Sidor

tisdag 25 januari 2011

Fokus på Medborgardialog


Mats Persson (FP), Pontus Lindberg (M), Birgitta Södertun (KD), Henrik Fritzon (S), Carl Johan Sonesson (M), Pia Kinhult (M)
 I går var det heldag i Kristianstad för Region Skånes nya Beredningar för Medborgardialog. Mycket information och utbildning men också en intressant utfrågning av Regionens ledande företrädare och deras syn på medborgardialog och beredningarna. Dagen avslutades med beredningarnas första formella sammanträden.

Det finns fyra Beredningar för Medborgardialog i Region Skåne, en för varje geografiskt hörn. Beredningarna och deras uppdrag har förändrats sedan förra mandatperioden genom att fokus på just medborgardialog har stärkts. Beredningarna är politiskt tillsatta på samma sätt som andra nämnder, styrelser och beredningar i Region Skåne. Sedan årsskiftet är jag ordförande i Beredningen för Medborgardialog - Sydvästra Skåne, BMD SV.

Vid gårdagens utfrågning var Regionens ledande företrädare rörande överens om medborgardialogens viktiga funktion för att Region Skånes olika beslutsinstanser ska kunna ta bästa möjliga politiska beslut till nytta för skåningarna. För oss i beredningarna känns det mycket bra när de ledande företrädarna så tydligt visar att de tycker att vi har en viktig roll och att de har stora förväntningar på oss.

BMD SV:s första sammanträde var av konstituerande karaktär. Men vi tog ett verksamhetsinriktat beslut: att tillsammans med de andra beredningarna utse en Referensgrupp för arbete med ungdomsdialog. Den ska ta fram förslag på hur vi ska jobba med de uppdrag vi får som rör ungdomar. Vi räknar med att inom kort få vårt första uppdrag inom detta område och vill därför vara beredda genom att ha riggat vår organisation.

Gårdagen kändes bra och nu är arbetet igång. Det känns mycket stimulerande.