Sidor

lördag 29 augusti 2009

Lokal polis en del av lösningen

Det har varit oroligt i Göteborgs förorter i några dygn. På nätterna anläggs bränder och brandmän och poliser attackeras med stenar. Situationen liknar den i Rosengård i Malmö. Det finns ingen enkel lösning på problemen. Jag är övertygad om att det ytterst handlar om utanförskap som har sin grund i arbetslöshet och bristande självförsörjning. Många kan inte se hur de ska kunna påverka sin framtid och hur den ska kunna bli lycklig. Därför är de viktigaste insatserna på sikt sådana som gör det möjligt för fler att skaffa sig jobb och egen försörjning.

Men på kort sikt ska människorna som bor i Rosengård, och andra likande platser i Sverige, kunna känna trygghet och lugn i sin vardag. Sedan en tid tillbaka jobbar Räddningstjänsten Syd mycket medvetet för att bygga upp ett förtroende hos de boende i Rosengård. Brandmän och annan personal finns ständigt i området som de lär känna och Rosengårdsborna lär känna dem och vad som är Räddningstjänstens arbete. Polisen har också på liknande sätt förändrat sitt arbete i området och det har i alla fall på ytan blivit lugnare.

Den 29 augusti 2009 tar Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder återigen upp att en kommunal polis skulle kunna vara en del av lösningen på probemen i t ex Rosengård:
"Om kommunerna hade makten skulle det inte se ut som det gör i förorterna. Det demokratiska inflytandet skulle förhindra det. De som bor i de drabbade områdena skulle kunna rösta fram företrädare som satte deras säkerhet framför allt."

Jag håller med och önskar att det blir möjligt med kommunala ordnings- och trafikpoliser. Trygghetsfrågorna är viktiga för många medborgare i deras vardag och hänger intimt samman med lokala frågor som stadsutveckling, infrastruktur, skola och sociala frågor. Därför är det lämpligt att kommuner kan styra prioriteringarna även på detta området.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Lokal polis ökar tryggheten
Möjliggör kommunala poliser!

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan

7 kommentarer:

 1. Nu är tålamodet slut och det är dags att ta i med hårdhandskarna. Stoppa all invandring till Sverige under överskådlig tid och förbered massutvisningar av de invandrare som står för kriminella handlingar i Sverige. Det vi ser nu är resultatet av en kravlös socialistisk låt-gå-politik.

  SvaraRadera
 2. Till Monica:

  Jag förstår Monicas upprördhet och att hon ogillar kravlös socialistisk låt-gå-politik. Men jag tror inte på hennes förslag till lösning.

  Jag vill inte stoppa invandringen. Men förändra den. Jag tycker att Sverige ska vara med och ta emot flyktingar som inte kan vara kvar i sina hemländer. Jag vill också att Sverige ska vara öppet för dem som vill bosätta sig i Sverige och försörjer sig själv. För dem som invandrar til Sverige utan att vara flyktingar menar jag att det måste finnas en successiv inkvalning till de offentligt finansierade trygghetssystemen.

  Grovt kriminella utländska medborgare tycker jag ska utvisas när det är möjligt.

  SvaraRadera
 3. Jag har varit både kommunalt och statligt anställd polis i mer än 40år och har således viss erfarenhet. Polisen är ju uppbyggd rent politiskt med styrelser, nämnder och politiska råd i oändlighet men trots det är det en situation där det inte finns poliser överallt. I en kommuniststat kan man tvångsmässigt placera folk även på platser där de inte vill vara men det kan vi inte än i Sverige. Att tillskapa dessa "kommunala B-poliser" ger nog mer problem än de vi har för de skall inrymmas i en kommunal budget. För att anställa en kommunpolis för tjänstgöring dygnet runt måste man anställa sex stycken för att täcka antalet timmar. Landet behöver en statlig polis med lokal placering och inte återgå till "farbror Björk"-syndromet.

  SvaraRadera
 4. Det är bra Rickard. Det är mening, delaktighet och framtidstro ungdomarna behöver. En ny näringslivsstruktur måste fram med fler småföretag, bagerier, fönsterputsare. Och priset på arbete måste ner. Med det snaraste.

  Se även min blogg Gnälliga Gubben

  SvaraRadera
 5. Till Rolf Fredriksson:

  Det är just den politiska styrningen med lokala tandlösa styrelser och den verkliga makten långt borta som jag anser att man måste komma åt. De lokala politikerna bör kunna prioritera polisverksamhet och annat trygghetsskapande i ett sammanhang. Tydligt ansvarsutkrävande är också viktigt.

  Jag tänker mig inte några B-poliser utan kompetenta för sitt uppdrag.

  SvaraRadera
 6. Du har Rikspolisstyrelsens styrelse, politiskt tillsatt, Länpolismyndigheternas styrelse, politiskt tillsatt, polisområden/närpolisområdets polisnämnd och i vissa fall lokala råd. Den politiska sammansätttningen varierar ju dessvärre även inom ett län beroende på lokal mandatfördelning men nog torde politikerna kunna vara mer aktiva. Om man inrättar en ytterligare organisation så säger inte det att den inte är kompetent men det blir två konkurrerande organisationer där man har en övergripande statlig och en mycket lokalt inriktad. Det betyder att skattebettalarna skall betala för två organisationer som för att verka måste ha tillgång till dagens teknik och vara utbildade för den verklighet som råder. På min tid var det något enklare, man gick en och en under dagen och dubbelt på kväll och natt. Beväpnad med vapen endast nattetid men vi hade ju sabel i alla fall.

  SvaraRadera
 7. Till Rolf Fredriksson:

  Som det är i dag hjälper det inte hur aktiva de lokala politikerna är. Makten ligger hos staten och långt från de valda politikerna.

  SvaraRadera