Sidor

måndag 9 maj 2011

Nya (S) vill minska valfriheten

Har i dag fått den här insändaren publicerad i Skånskan: "Den nya socialdemokratin under Håkan Juholt har inlett med att gå till hård attack mot privata företag som levererar till skattefinansierade verksamheter. Man har varit tydliga med att man inte vill se privata företag som driver friskolor och att man inte vill se privata företag inom den skattefinansierade sjukvården.

Man motiverar detta med att skattepengar inte ska gå till vinster i privata företag. Det är i och för sig inte förvånande att socialister resonerar så. I deras värld är det politiker och byråkrater som i detalj ska planera och bestämma över människors liv och hur resurser ska användas. Det konstiga är att man endast pratar skolundervisning och sjukvård medan samma sak, enligt deras resonemang, även borde gälla produktionen och distributionen av exempelvis läkemedel, skolböcker och skol- och sjukhusmat samt byggande och förvaltande av fastigheter för sjukhus, skolor och andra offentliga förvaltningar och verksamheter.

Man kan också fråga sig hur de nya socialdemokraterna ser på hur vi använder andra pengar som finansieras via skattemedel som barnbidrag, pensioner, a-kassa och socialbidrag. Ska man få handla för de pengarna hos privata ICA, Konsum och HM? Eller ska det startas statliga och kommunala butiker och varuhus där dessa pengar ska användas?

Det låter ju naturligtvis drastiskt, vilket det är, oerhört drastiskt. Men det är vad som vill till om resonemangen hos Håkan Juholts nya socialdemokrater ska hålla och vara trovärdiga. Eller är det bara så att även de nya socialdemokraterna fortsätter att backa in i framtiden och då krampaktigt håller fast vid det där politiken fortfarande styr och ställer med människorna?"