Sidor

torsdag 23 augusti 2012

MP:s U-sväng slutet för stadsdelarna?

Jag läser i dagens Sydsvenskan att Miljöpartiet helt lägger om kursen avseende stadsdelsindelningen i Malmö, och nu inte vill ha kvar stadsdelarna som politisk beslutsnivå. Det förvånar mig. Jag har uppfattat MP som det parti som slagits hårdast för just den politiska organiseringen av staden. Samtidigt gläder det mig naturligtvis eftersom i så fall ökar chanserna för att stadsdelsnämnderna verkligen försvinner.

Min uppfattning är att en politisk uppdelning av Malmö i tio stadsdelsnämnder inte varit bra för grundskolan, barnomsorgen, äldreomsorgen och socialtjänsten. Jag är övertygad om att facknämnder som ansvarar för hela staden har bättre förutsättningar att nå de resultat som malmöborna har anledning att förvänta sig.