Sidor

onsdag 20 februari 2013

Skatteverket ska inte hota oskyldiga

I dag får jag publicerat en insändare i City Malmö, den 25/2 på Kristianstadsbladet:
"Skatteverket har skickat ett brev till skattebetalare.
I det berättar myndigheten att den klantat sig vilket kan innebära att den i tidigare besked till skattskyldiga angivit för låga belopp.
Skatteverket beklagar visserligen det inträffade, men skriver vidare att nu är det upp till den skattskyldige att kontrollera att beloppet blir rätt.
Myndigheten avslutar med att hota: Om den skattskyldige inte rättar till eventuella fel som myndigheten ställt till med , och därmed betalar in ett för lågt belopp, så går myndigheten vidare till Kronofogden för att driva in pengarna.

Jag tycker att Skatteverkets agerande är helt oacceptabelt!
När det är myndigheten som klantat sig borde det vara den som rättar till felaktigheterna och skickar nya besked till de skattskyldiga.
Inte hota svenska skattebetalare, som inte på något sätt gjort fel, med Kronofogden."