stället borde entreprenörerna stå som förebild och uppmuntras att bli fler.

Skulle Jämtin (S) få som hon vill kommer skolans resultat att bli ännu sämre, hemtjänsten otillräckligare, maten på äldreboendena bristfälligare och köerna i sjukvården längre. Möjligen uppnår Jämtin (S) sitt mål som jag tror är att stärka den politiska makten. Och det blir på de enskilda medborgarnas bekostnad.

Dessutom kan man fundera på varför Jämtin (S) bara ger sig på de kvinnodominerade tjänsteföretagen i välfärdsbranschen och inte de som bygger lokalerna, producerar läkemedlen och tillverkar den medicinska utrustningen? Varför ska inte kvinnor få verka inom de kreativa och utvecklande verksamheterna som de vinstdrivande företagen i välfärdsbranschen är?"

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar