Sidor

tisdag 11 januari 2011

Orimlig minnesavgift

Läser på SvD.se att den s k rättighetsorganisationen Copyswede anser att USB-minnen och externa hårddiskar är produkter som är särskilt ägnade åt att kopiera, och att organisationen därmed har laglig rätt att ta ut så kallad privatkopieringsersättning. Copyswede är inte överens med elektronikbranschen och har ensidigt satt ersättningarna till en (1) krona per GB på minnen och diskar upp till 80 GB, 120 kronor för minnen mellan 81 och 250 GB och 160 kronor för större minnen.

Jag håller med elektronikbranschens företrädare som säger "Enligt svensk lag ska avgift endast utgå på produkter som är särskilt ägnade åt att kopiera. Och de produkterna får inte i stor utsträckning användas till något annat. Så vi anser att det är lagstridigt att införa en sådan här avgift."

Visst är det så att många använder USB-minnen och externa hårddiskar till annat än att kopiera rättighetsskyddat material. Vanligt är helt säkert att många har med sig PP-presentationer på USB-stickor och att ännu fler sparar familjefoto och -filmer på externa hårddiskar. Därför är det orimligt att dessa användare ska tvingas betala höga ersättningar till en rättighetsorganisation som företräder intressen som inte berörs.