Sidor

söndag 13 september 2009

Satsa på Öresundsregionen!

Tunga företrädare för Öresundsregionen kritiserar i en debattartikel i Svenska Dagbladet regeringarna i Sverige och Danmark för ignorans. Det krävs omfattande infrastrukturinvesteringar i regionen för att tillväxten och den goda utvecklingen ska kunna fortsätta och kritiken går ut på att regeringarna inte arbetar strategiskt med Öresundsregionen.

Det är bra att framträdande representanter för Öresundsregionen påminner de statliga makthavarna på båda sidor sundet om vad som behövs för att regionen ska fortsätta utvecklas väl. Utöver infrastrukturfrågor menar jag att det också handlar om att arbetsmarknadsregler och socialförsäkringar måste harmonieras. Som jag ser det går de processerna alldeles för sakta.

Betydelsen av Öresundregionen gör att satsningar här är bra även för Sverige och Danmark som helhet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Gränsgångarstrulet: Har Regeringen gett upp?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar