Sidor

tisdag 20 oktober 2009

Fel med politiska pekpinnar

Ena dagen skriver folkhälsominister Maria Larsson (KD) i en debattartikel "Även vi kristdemokrater har haft en tendens att se livets knepigheter – stora som små – som politiska problem, där politikens redskap kan och ska användas för att lägga till rätta och styra upp. Det finns alltså skäl för oss kristdemokrater att pröva vårt eget agerande. Vi har ett utmärkt verktyg i subsidiaritetsprincipen som i korthet innebär att beslut ska fattas så nära människor det är praktiskt möjligt."

En annan dag för hon fram ett förslag som vässar redan vassa pekpinnar genom att ställa sig positiv till att tvinga fram varnande skräckbilder på cigarettpaketen.

Inte minst (KD) tycks ha en lång väg kvar innan de litar på att människor kan ta vara på sina egna liv.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar