Sidor

fredag 21 augusti 2009

Framgång för livsmedelstillsynen

Sydsvenskan rapporterar att nästan all mat som serveras tillfälligt under Malmöfestivalen fick godkänt när kommunens livsmedelsinspektörer kontrollerade alla säljare. Det tycker jag är mycket bra och visar att Miljöförvaltningens förebyggande arbete fungerar väl.

Livsmedelstillsynen tycker jag är en av kommunens, 0ch därmed Miljönämndens, viktigaste uppgifter. Det ska vara säkert att handla livsmedel samt att äta och dricka på restaurang och tillfälliga serveringar i Malmö. Jag har under min tid i Miljönämnden flera gånger reagerat på att förvaltningen av olika skäl inte fullgjort sitt tillsynsuppdrag. Det har bland annat berott på att man saknat personal. Jag har tryckt på och hävdat att man måste prioritera tillsynen som är verksamhetens viktigaste uppdrag.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Viktigt med livsmedelstillsyn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar