Sidor

onsdag 20 februari 2013

Skatteverket ska inte hota oskyldiga

I dag får jag publicerat en insändare i City Malmö, den 25/2 på Kristianstadsbladet:
"Skatteverket har skickat ett brev till skattebetalare.
I det berättar myndigheten att den klantat sig vilket kan innebära att den i tidigare besked till skattskyldiga angivit för låga belopp.
Skatteverket beklagar visserligen det inträffade, men skriver vidare att nu är det upp till den skattskyldige att kontrollera att beloppet blir rätt.
Myndigheten avslutar med att hota: Om den skattskyldige inte rättar till eventuella fel som myndigheten ställt till med , och därmed betalar in ett för lågt belopp, så går myndigheten vidare till Kronofogden för att driva in pengarna.

Jag tycker att Skatteverkets agerande är helt oacceptabelt!
När det är myndigheten som klantat sig borde det vara den som rättar till felaktigheterna och skickar nya besked till de skattskyldiga.
Inte hota svenska skattebetalare, som inte på något sätt gjort fel, med Kronofogden."

fredag 1 februari 2013

Artikel i Kvällsposten om medborgardialog

I dag får jag en artikel publicerad på Kvällspostens ledarsida där jag skriver om Region Skånes arbete med medborgardialog:

"Region Skåne är ledande i landet när det gäller medborgardialog.
Det framhöll demokratiminister Birgitta Olsson flera gånger i sitt anförande vid en nationell konferens som Region Skånes beredningar för medborgardialog arrangerade i oktober.

Denna hedervärda position har Region Skåne uppnått genom att under den här mandatperioden intensifiera och fokusera arbetet med medborgardialog.
Redan tidigare har Region Skåne på olika sätt fört dialog med skåningarna. Men efter valet 2010 fick de fyra beredningarna för medborgardialog ett tydligare uppdrag. Det innebär att Region Skånes olika nämnder ger beredningarna i uppdrag att genom dialog med skåningarna ta fram underlag inför beslut i olika frågor. Det betyder att bredvid andra beslutsunderlag finns skåningarnas egna viljor, prioriteringar och behov beskrivna.

Det finns fyra beredningar för medborgardialog. En i vart och ett av Skånes "hörn". Den största t ex, med cirka 45% av Skånes invånare, är den i sydväst som består av kommunerna Malmö, Lund, Vellinge, Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp, Lomma och Eslöv.

Beredningarna får alltså i uppdrag från nämnderna att genomföra medborgardialog i olika frågor. Det har t ex Kollektivtrafiknämnden, d v s Skånetrafiken, gjort angående betalsystemen i kollektivtrafiken och Hälso- och sjukvårdsnämnden angående framtidens hälso- och sjukvård. Utifrån uppdragens utformning tar beredningarna för varje uppdrag fram en mix av dialogmetoder som genomförs av ledamöterna. Beredningarna har sammanställt en metodkatalog som man väljer ur. Katalogen är ett levande dokument och uppdateras efterhand som nya erfarenheter görs. Exempel på metoder är spontana möten, dialoggrupper och statistiska enkäter. Dialogresultaten sammanställs och återrapporteras till nämnderna för att utgöra beslutsunderlag.

Jag är övertygad om att demokratin för skåningarna stärks genom beredningarnas arbete. Demokrati handlar inte bara om att vart fjärde år få lägga en röst i valet till regionfullmäktige, utan även om möjligheter till delaktighet på olika sätt. Medborgardialog är ett sådant sätt och Region Skåne arbetar strukturerat och målmedvetet för att skåningarnas viljor, prioriteringar och behov ska finnas med i underlagen när viktiga politiska beslut fattas. Vi har för avsikt att försvara vår tätposition och fortsätta utveckla metoder för framgångsrik medborgardialog i Skåne."