Sidor

torsdag 3 september 2009

Skrota LAS!

Enligt Svenska Dagbladet vill Folkpartiet luckra upp arbetsrätten. Genom att bland annat göra det möjligt för företag att undanta fyra i stället för två anställda från turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, LAS.

Det är naturligtvis ett välkommet steg i rätt riktning men jag anser att LAS ska skrotas helt. Det borde vara självklart att det är arbetsgivaren som bestämmer vilka som ska vara anställda i dens verksamhet. Uppsägningstider, lön m m bör regleras av avtal som upprättas när arbetstagare och arbetsgivare kommer överens om en anställning. Den överenskommelsen har inte Staten med att göra.

På DN-debatt den 11/1 2009 presenterade professor Magnus Henrekson flera goda argument för att den nuvarande Lagen om anställningsskydd, LAS, bör skrotas. Han skriver att LAS kanske var bra i en annan tid men inte fungerar på den moderna arbetsmarknaden. Dessutom skyddar den enskilda arbetstagare dåligt eftersom makten lagts hos fack och arbetsgivare som kan förhandla om turordningen, ÄVEN för individer som inte är fackligt anslutna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Skrota LAS!
DN vill att politiker ska styra och reglera
Individer vet själva bäst

Kvällsposten, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar