Sidor

fredag 1 juli 2011

Bättre sent än aldrig, S genomför M-förslag

I dag får jag den här insändaren publicerad i City Malmö och i Skånskan:
"Under åren 2003-2006, när jag var vice ordförande i Tekniska nämnden i Malmö, drev vi moderater intensivt ståndpunkten att det borde finnas bemannade offentliga toaletter i Malmö. Vi menade att bemannade offentliga toaletter avsevärt skulle öka tryggheten och kvaliteten. Vi tog regelbundet upp frågan vid de årliga budgetskrivelserna, och i samband med Åtgärdsplan för offentliga toaletter i Malmö 2004. Vi fick dock inget gehör för vår ståndpunkt från den S-styrda majoriteten. Vi fick veta att det var ingenting för Malmö och att det fanns modernare lösningar som Malmö skulle satsa på.

Nu ser jag att den S-styrda majoriteten backat, tänkt om och ändrat sig.
Det blir en bemannad offentlig på Gustav Adolfs torg. Det är bra!
Görs det på rätt sätt så kommer tryggheten och kvaliteten att öka. Och det är bra för var och en som rör sig i Malmö och på ”Gustav”, samtidigt som det är bra för Malmö som besöksstad.

Bättre sent än aldrig."

måndag 13 juni 2011

Nytt jobb på Envac AB

Jag har i dagarna börjat jobba deltid för Envac AB och i dag har följande meddelande gått ut:


Meddelande från Envac AB


Från och med den 1 juni arbetar Rickard Wendel på deltid med marknadsutveckling hos Envac.
Rickard är knuten till malmökontoret och har Skåne som arbetsfält.

— Vi är glada att Rickard hörde av sig och ville jobba för Envac, säger Tomaz Lewander, VD för Envac Norra Europa.
— Rickard kan avfallsbranschen samt har gedigen kunskap om hur planerings- och planprocesser fungerar i kommunerna, fortsätter Tomaz Lewander.

— Jag har under snart tio år lärt mycket om sopsugar och blivit allt mer övertygad om att sådana system borde vara viktiga delar av den framtida infrastrukturen, säger Rickard Wendel.
— Därför ser jag fram mot att få arbeta med marknadsutveckling i det ledande företaget i branschen, fortsätter Rickard Wendel.

Envac AB är ett svenskt företag med mer än 40 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering. Envac är ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige.
Envac uppfann sopsugen, dvs vakuumteknik för avfallshantering, i början av 60-talet. Idag finns systemet installerat över hela världen – i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser. Systemet införlivas med övrig infrastruktur, som t.ex. elektricitet, avlopp och vatten.
Envac är världsledande inom automatiserad avfallshantering med över 35 kontor i 20 länder Europa, Mellanöstern och Asien. 2010 omsatte Envac 1,2 miljarder SEK med en orderingång på drygt 1.9 miljarder. Antal anställda uppgick till 600 personer.
Envac är ett helägt (100%) dotterbolag till Stena Adactum AB, ett företag inom Stena-sfären. Stena-sfären har 19 000 anställda. Omsättningen för 2010 uppgick till 48 243 miljoner SEK och resultat före skatt uppgick till 3 340 miljoner SEK.
Verksamheten är organiserad i fem affärsregioner: Envac Norra Europa, Envac Södra Europa och Amerika, Envac Mellanöstern och Indien, Envac Kina och Sydostasien samt Envac Korea.

Rickard Wendel är ingenjörsutbildad och har sedan 1992 arbetat mycket med utbildning inom data och matematik. Dels som anställd och dels som egenföretagare.
Han har varit aktiv som fritidspolitiker för Moderaterna i Malmö sedan 1993 och haft ledande uppdrag inom de flesta politikområdena.
1996-2006 etablerade och ansvarade Rickard för tankesmedjan Timbros verksamhet i Malmö och Lund.
Den här mandatperioden är Rickard Wendel ledamot i både Malmö kommunfullmäktige och i Skånes regionfullmäktige. Han är också ordförande i Region Skånes Beredning för medborgardialog i sydvästra Skåne.
I samband med att Rickard börjar jobba för Envac lämnar han uppdraget som ledamot i VA Syds förbundsfullmäktige.
 
För ytterligare information kontakta:
Tomaz Lewander, 031-65 83 50, tomaz.lewander@envac.se
Rickard Wendel, 070-768 07 07, rickard@wendel.se
 
Envac AB

torsdag 12 maj 2011

Dum eller okunnig? Svar på läsarreaktion.

Insändaren i mitt förra blogginlägg, Nya (S) vill minska valfriheten, blev i dag publicerad i Kvällsposten. Det ledde till att jag fick mejlet nedan. Jag skrev ett svar som jag också publicerar nedan.

Mejlet från en läsare:"Hej Rickard!

Läste i Kvp (12/5) din insändare om att S backar in i framtiden. Maken till dumhet - eller ska vi vara snälla och säga okunskap - får man leta efter.

Om vi bortser från det tramsiga om att använda barnbidrag när man går handlar på Ica eller H &M, så ska du få en lektion i skillnaden mellan vinst i ett utbildningsföretag (typ friskola) och ett företag som bygger en skola åt en kommun.

Byggbolaget har fått uppdraget i konkurrens på en marknad, då ensilda kommuner inte ska ha egna byggbolag. Byggnaden är skalet. Friskoleföretaget tar vinst från utbildningen, alltså själva verksamheten. Det som tillfaller eleverna.

Det innebär att en friskola med vinstambitioner hela tiden tittar på kostnaderna. Ägarna ska ju ha sitt - ofta mycket. I sin jakt på vinster händer följande:

*Inte för välutbildade lärare som har hög lön.*Minimala eller obefintliga biutrymmen som ex biblioket.


*Ingen extrapersonal som exempelvis kurator eller skolsköterska.


*Ett stort oavlönat föräldraengagemang som dämpar personalkostnaderna.


* När föräldrar är med i bilden blir det oftastderas värderingar som til stor del styr undervisningen (inte sällan brogerlig värderingar).


*En segregerad skola i "vi och dom".

Men det handlar också moral och anständighet - som du saknar. Den moral och anständighet som säger att varje skattekrona ska gå till eleverna - och inte till riskkapitalbolag som nu köper upp friskolor på löpande band.

Till sist: Hur kan ni moderater som hela tiden värnar om att skatterna ska användas så effektivt som möjligt tillåta att hundratals miljoner rinner ut till internationella bolag? Snacka om slöseri.

Det är mig en gåta hur en person med ditt synsätt kan bli invald i Skånes Regionfullmäktige."


Mitt svar:
"Hej,
… och tack för ditt mejl.

Tråkigt att du inte har respekt för mina åsikter och värderingar utan skriver om dumhet, okunskap, tramsigheter, avsaknad av moral och anständighet samt ifrågasätter hur jag med mitt synsätt kan bli invald i Regionfullmäktige. Du fick in mycket oförskämdheter i ett så kort mejl.

Det är ju tydligt att våra värderingar kraftigt skiljer sig åt.
Jag är övertygad om att kapitalism, marknad och den enskildes frihet är vägen till välfärd för samhällets alla människor. Som jag uppfattar det tror du på socialism, planstyrning och kollektiv som jag menar leder till korruption, förtryck och ofärd.

Din ”lektion” leder till fler frågor än svar.
T ex, varför är det ok att pengar som avsatts till skolverksamhet hamnar i fickorna hos riskkapitalister om man betalat med dem för lokalerna där undervisningen bedrivits, men inte om man betalat med dem för själva undervisningen? Jag förstår inte skillnaden!?

En friskola som vill göra vinst måste ge eleverna det de efterfrågar samtidigt som den måste uppfylla de krav staten satt upp. Kan den göra det för den skolpeng som politikerna bestämt ser inte jag något problem. Tvärtom!
Det som däremot upprör mig är när de kommunala skolorna som misslyckas, inte sällan med både resultat och ekonomi, får fortsätta sin verksamhet.

För övrigt visar undersökningar att familjer som har sina barn i friskolor är mer nöjda än de där barnen går i kommunala."

måndag 9 maj 2011

Nya (S) vill minska valfriheten

Har i dag fått den här insändaren publicerad i Skånskan: "Den nya socialdemokratin under Håkan Juholt har inlett med att gå till hård attack mot privata företag som levererar till skattefinansierade verksamheter. Man har varit tydliga med att man inte vill se privata företag som driver friskolor och att man inte vill se privata företag inom den skattefinansierade sjukvården.

Man motiverar detta med att skattepengar inte ska gå till vinster i privata företag. Det är i och för sig inte förvånande att socialister resonerar så. I deras värld är det politiker och byråkrater som i detalj ska planera och bestämma över människors liv och hur resurser ska användas. Det konstiga är att man endast pratar skolundervisning och sjukvård medan samma sak, enligt deras resonemang, även borde gälla produktionen och distributionen av exempelvis läkemedel, skolböcker och skol- och sjukhusmat samt byggande och förvaltande av fastigheter för sjukhus, skolor och andra offentliga förvaltningar och verksamheter.

Man kan också fråga sig hur de nya socialdemokraterna ser på hur vi använder andra pengar som finansieras via skattemedel som barnbidrag, pensioner, a-kassa och socialbidrag. Ska man få handla för de pengarna hos privata ICA, Konsum och HM? Eller ska det startas statliga och kommunala butiker och varuhus där dessa pengar ska användas?

Det låter ju naturligtvis drastiskt, vilket det är, oerhört drastiskt. Men det är vad som vill till om resonemangen hos Håkan Juholts nya socialdemokrater ska hålla och vara trovärdiga. Eller är det bara så att även de nya socialdemokraterna fortsätter att backa in i framtiden och då krampaktigt håller fast vid det där politiken fortfarande styr och ställer med människorna?"

tisdag 12 april 2011

Skärpning! Malmö stad

I dag har jag fått den här insändaren publicerad i Sydsvenskan:
"Visst har vintern varit ovanligt snörik, men jag tycker ändå att man kan begära att Malmö stad ska vara bättre förberedd. Nu stod man i stället handfallen och visste inte var man skulle göra av all bortskottad snö från gator, gång- och cykelbanor. Då bestämde Malmö stad plötsligt att snön skulle dumpas bl a på Tallriken i Pildammsparken. På en plats som dagligen används av många många malmöbor för rekreation på olika sätt.

Stora lastbilar, som verkligen inte hör hemma i parken, körde i veckor i tät skytteltrafik och dumpade snö på Tallriken. Platsen blev oanvändbar för rekreation. Farhågor väcktes för att Tallriken skulle bli vattensjuk för lång tid när snön smälte och för att föroreningar från den skottade snön skulle förgifta marken och skada träd.

Nu är vi inne i april. Tallriken är skitig och gyttjig och fortfarande obrukbar för rekreation. Och det har uppmätts kraftigt förhöjda kloridvärden.

Jag tycker inte att det är acceptabelt att Malmö stads bristande planering och beredskap leder till att en av stadens viktigaste platser för malmöbornas dagliga rekreation görs oanvändbar i fyra-fem månader. Och att parkens fina gamla träd riskerar att förgiftas. Skärpning!"


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Oacceptabelt dålig planering

Bristande planering?

tisdag 29 mars 2011

Malmö (S)värtas ner

I dag får jag den här insändaren publicerad även i Skånskan:
"Det är inte bra för Malmö att kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S) inte lyckas övertyga sin omgivning om att han tar hotet mot judar i staden på allvar. Den senaste chansen hade KS-ordförande Reepalu (S) när han träffade representanter för Los Angeles-baserade Simon Wiesenthal Centret, som nyligen besökte Malmö för att på plats utvärdera situationen för judar i staden. I ett brev efter mötet uttrycker centret sin besvikelse över KS-ordförande Reepalus (S) attityd och bristande ansvarstagande.

Det är allvarligt för Malmö att stadens främste företrädare inte lyckas tvätta bort dessa allvarliga, och upprepade, anklagelser. Jag vill att Malmö både ska vara, och uppfattas som, en öppen och tolerant stad som alla kan känna sig trygga att bo i och att besöka. Men då måste den främste företrädaren, KS-ordförande Reepalu (S), vara tydlig i sin kommunikation så att han inte gång på gång tolkas som nonchalant mot det hot judar i staden känner."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Reepalu (S) övertygar inte
Reepalus (S) misslyckande
"Reepalu (S) en del av problemet"
DC-matchen: (S)olkig bild av Malmö
DC-matchen: Varför just Israel?
Slut som evenemangsstad?
DC-matchen: Rödgrönt medlöperi
DC-matchen: Samma antidemokrater
Malmös rödgröna legitimerar hatet
Rödgrön apartheid i Malmö
Fel bojkotta Israel!
Kollaps för Malmös (s)tyre
S-V-MP skadar Malmös utveckling
Oacceptabelt stoppa publik!
ESF 2008: 5-6 miljoner från kommunen räckte inte
(S)anslöst israelhat för mycket
Matchen måste spelas!
Antidemokrater i Malmö - igen
Stoppa antidemokraterna!
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

måndag 28 mars 2011

LO: "Mer politikermakt!"


Jag fick i dag publicerat den här insändaren i både Kvällsposten och Skånskan: "LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin (S) anser att det är oroande att, som hon säger, ”bara 18 procent av våra medlemmar instämmer helt och hållet i att politiken är den bästa arenan att lösa de stora samhällsproblemen på”. Hon anser vidare att den största och viktigaste uppgiften för arbetarrörelsen är att återvinna tron på politikens möjligheter.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt, om än inte förvånade, att LO:s ordförande (S) ser det som ett problem att svenska familjer i sin vardag blir allt mindre beroende av politikerna och politiska beslut. Att hon ser det som ett problem att svenska familjer allt mer litar till sig själva och sin egen förmåga i stället för att vara i händerna på politikerna och politiska beslut.

Jag hoppas verkligen att hon misslyckas i sin strävan att politiken och politikerna ska bestämma mer över människors liv, och att i stället friheten för människor i Sverige fortsätter att öka."

fredag 25 mars 2011

Oacceptabelt dålig planering

För mer än tre månader sedan frågade jag här på bloggen när den stora gräsplanen Tallriken i Pildammsparken i Malmö skulle kunna användas som vanligt igen efter att kommunen dumpat mycket stora mängder bortskottad snö där. Svaret på den frågan finns fortfarande inte. I dagens Skånskan berättar företrädare för kommunen att årets traditionella valborgsfirande på Tallriken är hotat. Antingen hinner snön inte smälta undan, eller så hinner den göra det och planen blir för vattensjuk.

Artikeln i Skånskan förstärker min bild av att kommunen var mycket dåligt förberedd inför en vinter med mer snö än vanligt. Och att man tog till illa genomtänkta lösningar för att dumpa den bortskottade snön.

Tallriken i Pildammsparken är året runt en mycket populär rekreationsplats för många malmöbor. Nu har den varit oanvändbar i mer än tre månader. Först i flera veckor när stora lastbilar körde i skytteltrafik för att dumpa de stora snömassorna. Och därefter har planen täckts av skitiga och skräpiga snöhögar som kanske dessutom innehåller skadliga ämnen för människor, djur och natur. Nu verkar det som om Tallriken kommer att vara oanvändbar i åtminstone en månad till.

Det är inte acceptabelt att en av Malmös viktigaste rekreationsplatser blir oanvändbar mer än en tredjedel av året på grund av att kommunen inte har planerat för att det kan komma mer snö än vanligt, och när det gör det får panik och tar till ogenomtänkta lösningar.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bristande planering?

tisdag 22 mars 2011

Reepalu (S) övertygar inte

I dag får jag den här insändaren publicerad i KvällsPosten: "Det är inte bra för Malmö att kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S) inte lyckas övertyga sin omgivning om att han tar hotet mot judar i staden på allvar. Den senaste chansen hade KS-ordförande Reepalu (S) när han träffade representanter för Los Angeles-baserade Simon Wiesenthal Centret, som nyligen besökte Malmö för att på plats utvärdera situationen för judar i staden. I ett brev efter mötet uttrycker centret sin besvikelse över KS-ordförande Reepalus (S) attityd och bristande ansvarstagande.

Det är allvarligt för Malmö att stadens främste företrädare inte lyckas tvätta bort dessa allvarliga, och upprepade, anklagelser. Jag vill att Malmö både ska vara, och uppfattas som, en öppen och tolerant stad som alla kan känna sig trygga att bo i och att besöka. Men då måste den främste företrädaren, KS-ordförande Reepalu (S), vara tydlig i sin kommunikation så att han inte gång på gång tolkas som nonchalant mot det hot judar i staden känner."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Reepalus (S) misslyckande
"Reepalu (S) en del av problemet"
DC-matchen: (S)olkig bild av Malmö
DC-matchen: Varför just Israel?
Slut som evenemangsstad?
DC-matchen: Rödgrönt medlöperi
DC-matchen: Samma antidemokrater
Malmös rödgröna legitimerar hatet
Rödgrön apartheid i Malmö
Fel bojkotta Israel!
Kollaps för Malmös (s)tyre
S-V-MP skadar Malmös utveckling
Oacceptabelt stoppa publik!
ESF 2008: 5-6 miljoner från kommunen räckte inte
(S)anslöst israelhat för mycket
Matchen måste spelas!
Antidemokrater i Malmö - igen
Stoppa antidemokraterna!
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

SkD

fredag 18 mars 2011

Reepalus (S) misslyckande

Det är inte bra för Malmö att kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S) inte lyckas övertyga sin omgivning om att han tar hotet mot judar i staden på allvar. Den senaste chansen hade KS-ordförande Reepalu (S) när han träffade representanter för Los Angeles-baserade Simon Wiesenthal Centret som i dagarna besökte Malmö för att på plats utvärdera situationen för judar i staden. I ett brev efter mötet uttrycker, enligt bl a SkD, centret sin besvikelse över KS-ordförande Reepalus (S) attityd och bristande ansvarstagande.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
"Reepalu (S) en del av problemet"

DC-matchen: (S)olkig bild av Malmö
DC-matchen: Varför just Israel?
Slut som evenemangsstad?
DC-matchen: Rödgrönt medlöperi
DC-matchen: Samma antidemokrater
Malmös rödgröna legitimerar hatet
Rödgrön apartheid i Malmö
Fel bojkotta Israel!
Kollaps för Malmös (s)tyre
S-V-MP skadar Malmös utveckling
Oacceptabelt stoppa publik!
ESF 2008: 5-6 miljoner från kommunen räckte inte
(S)anslöst israelhat för mycket
Matchen måste spelas!
Antidemokrater i Malmö - igen
Stoppa antidemokraterna!
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

SkD, DN

onsdag 16 mars 2011

S, V, MP skyller skolfiasko på föräldrar

I dag får jag den här insändaren publicerad i City Malmö: "De kommunala grundskolorna i Malmö har av många, och under flera år, kritiserats för dåliga resultat. Alldeles för många elever underkänns och alldeles för få når upp till gymnasiebehörighet. Bara de senaste veckorna har både kommunens egen revision och den statliga Skolinspektionen gett Malmös kommunala skolor svidande kritik för de undermåliga resultaten.

När det ansvariga kommunalrådet, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) svarar på kritiken skyller hon de kommunala skolornas misslyckande på friskolorna och på de föräldrar som valt dessa skolor för sina barn. Det är som vanligt när den rödgröna majoriteten (S, V, MP) misslyckas med sin politik i Malmö. Man slår ifrån sig, gömmer huvudet i sanden och skyller på någon annan. I det här fallet skyller man alltså bl a på föräldrar som velat sina barns bästa och därför valt friskolor åt sina barn. Jag tycker att det är ganska smaklöst.

Problemet i Malmö är inte att det finns för många fria grundskolor, utan snarare att stadens politiska majoritet (S, V, MP) under många år sagt nej till alla ansökningar om att starta friskolor i Malmö. Samtidigt som man misskött de kommunala skolorna och många många barn har tvingats gå i undermåliga skolor."

måndag 28 februari 2011

Låt det svida för nedskräparna!

Sydsvenskan skriver i dag om problemen med nedskräpning i Malmö och om att det kan vara en lag på gång som gör det möjligt att på ett enklare sätt bötfälla dem som skräpar ner. Sydsvenskans reporter som lagt märke till att jag engagerat mig i frågan tidigare intervjuade mig förra veckan och skriver "Han har länge krävt böter för alla som skräpar ner Malmö med flit. De ska känna att ”det svider i plånboken”, tyckte Rickard Wendel."

Jag har som sagt varit aktiv i den här frågan tidigare. Sommaren 2009 fick jag den här insändaren publicerad i KvällsPosten:
"Vi har en riktigt fin sommar i Malmö så här långt. I stort sett varje dag går att använda till sommaraktiviteter av olika slag; t ex bad på Ribban eller i Västra hamnen, sena krogbesök på ljumna uteserveringar eller aktiviteter i någon av de underbara parkerna. Tyvärr kan jag konstatera, både genom egna erfarenheter och genom malmöbor som kontaktat mig, att omfattande nedskräpning gör aktiviteterna i parkerna mindre trevliga än vad de kunde ha varit. Trots att Malmö stad lägger ner stora resurser på renhållningen i parkerna och trots att personalen gör ett gott arbete hinner man inte städa i samma omfattning som samvetslösa individer lämnar skräp efter sig.

Traditionella åtgärder som t ex ökad information räcker uppenbarligen inte för att komma tillrätta med nedskräpningen. Jag menar att Malmö stad måste ta till nya metoder. Därför tycker jag att det ska införas en bot eller avgift mot nedskräpning i Malmö. Precis som det svider i plånboken för den som parkerar sin bil fel, menar jag att det ska göra det också för den som medvetet skräpar ner i staden på olika sätt.

Vi moderater har vid flera tillfällen i Malmö kommunfullmäktige lyft frågan om en bot mot nedskräpning men den rödgröna koalitionen (S, V, MP) har varje gång avslagit vår begäran. Men vi ger oss inte. Kanske kan verkligheten i Malmös parker den här sommaren få dem på andra tankar så att de följer vårt förslag nästa gång."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Bötfäll nedskräparna!
Bötfäll nedskräparna!
Bötfäll nedskräparna!

onsdag 16 februari 2011

Omfattande valfu(s)k i Malmö?

Jag blev förvånad när resultatet av förtidsröstningen i senaste valet presenterades. Det utföll precis tvärtemot hur det brukar, genom att Socialdemokraterna hade en större andel av förtidsrösterna än av rösterna totalt och Moderaterna en mindre. Särskilt utmärkande var detta i kommunvalet i Malmös östra valkrets där Rosengård ligger. I valet 2006 fick Moderaterna ungefär lika stor andel av förtidsrösterna i den kretsen som av rösterna totalt medan Socialdemokraterna fick nästan 11% färre förtidsröster. I valet 2010 fick M 17% färre röster i förtidsvalet än av rösterna totalt och S 25% fler! Alltså: M -17%-enheter och S +35 från 2006 till 2010. I ett val där M annars gick fram och S tillbaka. Det är häpnadsväckande förändringar och jag var mycket förundrad.

Det talades om Citygross-effekten. Om att S varit mycket aktiva på Rosengård under valhelgen och närmast släpat alla med rösträtt till förtidsröstningen. Metoderna jag hörde om kändes lite unkna men att vara aktiva och energiska är trots allt inte valfusk. Och det var lätt att som moderat i Malmö, efter femte raka förlusten i kommunvalet, framstå som dålig förlorare om man hade synpunkter.

Efter anklagelserna som nu avslöjas i Skånskan tycker jag att saken kommer i ett nytt ljus.
"Ahmad och Hussein, två Rosengårdsbor, kallar valdagen "en ren katastrof".
Enligt de båda männen stod flera socialdemokratiska valarbetare utanför stormarknaden med preparerade valkuvert, förslutna och med partiets valsedlar inuti.
Kuverten lämnades till folk som aldrig förr hade röstat och som i många fall ännu inte pratar svenska.
Den drivande kraften vid Citygross var Jamal El-Haj, hävdar männen."
Jamal El-Haj är ledande socialdemokrat i Malmö, bl a ledamot i både kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen.

Jag tycker att det är tråkigt att de som säger att de såg fusket inte agerade där och då.

Jag förutsätter att ansvarig myndighet granskar dessa grava anklagelser. Om den häpnadsväckande framgången för S i Malmö bland förtidsröstarna beror på framgångsrikt kampanjarbete är det naturligtvis okej och vi andra måste ta lärdom. Men tänk om den knappa rödgröna majoriteten i Malmö kommunfullmäktige (S, V, MP) är resultatet av omfattande valfusk. Tänk om Malmö styrs av en koalition som faktiskt inte har det stöd bland malmöborna som valresultatet påskiner. Självklart måste dessa misstankar om kvalificerat valfusk granskas och utredas så att klarhet uppnås.

Jag blir förvånad och bekymrad när jag läser hur Skånskans krönikör Stefan Bergmark kommenterar anklagelserna. Han bagatelliserar det misstänkta valfusket, och om vår svenska demokrati skriver han: "Representativ demokrati, att vi röstar fram våra beslutsfattare, är en lightversion av folkets direkta inflytande. Bitvis förmodligen oundviklig för avancerade samhällen men också ofta onödig i sin omfattning." samt "I ett större perspektiv handlar det förstås om att makt alltid korrumperar och att vårt demokratiska system är alldeles för lättviktigt för att engagera oss väljare i en djupare mening."

SkD, SkD, NSk, NSk, NSk, NSk, SkD, SkD

torsdag 27 januari 2011

Mina motioner i Fullmäktige: Positivt om Touren

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde i Malmö behandlades två motioner som jag lämnat in.

Den första, Tour de France till Malmö!, i vilken jag yrkar att Malmö stad ska utreda möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen fick egentligen ett ganska bra mottagande. Kommunstyrelsen gör ingen bedömning av möjligheterna att få hit en etapp utan hänvisar till det pågående arbetet med Marknadsplan Malmö 2015 och säger att det är där frågor av denna karaktär ska behandlas. Därmed ansåg man att motionen skulle anses besvarad, vilket Fullmäktige också beslutade.

Kommunstyrelsens föredragande, vice KS-ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), sa bl a att hon tycker att min idé är ganska kul och att många tycker så. Kommunalrådet för Boende & Infrastruktur, Anders Rubin (S), gjorde också ett inlägg i vilket han uttryckte hur tilltalande han tycker idén med en Tour de France-etapp i regionen är. Jag hoppas att dom som jobbar med Marknadsplan Malmö 2015 hörde dessa ledande politiker och på allvar tittar närmare på möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen.

De enda som argumenterade emot var Sverigedemokraterna. Först förstod jag inte varför de alls var emot och definitivt inte varför det verkade så känslosamt. Men sedan framgick det: Enligt SD i Malmö kan cykling vara kultur någon annanstans i världen men inte här hos oss. En sån sak som Tour de France passar enligt dem inte in här hos oss. Det skulle vara "som att flytta asiatiska mästerskapen hit här". Till och med i en fråga som denna visar SD sitt fula tryne. Deras främlingshat visar inga begränsningar.

Den andra motionen, Inrätta kommunala poliser i Malmö, fick inte samma positiva bemötande. Kommunstyrelsen anser att eftersom brottsligheten inte bryr sig om kommungränser är det inget bra med kommunala poliser. Jag tycker inte att det är ett bra argument. För det första är redan i dag Polisen organiserad i 21 regionala polismyndigheter så geografisk indelning torde inte vara ovant för Polisen att hantera. För det andra bygger jag mitt förslag på en idé att slå samman den nationella Polisen från 21 myndigheter till en (1) som kompletteras med kommunala polisorganisationer som arbetar främst med trafik- och ordningsfrågor. Men jag lyckades inte nå fram med mina argument, att det vore bättre för malmöborna om det politiska ansvaret för vissa polisfrågor låg på lokala politiker, så jag får finna mig i att motionen avslogs. Jag får slipa vidare på mina argument och återkomma när tiden är mogen. För jag tycker fortfarande att kommunala poliser är en bra idé.

SkD, HD

onsdag 26 januari 2011

Malmö - evenemangsstaden

I går tog jag Citytunneln från Triangeln till Hyllie och Malmö Arena. Där såg jag matchen i handbolls-VM mellan Sverige och Danmark. Visst blev Sverige stundtals riktigt utklassat men det hela var ändå en trevlig upplevelse. Ett välskött arrangemang i en fantastisk anläggning. Läget och kommunikationerna sörjde för en publik som gav både Sverige och Danmark hemmaplan.

Jag vill att det ska vara bra att bo i Malmö. Då är det viktigt att Malmö är en attraktiv stad för boende, verksamma och besökande. En del av detta är att vara en stad som lockar till sig evenemang av olika slag, som t ex handbolls-VM. För att göra det krävs fungerande infrastruktur som kommunikationer, boende och lokaliteter. Mer eller mindre nödvändiga förutsättningar för att handbolls-VM alls skulle kunna genomföras i Sydsverige är Kastrup, Citytunneln och Malmö Arena.

Inom de närmsta åren förbättras Malmös förutsättningar ytterligare att konkurrera som attraktiv evenemangsstad. En mässanläggning ska byggas vid Hylliestationen och ett konferens- och kongresscenter, kombinerat med konserthus, strax intill Hovrätten på gångavstånd från Centralens citytunnelnstation. Det etableras nya hotell i Malmö och de befintliga utökar. Detta är bra för Malmö och bra för Skåne, och därmed för invånarna här.

I morgon behandlar Malmö kommunfullmäktige min motion om att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen. Den får ett kyligt och passivt svar vilket jag tycker är synd. En Tour de France-etapp i Öresundregionen skulle vara ett unikt tillfälle att marknadsföra vår region och samtidigt visa upp våra ambitioner för en integrerad nationsövergripande region för hela världen.

SkD, SkD, SkD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN

tisdag 25 januari 2011

Fokus på Medborgardialog


Mats Persson (FP), Pontus Lindberg (M), Birgitta Södertun (KD), Henrik Fritzon (S), Carl Johan Sonesson (M), Pia Kinhult (M)
 I går var det heldag i Kristianstad för Region Skånes nya Beredningar för Medborgardialog. Mycket information och utbildning men också en intressant utfrågning av Regionens ledande företrädare och deras syn på medborgardialog och beredningarna. Dagen avslutades med beredningarnas första formella sammanträden.

Det finns fyra Beredningar för Medborgardialog i Region Skåne, en för varje geografiskt hörn. Beredningarna och deras uppdrag har förändrats sedan förra mandatperioden genom att fokus på just medborgardialog har stärkts. Beredningarna är politiskt tillsatta på samma sätt som andra nämnder, styrelser och beredningar i Region Skåne. Sedan årsskiftet är jag ordförande i Beredningen för Medborgardialog - Sydvästra Skåne, BMD SV.

Vid gårdagens utfrågning var Regionens ledande företrädare rörande överens om medborgardialogens viktiga funktion för att Region Skånes olika beslutsinstanser ska kunna ta bästa möjliga politiska beslut till nytta för skåningarna. För oss i beredningarna känns det mycket bra när de ledande företrädarna så tydligt visar att de tycker att vi har en viktig roll och att de har stora förväntningar på oss.

BMD SV:s första sammanträde var av konstituerande karaktär. Men vi tog ett verksamhetsinriktat beslut: att tillsammans med de andra beredningarna utse en Referensgrupp för arbete med ungdomsdialog. Den ska ta fram förslag på hur vi ska jobba med de uppdrag vi får som rör ungdomar. Vi räknar med att inom kort få vårt första uppdrag inom detta område och vill därför vara beredda genom att ha riggat vår organisation.

Gårdagen kändes bra och nu är arbetet igång. Det känns mycket stimulerande.

onsdag 12 januari 2011

Bristande planering?

Som daglig besökare i Pildammsparken har jag funderat över de stora snömassorna från snösvängen som de senaste veckorna dumpats på Tallriken. Är det så väl genomtänkt? Läser på Skånskan.se att fler undrar.

Tallriken i Pildammsparken är året runt en mycket populär rekreationsplats för många malmöbor. Nu är den oanvändbar för rekreation när tunga lastbilar kör i skytteltrafik och fyller den öppna platsen med stora snöhögar. De tunga lastbilarna är inte heller något bra inslag i den annars relativt lugna och ganska fordonsfria parkmiljön.

Hur länge är Tallriken oanvändbar? När kan Tallriken användas igen?
När all snön smälter torde hela ytan bli svårt vattensjuk. Och hur förorenad blir marken? Kan den användas som tidigare av barnfamiljer och hundägare?

Av artikeln på Skånskan.se tycker jag att det framgår att kommunens ansvariga faktiskt inte vet. Man tycks ha blivit överraskade av att ha mycket snö att bli av med och tagit hastiga beslut. Det tycker jag tyder på förvånansvärt bristande planering. Att det någon gång inom överskådlig tid skulle inträffa en vinter med mycket snö borde inte förvåna någon. Borde inte lämpliga platser att dumpa bortskottad snö på varit utsedda och förberedda?

SkD, SkD, SkD

tisdag 11 januari 2011

Orimlig minnesavgift

Läser på SvD.se att den s k rättighetsorganisationen Copyswede anser att USB-minnen och externa hårddiskar är produkter som är särskilt ägnade åt att kopiera, och att organisationen därmed har laglig rätt att ta ut så kallad privatkopieringsersättning. Copyswede är inte överens med elektronikbranschen och har ensidigt satt ersättningarna till en (1) krona per GB på minnen och diskar upp till 80 GB, 120 kronor för minnen mellan 81 och 250 GB och 160 kronor för större minnen.

Jag håller med elektronikbranschens företrädare som säger "Enligt svensk lag ska avgift endast utgå på produkter som är särskilt ägnade åt att kopiera. Och de produkterna får inte i stor utsträckning användas till något annat. Så vi anser att det är lagstridigt att införa en sådan här avgift."

Visst är det så att många använder USB-minnen och externa hårddiskar till annat än att kopiera rättighetsskyddat material. Vanligt är helt säkert att många har med sig PP-presentationer på USB-stickor och att ännu fler sparar familjefoto och -filmer på externa hårddiskar. Därför är det orimligt att dessa användare ska tvingas betala höga ersättningar till en rättighetsorganisation som företräder intressen som inte berörs.

måndag 10 januari 2011

"Reepalu (S) en del av problemet"

Skånskan.se rapporterar att representanter för Simon Wiesenthal-centret i Los Angeles kommer att besöka Malmö.

Före jul varnade centret judar för att resa till Malmö. Man menar att det finns brister i hur svenska myndigheter hanterar anmälningar om hatbrott mot judar. Centret talesman säger att man ser Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) som en del av problemet.

Det är lätt att hålla med om att KS-ordförande Reepalu (S) är en del av problemet när det gäller den utsatthet judar är föremål för i Malmö. T ex underblåser hans uttalande i samband med DC-matchen i tennis i Malmö 2009, där han antydde att judar i Malmö har sig själva att skylla för utsattheten, hatet mot judar i Malmö.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
DC-matchen: (S)olkig bild av Malmö
DC-matchen: Varför just Israel?
Slut som evenemangsstad?
DC-matchen: Rödgrönt medlöperi
DC-matchen: Samma antidemokrater
Malmös rödgröna legitimerar hatet
Rödgrön apartheid i Malmö
Fel bojkotta Israel!
Kollaps för Malmös (s)tyre
S-V-MP skadar Malmös utveckling
Oacceptabelt stoppa publik!
ESF 2008: 5-6 miljoner från kommunen räckte inte
(S)anslöst israelhat för mycket
Matchen måste spelas!
Antidemokrater i Malmö - igen
Stoppa antidemokraterna!
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

fredag 7 januari 2011

Fördjupa allianssamarbetet!

Ordförandena för Folkpartiets och Centerns ungdomsförbund argumenterar i en debattartikel för att FP och C ska slås ihop. Skälet till deras förslag anger de vara att liberalismen i Alliansen försvagats och att den skulle kunna förstärkas genom en sammanslagning av FP och C.

Jag är tveksam till att liberalismen skulle ha försvagats i Alliansen och till att liberalismen skulle förstärkas av en sammanslagning av C och FP. Men även jag ser behov av fördjupat samarbete inom Alliansen. Mitt främsta och mest akuta argument för det är de tre mindre allianspartiernas svaga ställning i väljarkåren. Det vore mycket illa om Alliansen förlorade makten på grund av att ett eller flera av de mindre allianspartierna i något val framöver inte når upp till 4%-spärren.

Vad jag vill se redan inför valet 2014, är ett formaliserat valtekniskt samarbete; att Alliansen gemensamt går till val under just den beteckningen. Jag tänker mig då i ställer för fyra valsedlar; en för varje parti, fyra valsedlar; alla med partibeteckningen Alliansen. Men på en alliansvalsedel står (M) efter varje namn på listan, en annan (FP), en tredje (C) och den fjärde (KD). Då skulle, om jag förstått vårt valsystem rätt, alla alliansröster tillfalla den samlade Alliansen och de därigenom vunna mandaten fördelas mellan allianspartierna utifrån hur stor andel respektive partis lista fått av de samlade alliansrösterna. Då skulle inga alliansröster vara bortkastade, även om något eller några av allianspartier inte når upp till 4%-spärren.

SvD, DN, DN, SkD

måndag 3 januari 2011

Polisnärvaro skapar lugn

Sydsvenskan rapporterar i dag att ökad polisnärvaro är en trolig orsak till att det blivit lugnare i det ökänt stökiga bostadsområdet Seved i Malmö. Det förvånar inte mig. Jag menar att polisen måste öka sin närvaro på gator och torg i hela staden för att skapa trygghet.

Detta har jag bloggat om flera gånger tidigare:
Inrätta kommunal polis!
Lokal polis ökar tryggheten
Snuten kvar i Rosengård!
Fortsätt med hög polisnärvaro i Rosengård!
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!

Nytt år, nya utmaningar

Det nya året innebär för mig en del förändringar arbetsmässigt. Förra mandatperioden, 2006-2010, hade jag som fritidspolitiker många olika politiska uppdrag som ledamot och ersättare i nämnder, beredningar och styrelser. De flesta som företrädare för oppositionen i Malmö kommun. Det innebar många sammanträden och en svårhanterlig kalender. Det var mycket lärorikt, intressant och roligt men gick ut över min privata verksamhet, Wendel Datautbildningar.

Den nyss inledda mandatperioden innebär att jag sitter kvar som ledamot i Regionfullmäktige Skåne, Malmö kommunfullmäktige och VA Syds kommunalförbundsfullmäktige. Och att jag blir ordförande i Region Skånes Beredningen för Medborgardialog Sydväst (BMD SV). Även om ordförandeskapet känns stort och kommer att innebära mycket arbete räknar jag med att få bättre kontroll över kalendern och därmed större möjligheter att också driva den egna firman framgångsrikt.

Ordförandeskapet i BMD SV innebär också att jag blir deltidspolitiker eftersom jag arvoderas med 40% av en regionrådslön.

Arbetet i BMD SV börjar nu i och med årsskiftet, även om jag tjuvstartat med ett par möten för att informeras om förutsättningarna. Mitt arbete i BMD SV kommer att kunna följas här på bloggen.