Sidor

måndag 8 september 2008

(v) gillar inte patientmakt

Jag har reagerat på gårdagens artikel under Aktuella frågor i Sydsvenskan och skickat iväg den här insändaren till Skånes tidningar:

"Två av Skånes ledande vänsterpartister, Anneli Philipson och Vilmer Andersen, kritiserar i en debattartikel det kommande vårdvalet i Region Skåne. Det är i sig inget förvånande. Vänsterpartister brukar inte tycka om att politikers makt minskar till förmån för enskilda individers. De skriver att "Det är patienternas rätt som skall stärkas - inte vårdgivares rätt att etablera sig.". Det håller jag till fullo med om och just därför är jag en ivrig påhejare för införandet av vårdval i Skåne. I dag är det bara vårdgivarnas rätt som gäller genom att politikerna bestämmer precis var, när och hur vård ska ges. Vårdval flyttar makten, rätten, till patienterna som genom sina val tvingar vårdgivarna att anpassa sig. Vårdgivarna kommer att lägga sina mottagningar där patienterna vill ha dom, hålla öppet under tider som passar patienterna och erbjuda det mottagande patienterna efterfrågar.

Argumenten mot vårdval som Philipson och Andersen för fram stämmer inte överens med verkligheten.

Philipson och Andersen hävdar att vårdval hotar rätten till god vård på lika villor, att privata vinstintressen kommer styra framför medicinska behov och att köerna kommer att öka i områden med de tyngsta vårdbehoven. Jag förstår inte hur de kommit fram till det.

Rätten till god vård på lika villkor påverkas överhuvudtaget inte. Det blir en fortsatt offentlig finansiering med t o m något lägre patientavgifter.

I Hälsoval Skåne, som vårdvalet i Skåne kommer att heta, kommer pengarna som följer varje patient till den vårdgivare den väljer att vara anpassad efter bl a vårdtyngd och socioekonomiska faktorer. Privata vinstintressen kommer alltså inte att styra framför medicinska behov. I stället blir patienter med stora vårdbehov genom vårdvalet intressantare för vårdgivarna än de är i dag.

I dag när politikerna bestämmer exakt var vårdcentralerna ska ligga är det på sina håll långa köer och usel tillgänglighet. Vårdvalet kommer att möjliggöra för nya vårdgivare att etablera sig och det är inte orimligt att tro att det kommer att finnas en önskan att etablera sig i områden där missnöjet med dagens vård är stort. Det finns alltså inte heller något fog för att påstå att köerna kommer att öka i områden med de tyngsta vårdbehoven.
Vårdvalet kommer att stärka patienterna i Skåne, inte försvaga dem som Philipson och Andersen påstår. Däremot kommer politikernas makt att minska, och det är väl det Philipson och Andersen inte gillar."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval
Vårdvalet gynnar alla