Sidor

lördag 15 augusti 2009

Lokal polis ökar tryggheten

Magnus Lindgren, forskare, polis och generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige, och Ulf Malm, jurist skriver i dagens Sydsvenskan om det framgångrsrika arbetet i New York att minska brottsligheten och öka tryggheten. De framhåller att finns det flera orsaker till framgångarna men enligt dem är den viktigaste en lokal polis som kommunerna har möjlighet att påverka själva.

Jag håller med och önskar att det blir möjligt med kommunala ordnings- och trafikpoliser. Trygghetsfrågorna är viktiga för många medborgare i deras vardag och hänger intimt samman med lokala frågor som stadsutveckling, infrastruktur och sociala frågor. Därför är det lämpligt att kommuner kan styra prioriteringarna även på detta området.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Snuten kvar i Rosengård!
Fortsätt med hög polisnärvaro i Rosengård!
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!
Rödgrönt (S, V, MP) stöd åt ligisterna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar