Sidor

torsdag 24 september 2009

Demokrati inte beroende av bidrag

Regeringen vill förändra stödet till kulturtidskrifter. Regeringen vill att "stödet i första hand bör gå till att främja utgivning av tidskrifter vars huvudsakliga inriktning är kulturell debatt samt analys och presentation inom de skilda konstarternas områden". Det tycker jag är ett steg i rätt riktning men tycker också att man borde gå vidare och ifrågasätta om det ska finnas något statligt stöd överhuvudtaget till kulturtidskrifter. De borde motivera sina existenser med att erbjuda marknaden tidskrifter som läsarna är villiga att betala för.

Som väntat skriker branschen i högan sky. Siri Reuterstrand, ordförande i Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter, FSK, säger: "Det här är en demokratifråga. Om man ska ta bort stödet från de här tidskrifterna måste man hitta ett annat sätt att stödja dem på. Vi behöver den här typen av tidskrifter för att ha ett demokratiskt fungerande samhälle och en bra samhällsdebatt." Vilket trams! Det har inget med demokrati att göra att bidragsfinansiera tidskrifter som inte är tillräckligt läsvärda för att överleva på en fri marknad.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:

Mana förringar yttrandefriheten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar