Sidor

fredag 7 januari 2011

Fördjupa allianssamarbetet!

Ordförandena för Folkpartiets och Centerns ungdomsförbund argumenterar i en debattartikel för att FP och C ska slås ihop. Skälet till deras förslag anger de vara att liberalismen i Alliansen försvagats och att den skulle kunna förstärkas genom en sammanslagning av FP och C.

Jag är tveksam till att liberalismen skulle ha försvagats i Alliansen och till att liberalismen skulle förstärkas av en sammanslagning av C och FP. Men även jag ser behov av fördjupat samarbete inom Alliansen. Mitt främsta och mest akuta argument för det är de tre mindre allianspartiernas svaga ställning i väljarkåren. Det vore mycket illa om Alliansen förlorade makten på grund av att ett eller flera av de mindre allianspartierna i något val framöver inte når upp till 4%-spärren.

Vad jag vill se redan inför valet 2014, är ett formaliserat valtekniskt samarbete; att Alliansen gemensamt går till val under just den beteckningen. Jag tänker mig då i ställer för fyra valsedlar; en för varje parti, fyra valsedlar; alla med partibeteckningen Alliansen. Men på en alliansvalsedel står (M) efter varje namn på listan, en annan (FP), en tredje (C) och den fjärde (KD). Då skulle, om jag förstått vårt valsystem rätt, alla alliansröster tillfalla den samlade Alliansen och de därigenom vunna mandaten fördelas mellan allianspartierna utifrån hur stor andel respektive partis lista fått av de samlade alliansrösterna. Då skulle inga alliansröster vara bortkastade, även om något eller några av allianspartier inte når upp till 4%-spärren.

SvD, DN, DN, SkD