Sidor

tisdag 1 juni 2010

"Ship to Gaza" en aggressiv provokation

Någon fullständig bild av vad som hände när israelisk militär bordade båtarna i palestinaaktivisternas provokation "Ship to Gaza" framgår ännu inte. Det tycks dock stå klart att den israeliska militära personalen som firades ner på minst en av båtarna attackerades våldsamt av vad som på bilderna framstår som rena lynchmobben.

Palestinaaktivisterna har påstått att provokationen "Ship to Gaza" är en fredlig aktion. Det är möjligt att deras måttstock ser annorlunda ut än min, men av rapporteringen hittills menar jag att det framgår att aktivisterna inte förberett sig för att genomföra aktionen fredligt. Det förefaller uppenbart att det fanns gott om vapen och tillhyggen förberedda på åtminstone en av båtarna. Om provokatörerna i "Ship to Gaza" är de fredliga palestinaaktivisterna, hur ser då de militanta ut?

SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SvD, SvD, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS