Sidor

tisdag 21 augusti 2012

Grå politikervardag

I förmiddags hade vi gemensamt presidiemöte i Region Skånes beredningar för medborgardialog. Det finns fyra sådana beredningar och jag är ordförande för den i sydvästra Skåne. De gemensamma presidiemötena har vi främst för att majoritetens företrädare (M, FP, C, KD, MP) ska informera och diskutera dagordningen för nästa sammanträde i beredningarna med oppositionens (S). Även andra långsiktigare frågeställningar tas upp.
Detta är grå odramatisk politikervardag som smörjer demokratins kugghjul.