Sidor

måndag 28 mars 2011

LO: "Mer politikermakt!"


Jag fick i dag publicerat den här insändaren i både Kvällsposten och Skånskan: "LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin (S) anser att det är oroande att, som hon säger, ”bara 18 procent av våra medlemmar instämmer helt och hållet i att politiken är den bästa arenan att lösa de stora samhällsproblemen på”. Hon anser vidare att den största och viktigaste uppgiften för arbetarrörelsen är att återvinna tron på politikens möjligheter.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt, om än inte förvånade, att LO:s ordförande (S) ser det som ett problem att svenska familjer i sin vardag blir allt mindre beroende av politikerna och politiska beslut. Att hon ser det som ett problem att svenska familjer allt mer litar till sig själva och sin egen förmåga i stället för att vara i händerna på politikerna och politiska beslut.

Jag hoppas verkligen att hon misslyckas i sin strävan att politiken och politikerna ska bestämma mer över människors liv, och att i stället friheten för människor i Sverige fortsätter att öka."