Sidor

fredag 9 oktober 2009

Gör SVT oberoende av staten

Två moderata riksdagsledamöter föreslår, enligt Svenska Dagbladet, i en motion att alla SVT:s nyhetsprogram ska granskas fortlöpande. Deras motivering är att SVT:s nyhetsprogram färgats under Socialdemokraternas tid vid makten och sedan inte återgått till en neutral rapportering.

Jag uppfattar också SVT:s nyhetsrapportering som vänstervriden och utöver det menar jag att inslagen ofta är osakliga. Enligt min mening löser man dock inte problemet med en löpande granskning utan för mig är problemet att SVT är en statlig verksamhet som förväntas hålla sig neutral. Enligt min uppfattning ska inte staten driva medieföretag och ínte producera nyheter. En av medias viktigaste uppgifter är att granska makten, och däribland staten. Då går det inte att vara beroende av staten.

Ett bättre förslag tycker jag hade varit att staten ska göra sig av med SVT och ta bort licensfinansieringen. Då hade fria och oberoende aktörer kunnat växa fram vilket i dag omöjliggörs i skuggan av statsstödda SVT.

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar