Sidor

måndag 9 januari 2012

Redo för 2012!

I dag börjar mitt arbetsår på riktigt.

Mitt huvuduppdrag inom politiken är ordförande i Beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne.
Det finns fyra beredningar för medborgardialog i Skåne, en i varje "hörn".
Strax innan jul färdigställde en referensgrupp inom beredningarna, som jag varit sammankallande för, en rapport om metoder för medborgardialog. I den ger vi bl a förslag till beredningarna, Regionstyrelsen och Regionfullmäktige på olika metoder och aktiviteter som kan införas för att medborgarnas inflytande och medverkan i Region Skåne ska kunna öka. Det ska bli spännande att se hur dessa förslag tas emot när de presenteras nu i början av året. Jag kommer att återkomma till detta efterhand.
I övrigt så fortsätter beredningarna att genom medborgardialog på olika sätt genomföra uppdrag för Region Skånes nämnder.

Som ledamot i både Malmö kommunfullmäktige och Regionfullmäktige Skåne följer och deltar jag i de övergripande diskussionerna och besluten.

Som egenföretagare växlar jag nu över till att nästan uteslutande jobba brett med rådgivning till företag. Företrädesvis hjälper jag företag i deras relationer till politiskt styrda organisationer.
Jag har bl a ett större uppdrag för sopsugsföretaget Envac.
Jag räknar också med att inom kort inleda ett samarbete med en byrå i branschen.

Jag känner mig redo för 2012!
Förutsättningarna är utmärkta för goda resultat.