Sidor

tisdag 4 maj 2010

Rödgröna (S, V, MP) klarar inte att regera

Den rödgröna koalitionen (S, V, MP), som gör anspråk på regeringsmakten, visar allt tydligare sin oförmåga att regera. För någon månad sedan erkände man att man inte kunde komma överens om trafiklösningen Förbifarten i Stockholm och lovade därför en folkomröstning i frågan vid en rödgrön valseger. I dag meddelar den rödgröna koalitionen, genom vänsterledaren Lars Ohly, att man inför valet inte heller kan komma överens om den svenska militära styrkan i Afghanistan. Dessutom säger han att det också finns stor oenighet inom koalitionen i avgörande migrationsfrågor.

Det är inga små och obetydliga frågor som den rödgröna koalitionen (S, V, MP) är oense om, utan stora och ideologiskt viktiga. Inte ens nu, i lugn och ro under opposition, klarar man av att bli ense. Hur skulle det fungera om man satt vid makten och var pressad att ta skarpa beslut att omsätta i verkligheten? Jag hoppas att vi slipper få veta ...

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Viktigt att Sverige fortsätter bidra i Afghanistan
Svik inte Afghanistan!
Stöd våra svenska soldater!
Säkerställ soldaternas sjukvård
Soldaterna skyddar även friheten här
Sverige kvar i Afghanistan!