Sidor

torsdag 27 januari 2011

Mina motioner i Fullmäktige: Positivt om Touren

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde i Malmö behandlades två motioner som jag lämnat in.

Den första, Tour de France till Malmö!, i vilken jag yrkar att Malmö stad ska utreda möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen fick egentligen ett ganska bra mottagande. Kommunstyrelsen gör ingen bedömning av möjligheterna att få hit en etapp utan hänvisar till det pågående arbetet med Marknadsplan Malmö 2015 och säger att det är där frågor av denna karaktär ska behandlas. Därmed ansåg man att motionen skulle anses besvarad, vilket Fullmäktige också beslutade.

Kommunstyrelsens föredragande, vice KS-ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), sa bl a att hon tycker att min idé är ganska kul och att många tycker så. Kommunalrådet för Boende & Infrastruktur, Anders Rubin (S), gjorde också ett inlägg i vilket han uttryckte hur tilltalande han tycker idén med en Tour de France-etapp i regionen är. Jag hoppas att dom som jobbar med Marknadsplan Malmö 2015 hörde dessa ledande politiker och på allvar tittar närmare på möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen.

De enda som argumenterade emot var Sverigedemokraterna. Först förstod jag inte varför de alls var emot och definitivt inte varför det verkade så känslosamt. Men sedan framgick det: Enligt SD i Malmö kan cykling vara kultur någon annanstans i världen men inte här hos oss. En sån sak som Tour de France passar enligt dem inte in här hos oss. Det skulle vara "som att flytta asiatiska mästerskapen hit här". Till och med i en fråga som denna visar SD sitt fula tryne. Deras främlingshat visar inga begränsningar.

Den andra motionen, Inrätta kommunala poliser i Malmö, fick inte samma positiva bemötande. Kommunstyrelsen anser att eftersom brottsligheten inte bryr sig om kommungränser är det inget bra med kommunala poliser. Jag tycker inte att det är ett bra argument. För det första är redan i dag Polisen organiserad i 21 regionala polismyndigheter så geografisk indelning torde inte vara ovant för Polisen att hantera. För det andra bygger jag mitt förslag på en idé att slå samman den nationella Polisen från 21 myndigheter till en (1) som kompletteras med kommunala polisorganisationer som arbetar främst med trafik- och ordningsfrågor. Men jag lyckades inte nå fram med mina argument, att det vore bättre för malmöborna om det politiska ansvaret för vissa polisfrågor låg på lokala politiker, så jag får finna mig i att motionen avslogs. Jag får slipa vidare på mina argument och återkomma när tiden är mogen. För jag tycker fortfarande att kommunala poliser är en bra idé.

SkD, HD