Sidor

tisdag 22 juni 2010

Ask (M) lyssnar på Malmö - Reepalu (S) tjurar

I går var justitieminister Beatrice Ask i Malmö och presenterade förslag som ska förenkla för den som vill sätta upp övervakningskameror.

Jag tycker att det är bra att t ex butiksägare inte ska behöva söka tillstånd för att kameraövervaka sin butik och att t ex kommuner lättare ska kunna få lov att kameraövervaka speciellt utsatta platser. Utifrån vad jag tagit del av i media verkar förslagen balanserade och inriktade på att ta bort de orimligheter som i dag gör det alltför svårt att få tillstånd att kameraövervaka.

Viktigt för mig är att kameraövervakning av offentliga platser som gator, torg och parker inte tillåts slentrianmässigt. Och att när kameraövervakning tillåts så måste det finnas integritetsskydd som t ex begränsar vem som får tillgång till filmerna, under vilka omständigheter och att filmerna förstörs efter en viss tid. Dessutom måste det finnas en aktiv tillsyn som ser till att regelverken verkligen följs. Enskildas integritet väger mycket tungt och får inte kränkas.

Enligt Sydsvenskan tjurar Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) trots att justitieminister Ask (M) föreslår det som han beskriver som en kopia av hans egna förslag.

Även Reepalus (S) kamrat i Malmös styrande trojka Fredrik Fernqvist (MP) tjurar. Miljöpartiet är enligt Sydsvenskan emot utökad kameraövervakning. Det kan man ju vara, och det har jag respekt för. Men samtidigt säger Fernqvist (MP) att han i stället vill se annat förebyggande arbete – exempelvis stadsplanering som öppnar för en levande stad dygnet runt. Det har han rätt i, och så fungerar det redan i Malmö. Jag upplever att sedan flera år prioriteras trygghetsfrågorna när Malmö utvecklas på olika sätt. Inte minst med aktivt stöd från oss moderater.

SDS, SDS, DN, SvD, SkD, SkD, SkD, SvD