Sidor

fredag 14 augusti 2009

(M) gör Malmö attraktivt

I dag får jag den här debattartikeln publicerad i Kvällsposten:

"Skandalen med den miljöpartistiska landshövdingen på Gotland, Marianne Samuelsson, har aktualiserat en viktig fråga; Hur staten, regioner/landsting och, inte minst, kommuner ska agera för att skapa attraktionskraft. En slutsats är väl att insatserna ska gälla generellt och att enskilda företrädare inte ska särbehandlas privat.

För kommuner är det viktigt att vara attraktiva för boende och då måste det finnas en väl fungerande infrastruktur som bra skolor, trygghet på gator och torg, goda kommunikationer, högre utbildning, ett bra krogliv, stimulerande handel, spännande bostadsalternativ och ett utvecklat kulturliv. Där allt detta finns och fungerar väl vill människor bo och verka, vilket i sin tur lockar företag och andra verksamheter att etablera och utveckla sig. Utifrån dessa tankar har vi moderater i Malmö verkat sedan åtminstone mitten av 1980-talet.

När den moderatledda majoriteten 1985 tog över makten i Malmö hade Socialdemokraterna styrt staden oavbrutet i över sextio år. Staden var på dekis och problemen hopade sig. Socialisterna saknade kraft och idéer för att komma med lösningar.

Under de båda moderatledda majoritetsperioderna 1985-1988 och 1991-1994 lades grunden, och togs många steg, som gjort de senaste tjugo årens positiva utveckling i Malmö möjlig. Malmö öppnade sig mot havet vilket Västra hamnen är ett viktigt resultat av, goda kommunikationer prioriterades vilket lett fram till bl a Öresundsbron och Citytunneln, förutsättningarna för ett attraktivt krogliv och ett levande City förbättrades vilket i dag lockar fler och fler besökare från när och fjärran samt kulturlivet utvecklades och Malmö blev landets mest spännande kulturstad. Malmö högskolas etablering är också ett resultat av moderata företrädares idoga arbete.

Socialdemokraterna som saknade egna idéer har anammat mycket av det som de moderatledda majoriteterna arbetade fram och har till och med försökt att göra en del till sina egna. Det har gjort att flera av de moderata idéerna förverkligats även efter maktskiftet 1994.
Även om mycket blivit bättre i Malmö sedan mitten av 1980-talet brottas staden fortfarande med stora problem. Som exempel är resultaten i skolan förfärande dåliga, det finns stora brister i äldreomsorgen samt otryggheten på gator och torg är besvärande. Den rödgröna majoriteten (S, V, MP) saknar idéer om hur problemen ska lösas. Det plöjs ner stora kommunala resurser i den ena verkningslösa aktiviteten efter den andra och det saknas någon övergripande strategi. Tyvärr lyssnar S, V och MP inte på oss i oppositionen utan viftar undan allt vi bidrar med.

Snarare förvärrar S, V och MP situationen genom sitt agerande. Ett exempel på det är att i stället för att försöka skapa trygghet på gator och torg bagatelliserar S, V och MP våldet från aggressiva vänsteraktivister och stöder till och med deras aktiviteter med kommunala medel."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar