Sidor

tisdag 28 augusti 2012

Malmös flygplats trevligast!

Svenska Dagbladet presenterar en undersökning av resesajten Skyscanner som visar att Kastrup är Europas trevligaste flygplats. Inte för att jag besökt alla flygplatser i Europa men undersökningen bekräftar mina egna erfarenheter. Kastrup känns som en väl genomtänkt flygplats där det är enkelt för resande att hitta; både rätt gate och den shopping, förtäring eller service man efterfrågar. Butikerna, restaurangerna och loungerna ligger koncentrerat och utbudet är bra.

För mig är det självklart Kastrup som är Malmös flygplats. Via Citytunneln tar man sig till Kastrup på cirka 10-20 minuter beroende på om man åker från Centralen, Triangeln eller Hyllie. Jag vill att Malmö stad och Region Skåne agerar så att Kastrup byter sitt internationella namn från Copenhagen airport till Copenhagen/Malmö airport. Då skulle ännu fler internationella resenärer hitta till Malmö och Skåne.

fredag 24 augusti 2012

Spiken i kistan för stadsdelsnämnderna

I dag hakar Vänsterpartiet på Miljöpartiet som i går gjorde en helomvändning i stadsdelsfrågan i Malmö. Nu vill även V helt skrota stadsdelsnämnderna och, antar jag, låta centrala facknämnder ansvara även för bl a barnomsorg, grundskola, äldreomsorg och socialtjänst.

Såvitt jag kan bedöma finns det nu inte längre någon majoritet i Malmö kommunfullmäktige för att behålla stadsdelsnämnderna i någon form. Det tycker jag är bra. Nu hoppas jag att beslut om, och själva genomförandet av, förändringen går fort. Vetskapen om det politiska läget i frågan torde lägga en våt filt över alla berörda verksamheter.

torsdag 23 augusti 2012

MP:s U-sväng slutet för stadsdelarna?

Jag läser i dagens Sydsvenskan att Miljöpartiet helt lägger om kursen avseende stadsdelsindelningen i Malmö, och nu inte vill ha kvar stadsdelarna som politisk beslutsnivå. Det förvånar mig. Jag har uppfattat MP som det parti som slagits hårdast för just den politiska organiseringen av staden. Samtidigt gläder det mig naturligtvis eftersom i så fall ökar chanserna för att stadsdelsnämnderna verkligen försvinner.

Min uppfattning är att en politisk uppdelning av Malmö i tio stadsdelsnämnder inte varit bra för grundskolan, barnomsorgen, äldreomsorgen och socialtjänsten. Jag är övertygad om att facknämnder som ansvarar för hela staden har bättre förutsättningar att nå de resultat som malmöborna har anledning att förvänta sig.

tisdag 21 augusti 2012

Grå politikervardag

I förmiddags hade vi gemensamt presidiemöte i Region Skånes beredningar för medborgardialog. Det finns fyra sådana beredningar och jag är ordförande för den i sydvästra Skåne. De gemensamma presidiemötena har vi främst för att majoritetens företrädare (M, FP, C, KD, MP) ska informera och diskutera dagordningen för nästa sammanträde i beredningarna med oppositionens (S). Även andra långsiktigare frågeställningar tas upp.
Detta är grå odramatisk politikervardag som smörjer demokratins kugghjul.

måndag 20 augusti 2012

Region Skåne på Malmöfestivalen

Som vanligt finns Region Skåne på plats under Malmöfestivalen och det är beredningarna för medborgardialog, där jag är ordförande för den i sydvästra Skåne, som ansvarar för tältet.

Om detta skriver Region Skåne på sin hemsida:
http://www.skane.se/sv/Nyheter/Politik/Region-Skane-pa-Malmofestivalen1/

Där står att läsa att tältet finns på Davidshallsbron och att beredningarna för medborgardialog passar på att diskutera hälsa med festivalbesökarna.
Jag citeras:
Att främja hälsa är ett av Region Skånes viktigaste mål, säger Rickard Wendel (M), ordförande i beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne. Men vad invånarna lägger i begreppen hälsa och ohälsa förändras över tiden. Då måste vi veta vilka förväntningar medborgarna har på oss när det gäller deras hälsa.


Annat vi pratar med festivalbesökarna om är smarta val i vården och hur framtidens betalsystem i kollektivtrafiken kan se ut.

SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD