Sidor

onsdag 16 mars 2011

S, V, MP skyller skolfiasko på föräldrar

I dag får jag den här insändaren publicerad i City Malmö: "De kommunala grundskolorna i Malmö har av många, och under flera år, kritiserats för dåliga resultat. Alldeles för många elever underkänns och alldeles för få når upp till gymnasiebehörighet. Bara de senaste veckorna har både kommunens egen revision och den statliga Skolinspektionen gett Malmös kommunala skolor svidande kritik för de undermåliga resultaten.

När det ansvariga kommunalrådet, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) svarar på kritiken skyller hon de kommunala skolornas misslyckande på friskolorna och på de föräldrar som valt dessa skolor för sina barn. Det är som vanligt när den rödgröna majoriteten (S, V, MP) misslyckas med sin politik i Malmö. Man slår ifrån sig, gömmer huvudet i sanden och skyller på någon annan. I det här fallet skyller man alltså bl a på föräldrar som velat sina barns bästa och därför valt friskolor åt sina barn. Jag tycker att det är ganska smaklöst.

Problemet i Malmö är inte att det finns för många fria grundskolor, utan snarare att stadens politiska majoritet (S, V, MP) under många år sagt nej till alla ansökningar om att starta friskolor i Malmö. Samtidigt som man misskött de kommunala skolorna och många många barn har tvingats gå i undermåliga skolor."