Sidor

onsdag 16 juni 2010

Nej till både SD och V

Appropå att SD i en opinionsmätning uppnår vågmästarposition i Riksdagen säger Moderaternas partisekreterare i Svenska Dagbladet: "Vi har en väldigt tydlig policy att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Om det blir ett oklart parlamentariskt läge i riksdagen kommer vi att söka ett bredare stöd för vår politik - i första hand hos Miljöpartiet." Det tycker jag är ett mycket bra ställningstagande.

Jag har bl a skrivit så här tidigare: "För mig är det helt otänkbart, och fullständigt uteslutet, att vi moderater i Malmö skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Lika otänkbart som att vi skulle samarbeta med Vänsterpartiet. De båda partierna bygger sin politik på en vidrig människosyn där individen är redskap för politiken och kollektivet. Båda hör hemma långt ut på vänsterkanten. För mig som är libertarian och sätter den okränkbara individen i centrum är det obegripligt att överhuvudtaget överväga ett samarbete med SD eller V. Ett kraftfullt avståndstagande är självklart!"

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

SDS, SDS